Amikor a Menny ablakai megnyílnak

Amikor a Menny ablakai megnyílnak

Amikor a Menny ablakai megnyílnak 600 395 Rádió Sansz

Kopogtatni az ajtón

Máté 7,7 „Kérjetek és megadatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik nektek.”

Ebben a bibliaversben az Úr Jézus egy erőteljes kulcsot mutat be az imáink megválaszolására, hogy hozzáférjünk a Menny támogatásához. Arról beszél, hogy az Isten felé kimondott ima és könyörgés különböző módokon történhet. 

(1) Az első az, amikor egyszerűen kérünk. Ez az egyik legkönnyebb, és legkevésbé megerőltető, viszont a kéréseink közepette gyakran nincs elég ereje a hitünknek ahhoz, hogy aratást hozzon létre, különösen, ha démoni ellenállásba ütközünk. 

(2) A Menny felé kimondott kérés következő kulcsa az, hogy „keressük” Istent. Ebbe beletartozik a kérés is, de a hit megvallását is tartalmazhatja, vagy akár azt is, hogy a Bibliában keresünk olyan bibliaverset, ígéretet, amit megragadunk, amelyre hitben ráállunk. Ehhez hozzátartozhat egy szándékot jobban kifejező pozíció is az imánkban. 

(3) Amikor a kérés és a keresés által nem nyerünk szellemi területeket, akkor az agresszívebb módszerre lehet szükségünk, ami a Menny metaforikus ajtaján való kopogtatás, zörgetés. Ennek a zörgetésnek a célja, hogy megragadjuk annak a figyelmét, aki ki tudja nyitni az ajtót. A zörgetés része lehet a böjt, a megvallások, a testületi ima, a Szent Szellem általi nyelvekenszólás imája, vagy az ima más erőteljesebb módjai.

A következő versben az Úr erőteljes ígéretet ad azoknak, akik igazodnak ehhez a három féle módhoz: Máté 7,8 „Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” Ennek ujjongó örömet kell okoznia bennünk, hiszen Jézus garantálja, hogy a Menny válaszol, ha Istent őszintén keressük. 

Viszont sokszor van még egy módszer, amit Isten használ.

 

Rövidítések az úton

Amikor gyerek voltam, a családom egy nagy lakóházban élt, amelyben sok lakás volt. Gyakran elmentünk az édesapámmal valamiért, és ő sokszor a lakásban hagyta a ház kulcsát. Ez nem volt probléma, ha édesanyám otthon volt, hogy kinyissa az ajtót nekünk, de ha dolgozott, akkor két lehetőségünk volt, hogy bemenjünk a lakásba. 

Az első lehetőség a lakáskiadással foglalkozó irodában volt, ahol megkérhettük őket, hogy küldjenek valakit, aki kinyitja nekünk a ház ajtaját. Ezek még a mobiltelefonok előtti idők voltak, így nem tudtuk őket egyszerűen felhívni, és segítséget kérni. Ehhez elég messze el kellett mennünk az irodájukba, és várnunk kellett, amíg elküldtek valakit, hogy kinyissa nekünk az ajtót. Ez a lehetőség garantált eredménnyel járt, de a két lehetőség közül a hosszadalmasabb volt.

Édesapám gyakran a második lehetőséget választotta – egy szokatlan ’rövidítést’. Ez a módszer, amellyel be tudtunk menni a lakásba, abból állt, hogy valahogy fel-felugrálva egy ablakot kívülről, ha csak részlegesen is, de mégis kicsit kinyitott. Ezután megkért, hogy a két összekulcsolt kezébe rakjam a lábam, és elmondta, hogyan tudom kinyitni az ablakot teljesen kívülről. Amikor az ablak teljesen kinyílt, akkor következett a kaland! Az apám felemelt az ablakig, majd be az ablakon. Soha nem sérültem meg eközben, és mindig vicces volt bezuhanni a sötétítőn és függönyön keresztül. Miután landoltam a kanapén, felkeltem, és kinyitottam a bejárati ajtót, hogy édesapám is bejöhessen a házba.

Nem rég, miközben imádkoztam, Isten emlékeztetett ezekre a pillanatokra, ami megnevettetett, de ezt az emléket az Írásban megtalálható szellemi alapelv hasonlataként is használta akkor számomra.

Amikor az ablakok nyitva vannak

Lehet, hogy az ajtó zárva van, de emlékezzünk, hogy Istennek is vannak ablakai. Isten nem csak azt ígéri, hogy megnyitja a zárt ajtókat, hanem a zárt ablakokat is megnyitja. Az ajtón való kopogással vagy zörgetéssel először is az a probléma, hogy nem tudhatjuk, milyen erősen kell kopognunk ahhoz, hogy felhívjuk a másik oldalon lévő ember figyelmét. A második probléma az, hogy nem tudjuk, hogy milyen hosszú ideig kell zörgetnünk, kopognunk, imádkoznunk, mielőtt a választ kapnánk a zörgetésünkre. Viszont, ha van egy Istentől kapott nyitott ablakunk, akkor egy kis plusz hittel át tudunk rajta kúszni ugyanúgy, ahogy én beugrottam a lakásunk ablakán, amikor az ajtó zárva volt.

Nézzünk meg ezzel kapcsolatban néhány bibliaverset.

 

Isten elmondja, hogyan lehet egy nyitott ablak az életedben

A Malakiás 3-ban Isten Izráel gyermekeit azért feddi, mert nem Isten dolgait helyezték első helyre a szívükben és az életükben. Különösen azért feddte őket, mert nem Isten útmutatása szerint adták be a tizedet és az áldozni valót. Isten, mint jó Atya, megígérte nekik, ha megtérnek és kimutatják Neki a hálájukat, és kifejezik a Tőle való függésüket a tizedfizetés által, akkor megnyitja a Menny ablakait az egész nemzet fölött. Figyeljük meg, hogy a Menny válasza ebben az esetben nem az imára történik, hanem az Isten hangjára válaszoló engedelmes cselekedetre. Nem azt mondta nekik, hogy adakozzanak, azután keressenek, kérjenek, és zörgessenek Nála imában, hanem egy egyszerű ígéretet tett nekik: „HA megteszitek ezt és ezt, akkor Én pedig ezt és ezt fogom megtenni értetek – meg fogom nyitni a Menny ablakait.”

Malakiás 3,10 „Hozzátok be a tizedet mind az Én tárházamba, hogy legyen ennivaló az Én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem – azt mondja a Seregeknek Ura –, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit/ablakait, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.”

 

Isten tudatni fogja veled, hogy egy ablak MIKOR nyílik meg

Elizeus napjaiban nagy éhínség volt Szamáriában, mert Szíria királya ostromolta a várost. Az éhínség olyan szélsőséges volt, hogy egy anya a saját gyerekét főzte és ette meg (2.Kir.6,29). Milyen szörnyű! Viszont Illés próféta egy Isten szerinti megfordulást prófétált, ami a következő 24 órában történik majd meg a város gazdaságában. Isten útmutatása az volt, hogy nyilvánítsa ki a mennyei megnyílt ablak Isten szerinti időzítését a város fölött a természetfeletti megfordulás és áttörés érdekében.

2.Királyok 7,18 „Úgy történt, amint az Isten embere a királynak megprófétálta: Két köböl árpát egy sikluson és egy köböl zsemlyelisztet egy sikluson adnak HOLNAP ilyenkor Szamaria kapujában.”

Tavaly, miközben online szolgáltam, egyik alkalommal Isten megállított beszéd közben, és azt mondta, hogy nyilvánítsam/hirdessem ki nyilvánosan, hogy az adakozás természetfeletti ajtaja nyílt most meg, és hogy MOST ’kell’ adakozniuk az embereknek. Ahogy elkezdtek adakozni, sokan érezték az Úr jelenlétét, vagy a Szent Szellem valamely megnyilvánulását. Ezután valami szokatlan történt… néhányan arról számoltak be, hogy AZONNAL MEGGYÓGYULTAK fizikai betegségekből, ahogy a telefonjukon megnyomták az ’adakozás’ gombot! Nem is volt lehetőségem imádkozni értük vagy valamilyen szellemi harcot vívni; egyszerűen beléptek az Isten szerinti megnyílt ablakba az engedelmességi cselekedetük által. Isten kinyilvánította, hogy a Menny ablaka nyitva van, és ők éltek a lehetőséggel.

Isten tudatni fogja veled, amikor megnyílik egy ablak az életedben, és azt is, hogy milyen célra. A kijelentés jöhet látás, álom, prófétai szó, vagy a Szent Szellem hangja által. Figyelj és imádkozz ezekért az Isten szerinti ablak-megnyílásokért, hogy érted is megtörténjenek!

 

Ne engedd a kételkedésnek, hogy bezárja az ablakot

Szomorú módon ebben a történetben egy olyan városvezetőt látunk, aki úgy döntött, hogy NEM hisz Isten Beszédében, és nem működött együtt hitben a Menny Isten által kinyitott ablakaival.

2.Királyok 7,19 „És ezt felelte a főember az Isten emberének: Hacsak az Úr ABLAKOKAT nem csinál AZ ÉGEN; akkor meglehet?…”

Ahogy tovább olvassuk, megtudjuk, hogy ez az ember kihagyta a Menny nyitott ablakát, és nem kapott részt a város anyagi áldásaiból, sőt meg is halt, mert agyontaposták a kapuban. Mindez a következő napon történt meg, pontosan úgy, ahogy Isten embere prófétálta neki a kételkedésére és hitetlenségére való válaszul. Nem volt olyan feltétel, hogy imádkozzon az áttörésért – csak hogy higgyen –, de elvétette az Isten szerinti lehetőség pillanatát.

2.Királyok 7,19 „és ő azt mondta rá: Íme te szemeiddel meg fogod látni; de nem eszel belőle.”

 

Hogyan működj együtt a te nyitott ablakoddal hit által

A tanítványok halászat közben eldöntötték, hogy hisznek Jézus beszédének, és kivetették a hálójukat, annak ellenére, hogy egész éjjel halásztak, és semmit sem fogtak. Sokat vesződtek. Kérés, keresés és zörgetés... Azt látjuk, hogy Isten természetfölötti ellátásának ajtaja nyílt meg ott a halászok számára a Lukács 5,4-ben: „mondta Jézus Simonnak: Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra.” Ebben a történetben nincs leírva, hogy csodát kértek az Úrtól, vagy hogy járjon közbe értük a Mennyei Atyánál. Csak azt olvassuk, hogy Simon Péter egyszerűen úgy döntött, hogy együttműködik Isten Beszédével.

Lukács 5,6 „És ahogy ezt megtették, halaknak nagy sokaságát kerítették be úgy annyira, hogy már szakadozni is kezdett a hálójuk.”

Ez egy természetfeletti áttörés volt a látható, természetes világban!

 

Ima

„Drága Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te olyan Isten vagy, aki lát, és hall minket a Mennyből. Köszönjük, hogy Te mindig meghallgatod az Úr Jézus nevében mondott imáinkat.

Mennyei Atyánk, imádkozunk, hogy nyisd meg a Menny ablakait, a Menny kapuit az életünkben és körülöttünk, hogy az imáink felgyorsuljanak, és a démoni ellenálló erőkön könnyen át tudjunk törni.

Mennyei Atyánk, megtérünk minden eddigi engedetlenségből, nemtörődömségből, hanyagságból, ami miatt természetfeletti lehetőségeket vétettünk el és szalasztottunk el a múltban. Azt kérjük Urunk, hogy a Szent Szellem által segíts megkülönböztetni és felismerni minden ablak-időzítést és azoknak célját, amelyeket a jövőben megnyitsz számunkra a Mennyben. 

Köszönjük, Mennyei Atyánk, az isteni aratást és bőségesen megválaszolt imákat.

2022. április 21.

( Fordította Patkó Richárd )

 

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.