Imádkoztam érted…

Imádkoztam érted…

Imádkoztam érted… 686 582 Rádió Sansz

„Imádkoztam érted…” – ezt Jézus mondta konkrétan egy helyen, azért írtam, hogy pont, pont, pont. Jézus azt mondta valakinek a Bibliában, hogy „én imádkoztam érted”. És Jézus azt mondja ma neked, és azt mondja nekem, hogy „én imádkoztam érted”

Aki volt tegnap Budapesten, volt egy nagyon jó Alabástrom Projektes napunk, és az Úr szolgálói nagyon jó kijelentéseket hoztak. A következő bibliavers és a megértés nem is az enyém, de szíven talált, és engem nagyon megérintett a következő időszakra. Ezért is szeretném nektek felolvasni, nyugodtan nézzétek. Az egyszerű fordításból van egy része a másik része pedig a Károli fordításból. 

Jer.12,5 „Ha belefáradsz, amikor gyalogosokkal együtt futsz, hogyan fogsz akkor a lovasokkal versenyezni? Ha csak békességes földön vagy bátorságban, ugyan mit tennél a Jordán hullámai között?” – ez egy kérdés. Nincs válasz, ez egy kérdés. 

Isten emberei mondták ezt az üzenetet, és engem nagyon megérintett, engem istenfélelemre indított. Látjuk természetes szinten azokat a dolgokat, hogy amiket Pali is elmondott, hogy a sötétség növekszik; látjuk, ahogy megnyilvánulhat, látjuk a gazdasági nehézségeket, politikai feszültségeket. Az Eklézsiában is látunk nehézségeket, ezt Isten előre megmondta. 

Próbáltam egy olyan képet keresni, ami 2023-at jelöli, de még nem látszik teljesen a kettes, mert még a víz egy kicsit eltakarja.  

Az üzenet lényege, hogy hittel teljesen kapaszkodjunk meg, és az Úr adjon istenfélelmet a jelenünkre és a jövőnkre nézve is, mert ha fárasztó volt neked 2022, akkor 2023 még fárasztóbb és még nehezebb lesz. Két fajta módon lehet ehhez hozzáállni: 

(1) vagy úgy, hogy elcsüggedek és elengedem a gyeplőt, hogy „pfú, hát én már nagyon határon voltam 2022-ben is, de ha 2023-ban ennél rosszabb lesz, akkor én bedobom a törölközőt; nem érdekel az egész”, és ennyi. Csinálhatom így is, de van más választási lehetőségem is: 

(2) hogy „Istenem, köszönöm, hogy megtartottál eddig is 2022-ben. Bár kaptam sérüléseket, kaptam öklösöket, bokszokat, gyomrosokat, de megtartottál, formáltál, és segítettél. Igaz, növekedett a sötétség, de növekedett a reménység is és növekedett Isten kegyelme és ereje is ebben az időben. És én azt mondom: Istenem, adj nekem kegyelmet, hogy változzak abban, amiben még kell, és változni is fogok, amiben kell, akkor Te adsz majd erőt arra is, hogy 2023-ban is megálljak. Hogy megálljunk karácsonykor, megálljunk a hidegben, megálljunk a következő melegben is, megálljunk ebben a világban, megálljunk az Eklézsiában is hittel.” Ámen? 

Az Úr adjon istenfélelmet és bölcsességet mindenkinek. Én nem szeretném bedobni a törölközőt 2023-ban sem és a következő időszakban sem, és kívánom, hogy egyikőnk se tegye, hanem álljunk meg hitben. Szeretném a Mennyei Atyámat büszkévé tenni. Szeretném Jézus Krisztust büszkévé tenni, és megmutatni, hogy Isten használ, és Isten csodát tud tenni az életemben, az életünkben. Ámen.

A következő dia: Jézus a közbenjáró. Ez az a rész, amikor Jézus Krisztus megszólítja Simont.

Lukács 22,31-32 „Simon – mondja Jézus – a sátán engedélyt kért, hogy próbára tehessen titeket, és megrostáljon, ahogy a búzát szokták. De Én imádkoztam érted, hogy a hited kiállja a próbát. (EFO)”„Imádkoztam érted, hogy a hited el ne fogyjon. (Károli)” 

Ezért adtam ezt a címet, hogy „Jézus a közbenjáró”. Lehet, hogy már erről hallottál tanítást vagy kijelentést, nekem ez egyre inkább újra és újra szól. Ezekben az időkben engem különösen megérint, amikor valami olyan kijelentést kapok, amit maga Jézus mondott. Mert bele tudom magam képzelni, hogy Péter helyett én is állhattam volna ott. És azt mondja nekem Jézus: „Gábor, Gábor, a sátán engedélyt kért, hogy próbára tegyen” – engem –, „hogy megrostáljon, ahogy a búzát szokták.” – De Jézus azt mondja nekem: „De Én imádkoztam érted Gábor, hogy a hited kiállja a próbát.” Engem ez nagyon bátorít.

Jézus Krisztus azt mondja, nyilvánvalóvá teszi, közli velem, hogy Ő harcol értem, Ő közbenjár értem. Neki nem mindegy az, hogy mi van velem. Neki nem mindegy az, hogy mi van és mi lesz veled. Neki nem csak a ’kereszt-projektje’ volt itt a Földön, hogy „jó, gyerekek, kibírjuk, meghalok, feltámadok, és utána az Atya jobbján ülök, minden név fölött, mindennél nagyobb hatalomban, és minden dicsőség az enyém” – hiszen Jézus Krisztus olyan nevet kapott, amely minden név fölött való. Mindennél hatalmasabb, erősebb, és minden dicsőséget, minden uralmat Ő kapott, az Atya mindent az Ő hatalmába adott. Viszont emlékeztek, hogy amikor Isten lesz minden mindenben, és Új világ lesz, mert Isten Új világot teremt, akkor tudjuk, hogy mi is fog történni? Azt olvassuk, hogy mindezt a hatalmat és uralmat a Fiú önszántából megint átadja, visszaadja az Atyának (1.Kor.15,28). Ez az alázat, ez az abszolút krisztusi. 

Minél nagyobb hatalma, minél nagyobb befolyása van egy embernek, az a nagyobb küzdelem, hogy ne szállj el, ne légy büszke, ne fuvalkodj föl – amikor jól mennek a dolgok. És Jézus Krisztus a példája annak, hogy Ő aláveti magát önként akkor is és visszaadja az Atyának, mert tudja, hogy Tőle van, és csak Vele tudta az egész ’kereszt-projektet’ véghez vinni. 

És Jézus Krisztus, akié minden hatalom a Mennyen és a Földön, Ő imádkozik érted, Jézus Krisztus közbenjár érted, figyel rád, foglalkozik veled, foglalkozik velem. Nem mindegy neki, mi lesz velem. Ő foglalkozik a hitemmel is. Ő pontosan tudja, hol van az a holtpont, amikor nekem már elszakadna, nekem már túl sok lenne, derékba törne, de Ő imádkozik értem. Jézus azért imádkozik, hogy az a hit, amit Ő adott, amit megnyertem tőle, amit kimondtam és megvallottam, az legyen elég, és kiállja 2022-t, kiállja 2023-at, megmaradjon egészen addig, ameddig csak kell: akár itt leszünk, amikor Jézus visszajön, vagy ha a testem majd ott a mélyben elporlad, akkor addig is kiállja a próbákat a hitem. 

Megnéztem a ’megrostál’ kifejezést. Az idősebbek, a kevésbé fiatalok biztosan tudják, hogy mit is jelent ez a szó, persze nekem is volt valami halvány fogalmam róla, de kerestem, hogy találjak rá valamilyen szinonimát, rokonértelmű bibliai kifejezést, de a bibliai és szótári jelentése is az volt, hogy ’megrostál’

Ez egy kép, egy valamilyen rosta. Mindjárt elolvasom az apró betűket: ’A rosta mint főnév: a szitához hasonló eszköz, amely keretbe foglalt durva dróthálóból készült. Szemes, illetve darabos anyagot válogatnak vele, szemcsenagyság szerint. A megrostálás mint ige: rázogatva megtisztít valamit a rostában. Például búzát, gabonát, kavicsot és szenet.’

Ez az a kifejezés, ami itt előfordul, amikor sátán kikér bennünket Istentől azért, hogy megrostáljon, hogy megrázzon. Azért, hogy megingasson, azért, hogy kiakasszon, hogy derékba törje a hitünket

Amikor itt Jézus szólt Péternek, eszembe jutott Jób. Itt azt látom, hogy Péter hitét akarta megpróbálni a sátán. Ezt tudjuk, mert Jézus mondta. Jóbnál tudjuk, hogy a sátán odament az Úrhoz, és maga az Úr dicsekedett Jóbról, hogy ’látod, milyen istenfélő az az ember? Látod, mennyire a helyén van, mennyire meg tud állni hitben?’ És akkor jött az ördög, hogy ’de Uram, ha elveszed az anyagi forrásait, akkor már nem lesz hűséges Hozzád. De ha problémát okozol a családjában, akkor bedobja a törölközőt. Ha elveszed az egészségét, akkor már nem marad hűséges. Ha elveszed a barátait, ha megengeded, hogy elvegyem mindenét, a barátait is, akkor már nem lesz hűséges.’ 

Igen, az ördög próbálkozik ma is, az ördög rázni akar, és Isten ugyanezt a rázást használja fel, Ő nem akar, de megengedi az ördögnek, és itt megjelöltem sárgával, hogy mi történik akkor, ha rázzuk ezt a rostát. A rostával szemes illetve darabos anyagot válogatnak szemcsenagyság szerint. Ha kicsi lyukú a rostám, a lyuknál nagyobb darabok fönnmaradnak. Minél nagyobb lyukú a rostám, a nagyobb darabok is le tudnak esni. Kevesebbet szűr. Minél közelebb vannak egymáshoz a drótháló szálai, annál jobban szűri az egészet. 

Az ördög rostál. Ő ezt csinálja, viszont a rostában nem gabonaszemek vagy homokszemek vannak, hanem emberi életek, mi. És, mondjuk, itt van Gábor, itt van a rosta, és így megráz. Az ördög azt akarja, azt várja, hogy kiakadj. Ő azt várja, hogy bedobd a törülközőt. De Jézus Krisztus, a Fiú viszont azt akarja, hogy ne essél le, ne akadj ki, hanem maradj meg hitben, tartsd meg magad hit által. Maradj meg hitben! Jézus Krisztus azt akarja, hogy fennmaradj. Amikor Jézus Péter hitét a vízen megpróbálta, Péter ott elkezdett süllyedni, de Jézus azt akarja, hogy fennmaradj. A Fiú azt akarja, hogy megmaradj – akármilyen rázás is van.

A következő diával meg fogunk tanulni egy görög szót, a ’nikáó’-t. Felolvasok nektek egy összefoglaló részt a Bibliából, amit most elneveztem a ’Jelenések – aki győz’ mondásoknak. Tudjátok, vannak a ’boldog mondások’, van a ’szeretethimnusz’, stb. A Jelenések könyvében pedig a hét gyülekezetekhez szóló üzenetben olvashatjuk ezeket (Jelenések könyve 2-3. részek), amikor a hét gyertyatartó, a hét gyülekezet fel van sorolva, és az üzenetek végén a János leírja, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. És minden egyes gyülekezetnek szóló üzenet végén ott az üzenet, hogy „aki győz…”. És ez a ’győz’, a ’nikáó’ kifejezés. Aki győz, aki győzedelmeskedik, ’nikáózik’, azzal mi lesz. Ezt most mindegyiket felolvasom:

„Aki győz, annak enni adok az Élet fájáról, ami az Isten kertjében van.” 

„Aki győz, annak nem árt a második halál.” 

„Aki győz, annak enni adok az elrejtett mannából, és egy fehér kis kövecskét, amire új név lesz ráírva, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja.” 

„Aki győz, és mindvégig megőrzi az én tetteimet, annak hatalmat adok a pogányokon.” 

„Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, sőt nyilvánosan kihirdetem az én Atyám és angyalai előtt, hogy ez a győztes énhozzám tartozik.” 

„Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jön, és felírom őrá az én Istenemnek nevét és az én Istenem városának nevét, az Új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől és az én Új nevemet.” 

„Aki győz, annak megadom, hogy az én királyi székemben üljön velem, ahogy én is győztem, és az Atya maga mellé ültetett az ő trónjára.”

„Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és ő pedig az én fiam lesz nekem.”

Ezek a Jelenések „Aki győz…”-mondások. Párat kiemeltem. Ezek mindegyike nagyon jó és fantasztikus ígéret. Tudjuk, hogy Isten az Ő gyermekeinek lakóhelyet készít, és Ő már elrendezte nekünk, és rendezi a dolgokat számunkra. És biztos vagyok abban, hogy még ezeken kívül is, amit tudunk, még ennél is sokkal-sokkal több mindent készített. Biztos vagyok abban, hogy nem lesz unalmas. Most többel nem is kell nekünk foglalkoznunk, hiszen lehet, hogy meg sem értenénk, és lesz még meglepetés az Atyánál – abban biztosak lehetünk.

Viszont ezek a kijelentett dolgok mind reménységet adnak, mind reménykeltők, mert akik az Isten családjában ’nikáó’-znak, akik az Ő szellemi családjában győzedelmeskedik, azoknak, ezek az ígéretek, amik itt le vannak írva, mind beteljesülnek. És kiemeltem különösen kettőt, ezeket felolvasom ismét. Az egyik: 

„Aki győz, annak megadom, hogy az Én királyi székemben üljön velem, ahogyan Én is győztem.” – Ezt Jézus mondja Jánosnak, hogy „aki győz”: írd le János, írd le Gábor, hogy „aki győz” – és folytatja – „annak megadom, hogy az Én királyi székemben üljön, ahogy Én is győztem.” Annyira tetszik, hogy feltételbe adja Jézus, hogy „aki győz”, vagyis aki ’nikáó’-zik, ha azt a tudást átadja, azt a tudást kéri, nem kevesebbet, csak annyit: azt a ’nikáó’-t, azt a győzelmet, azt a meghódítást, azt a felülkerekedést, azt az erővételt. Jézusnak a Gecsemáné kertben ’nikáó’-zni kellett, neki a Megdicsőülés hegyén ’nikáó’-zni kellett, neki a farizeusok előtt ’nikáó’-zni kellett, amikor démonokat űzött, ’nikáó’-znia kellett, amikor gyógyított, ’nikáó’-znia kellett. 

Mit kellett csinálnia? Erőt kellett vennie. Mit kellett csinálni? Felül kellett kerekedni rajta. Mit kellett csinálnia? Meg kellett hódítania azokat a területeket. Mit kellett csinálni? Erőt kellett vennie. Jézus Krisztus ezt várja el tőlünk. És Ő azért jó tanár és azért fantasztikus személy, mert Ő mindezt meg is csinálta. Azt kéri, azt várja el tőlünk, amit Ő már megcsinált. És nekünk nem is kell egyedül csinálnunk, mert itt van a Szent Szellem, aki tud nekünk segíteni nekünk abban, hogy mi is képesek legyünk ’nikáó’-zni. Jézus Krisztus azt akarja, hogy ezek ne elérhetetlen vágyálmok legyenek, hogy „óh, a fehér kövecske majd, és…”. Én akarom azt a követ, én akarom azt a nevet. Ti akarjátok? Én szeretnék beülni abba a királyi székbe – alázattal természetesen. És szeretnék mennyei fehér ruhába öltözni. Na, és az Élet fájáról enni, igen! Jézus pontosan azt várja el tőlünk, amit neki is meg kellett tennie, amit az Atya elvárt tőle. Azt a ’nikáó’-t. 

És amit még szeretnék elmondani, kiemelni: „Aki győz, az fehér ruhába öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az Élet könyvéből, sőt nyilvánosan kihirdetem az Én Atyám és az Ő angyalai előtt, hogy ez a győztes hozzám tartozik.” (EFO)

Vizuális típus vagyok; így most képzeljétek el, ahogy Jézus Krisztus a Mennyben rólad, rólam ezt mondja: „Atyám, Szent Szellem, Gábriel! Figyeljetek, ott az a Gábor, az a győztes hozzám tartozik! Ott van az Edit, ott van a Csaba! Ott van a Balázs, ott van a Pali! Ezek a győztesek mind hozzám tartoznak. Hatalmas erejű angyalok, figyeljetek! Atyám, nézz ide! Ezek a győztesek hozzám tartoznak. Azért, mert ’nikáó’-ztak, mert olyanok voltak, mint Én. Nézz rájuk, nézz rájuk! Ők a győztesek, hozzám tartoznak!” 

Én akarom ezt. Ti is akarjátok? Akkor legyen így! A képen a motoros, amit beraktam, az egyik kezével fogja a motort, de ezt a kockás cél-zászlót is megpróbálja valahogy a kezében tartani, és ebből sejthetjük, hogy már a vége az egész menetnek. De ameddig futnunk kell, ameddig bírjuk szusszal, ameddig el nem alszunk, vagy Jézus vissza nem jön, bármi legyen is, nekem kötelességem, ha én az Ő családjába tartozok, és azt akarom, hogy amikor majd ott leszek előtte, ezek igazak legyenek rám: „Aki győz…”, akkor nekem ezeket meg kell tennem. Ha bedobom a törülközőt, ha a gyalogokkal elfáradtam, akkor hogyan akarok versenyezni a versenylovakkal? 

Jeremiásnál olvastuk: lehet, hogy elfáradtam, és lehet, hogy sokszor külsőleg, másoktól vártam a megoldást, hogy legyen valami megoldás a problémámra, hogy megmondják a tutit. Egyébként valóban lehet, hogy másvalaki jobban látja az én korlátaimat, vagy olyan dolgokat, amiket én magam sem akarok magamnak bevallani. De van úgy, amikor nekem kell Isten által, az Ő Szent Szelleme által erőt vennem, és túllendülnöm ezeken a dolgokon. És túl kell lépnem, és vennem kell hitet, vennem kell győzelmet és erőt, vennem kell ’nikáó’-t arra a helyzetre, hogy túllendüljek azokon, amiket éppen látok. Én nem szeretném, hogy az Atya vagy a Fiú egy bedobott törülközős embert lásson, amikor rám néz. Azt szeretném, és azt akarom, hogy teljes mellszélességgel ki tudjam magam húzni, és azt mondani: „Atyám, köszönöm, hogy megtartottál, a kegyelmed által fönnmaradtam. Ami rajtam állt, mindent beleadtam, igyekeztem. Voltak hibák, amiket elkövettem, de köszönöm Uram, hogy a Te Fiad, Jézus Krisztus vére elég, hogy tiszta lappal állhassak meg előtted. Tudom, hogy Te váltottál meg, Tiéd a kegyelem, viszont ehhez a megmaradáshoz kellett az a hit is, amit a szívembe adtál, ezért vagyok itt. Hit által élek, és hit által vagyok itt, hit nélkül nem tudok Istenem, Neked tetszeni. Szükségem van Jézus Krisztus vérére, a Te a kegyelmedre – viszont hit által ez elég.” De meg kell értenünk, hogy oda kell tennem magam nekem is, és neked is, ’nikáó’-znunk kell.

Róma.14,17 „Isten Királysága nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség, és Szent Szellemben való öröm.” 

A „Szent Szellemben való örömnél” az a szó, hogy ’öröm’, az jelent ujjongást is. Ha megengeditek, akkor én most ujjongani fogok. Nem tudom, ez nálatok, hogyan nyilvánul meg, nálam ez például úgy, hogy vagy ordítok, vagy ugrálok, csapkodom a kezeimet, vagy felemelgetem. Nem tudom, hogyan lesz, de megpróbálok most ujjongani. Például azért is, mert az imént hallhattunk olyan fantasztikus bizonyságokat, amik örömre kell, hogy fakasszanak. Ha hiányzik belőlem az igazság, ha hiányzik belőlem a békesség, ha hiányzik belőlem a Szent Szellem által való öröm, akkor én még Isten Királyságát nem élem meg igazán. Vagy lehet, hogy annyira besérültem, hogy meg kell újra élnem a Királyságot. A Királyság nemcsak ’igazság és békesség’, nemcsak ’békesség és öröm’, hanem ’igazság is, békesség is és öröm is. Mindegyik fontos és alapvető része, egyik sem elhagyható, mindegyik a Királyság része, mindegyik kell hozzá.

Erőteljesen bennem volt most ez az öröm, mert – ne értsétek félre – nem lehet öröm nélkül pozitívan felfogni mindazt, ami elhangzott. Isten mindent, amit csak csinálni szeretne, az Ő prófétáin keresztül megjelenti. Elhangzottak a jövővel kapcsolatban is dolgok, és én úgy hiszem, hogy Isten most szólt, mert Isten szól a magyar eklézsia-résznek is. És én a Szent Szellem öröme nélkül nem tudnám úgy nézni a következő időszakot, hogy ’ez most mennyire fantasztikusan jó lesz majd’. Mert ha nincs bennem igazság, nincs bennem békesség, nincs bennem a Szent Szellemnek öröme, akkor hogyan nézzem másként a dolgokat, mint a világ? Hogyan lássam másként? Akkor gyakorlatilag a ’nikáó’-m nulla. Akkor nem élem meg a hétköznapjaimban Királyságot. Akkor miben lenne különbség a világ és közöttem? Ahhoz, hogy a Királyságot megéljem, nekem szükségem van az igazságra, a békességre és szükségem van a Szent Szellemben való örömre. 

Ma elhangzottak nagyon jó bizonyságok, megtérések, ahogyan Isten munkálkodik és Isten szól. És Istennek van egy bölcsessége, mert ahogy nő a búza, vele együtt nő a konkoly is, viszont Isten a megfelelő időben megmondja, mikor kell kitépni a konkolyt. És a megfelelő időben mondja meg azt is, hogy mikor kell learatni a búzát. És Ő ad kegyelmet, Ő ad hitet, Ő ad ’nikáó’-t, hogy fennmaradjunk, és ne dobjuk be a törülközőt a rostán. 

A sátán próbálkozik. El akarja venni Isten igazságát az életünkből; el akarja venni a békességünket; el akarja venni a Szent Szellem által való örömünket, mert jól tudja, ha bármelyiket sikerül elvennie, akkor a Királyságot ki tudja venni az életünkből, az életünket pedig Isten Királyságából. Én ezt nem akarom. Nem akarom, hogy Isten igazságát kilopja az ördög az életemből, nem akarom azt, hogy Isten békességét kilopja az életemből, és nem akarom, hogy Isten örömét elvegye, ellopja az ördög – se az életemből, se a gyülekezetből, se az Eklézsiából. Akarom Isten Királyságát. 

„Mennyei Atyám, én a Jézus nevében, most kifejezem az örömömet, kifejezem a fantasztikus csodálatomat mindazért, amit Te tettél! És köszönöm, Atyám, hogy bár a sötétséget úgy látjuk, hogy erősödik, van hatalma, és próbálkozik a családjainkban, próbálkozik a gyülekezetben, próbálkozik a világban, de hálás vagyok, és köszönöm, hogy Te azt mondtad, hogy a Te kegyelmed nagyobb mindezeknél! Atyám, köszönöm, hogy a Te szereteted nagyobb mindezeknél! 

És nem tudok mást tenni, minthogy igénylem a Te győzelmedet, a Te ’nikáó’-dat, és így hit által erőt veszek, és kifejezem, hogy szeretem, értékelem, csodálom a Te igazságodat, a Te győzelmedet, ahogy felülkerekedtél minden ellenségeden! És köszönöm, hogy Te olyan dolgot vársz tőlünk a Fiadon keresztül, amit Te már megtettél és amit Te elvártál a Fiadtól, Jézus Krisztustól is. Atyám, hálás vagyok mindezekért és örülök Neked, örülök Benned, Uram!”

Dávid Sátora Gyülekezet  2022. 10. 02.

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.