Isten Házának tartóoszlopai

Isten Házának tartóoszlopai

Isten Házának tartóoszlopai 1024 525 Rádió Sansz

A Zsidókhoz írt levél 5. fejezete végén van arról szó, hogy más eledel kell a kiskorúaknak, és más a nagykorúaknak, a már érett korúaknak. A hatodik fejezet fölsorolja a hitünk alapjait:

Zsid.6,1-2 „Ezért elhagyva a Krisztusról szóló alaptanításokat, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, az Istenbe vetett hitnek, (2) a bemerítkezésekről, a kézrátevésekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításoknak.”

A keresztény hitünk alaptanításai ezek alapján a következők: (1) a halott cselekedetekből való megtérés; (2) az Istenbe vetett hit; (3) bemerítkezések – vízbe, és Szent Szellembe; (4) kézrátevés; (5) halottak feltámadása; (6) az örök ítélet.

Vannak olyan hitbeli alapok, amelyeket biztos sátor-szögekként tudnod kell a szívedben, hogy ’ezek az én hitem alap-sátorszögei, amelyekkel ki tudom szélesíteni azt a hajlékot, amiben otthon tudom érezni magam’. Ez biztonságot ad. Ezek az alaptanítások.

Ugyanakkor a keresztény életnek vannak alap-cselekedetei is. Ezek azok, amelyek tartják a sátort. Most négy ilyen alappillért veszünk sorra. 

(1) A tanítványi életünk egyik ilyen alappillére: az Isten Beszéde, annak olvasása. Ahhoz, hogy álljon a ’hajlék’, hogy otthon érezzem magam, hogy ne csak istentiszteleten éljek Isten szerinti módon, hanem a hétköznapjaimban is ’komfortos, otthonos’ legyen a keresztény életem, Isten Beszédére van szükségem. Ne legyen a hétköznapjaimban kellemetlen dolog, hogy Bibliát olvassak. 

Amikor a pusztában a felhőoszlop felszállt, a nép elindult az Úr Szava szerint. A szellemi hajlék mi általunk épül fel, ahogy az több helyen meg van írva a Bibliában, hogy fölépülünk szellemi házzá, szellemi hajlékká, amelynek az élő kövei mi vagyunk: 1.Pét.2,5a „Ti magatok, is mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá...”

Ehhez szükséges, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, hogy a helyünkön legyünk. Egy házban a téglák nem mozdulnak el sem jobbra, sem balra, hanem szilárdan a helyükön vannak. A hajlék attól hajlék, hogy meg tudok támaszkodni. Ha a hajlékban az oszlopok, téglák és egyéb szerkezetek nem lennének a helyükön, akkor az egész hajlék összedőlne. Attól szellemi ház, szellemi hajlék egy közösség, egy gyülekezet, hogy mindenki megtalálja a helyét: a kapcsolatokban éli meg az Úrral és egymással való közösséget az Úr Szava szerint. Ezért ahhoz, hogy egy gyülekezet Isten jelenlétének hajléka legyen, ahhoz az egyik tartóoszlop, Isten Beszéde kell legyen. Olvasnunk, hallgatnunk, tanulnunk kell. Nem baj, ha megtanulsz bibliaverseket.

Tudom, hogy önmagában ’a betű megöl’, de muszáj megtanulnunk Isten Beszédét! Mert, ha az a szó, amit olvasol, bemegy az agyadba, bemegy a te lényedbe az MAGA AZ ÉLET. Isten Beszéde ÉLET! Csak úgy tudunk Isten Szava szerint élni, ha olvassuk, értjük, emlékezünk rá, kimondjuk, és nem ismeretlen a számunkra. 

(2) A szellemi hajlék másik tartó oszlopa az imádság. Úgy a legkönnyebb megtanulnunk jól imádkozni, ha a Biblia szavai, lelkülete szerint imádkozunk. Például a Zsoltárok könyvének a szavai szerint. A zsoltárok tökéletes ’imaminták’. A közösség mindig a beszédnek az eredménye, a kommunikáció eredménye. Meghal egy házasság, ha már nem beszélnek egymással a felek. Attól vannak egymáshoz közel az emberek, ha beszélnek egymással – és nem csak egymáshoz. Ha a mondandónknak nincs köze a másik beszédéhez, akkor elbeszélünk egymás mellett.

Mi az imádság? ’Vajon el tudok beszélni Isten mellett?’ Akkor nem beszélek el Isten mellett, ha válaszolok, reagálok az Ő Szavaira. Elolvasom az Ő Beszédét és arra válaszolok, és ahogy arra válaszolok, az az imádság. Az imádság kommunikáció Istennel! Az általános kérések, imakérések, nem igazán kommunikáció. Jók, szükségesek az imakérések, de az még nem kommunikáció – illetve nagyon egyirányú. Attól van közösség köztem és Isten között, hogy Isten szól, én meg azt komolyan veszem, és válaszolok a Szavaira!

Zsolt.40,2-3 „Várva vártam az Urat, Ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet.” 

Ez egy nagyszerű ima. Miért állunk kősziklán? Mert Jézus a Kőszikla

Máté 7,24 „Aki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, azt a bölcs emberhez hasonlítom, aki a kősziklára építette az ő házát.”„aki kősziklára építette a házát”. 

Mondd el velem együtt:

’Uram, én nem csak hallgatni akarom a Te tanításodat, hanem meg is akarom cselekedni, és ettől épül kősziklára a házam. Az Úr Jézus nevében! Ámen!’

Tehát az imádság Isten szellemi hajlékának a második tartóoszlopa.

(3) A szellemi hajlék harmadik tartóoszlopa a közösség. Vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk, nem vagyunk képesek megérteni, vagy átélni külön-külön.

Efez.3,17-19 „A Krisztus lakjon a szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig.”

Tehát „minden szentekkel együtt”! Vannak dolgok, amelyeket nem tudok átélni, felfogni, megérteni egyedül. Isten szeretetét sem tudom befogadni egyedül, csak korlátozott módon. Nem tudok egyedül növekedni Isten szeretettségében. Ha nem tudom Isten szeretetét megragadni egyre növekvő mértékben, akkor annak több negatív következménye is lehet.

A szeretet sok dologra képes, és sok dolgot el tud végezni: Például kiűzi a félelmet. Félelem nélküli élet. A szeretet összetart, sok vétket elfedez. A testvéri közösségben tudsz Krisztusi életet élni. A testvéri közösségben találod meg az elhívásodat. A közösségben tudjuk felismerni azt, hogy kik vagyunk, mik az ajándékaink, stb. Az elhívásodat a testvéri közösségben, a kapcsolatokban ismered föl egy odaszánt, elkötelezett élettel, a megélt feszültségeken átjutva:

Efez.1,17-18 „Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében; (18) És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között…”

Amikor közösségben vagyunk, akkor észrevesszük, hogy nem minden tökéletes az életünkben – néha a testvér túl hangos, vagy izzadtság szagú, stb. Mégis, ahogy elkötelezett, szövetséges módon odaszánjuk magunkat a szövetségi közösségi életre, a szeretet elfedez nagyon sok dolgot. Az egymással való közösségben egyre Krisztusibbá válunk, mert a változás a közösségben van. A közösségben van az ajándékok működése is – az Egésznek az épüléséért (1.Kor.14,26).

(4) A szellemi hajlék negyedik tartóoszlopa a megvallás. Nem tudsz keresztényi életet élni, ha nem beszélsz a hitedről. Azt mondja Pál apostol „hittem, azért szóltam”. Itt Pál a zsoltárost idézi. „A hitnek ugyanaz a szelleme van bennem, azért hiszek, és szólok.” (2.Kor.4,13 „Mivel a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk.”). Vagyis ami Ábrahámban, Izsákban, Jákobban, és a többi hit-hősben és magában Jézus Krisztusban ott volt hit, ugyanaz a hit van bennem is. És ez a hit beszél. Az a hit, amelyik nem mondja el, amiben hisz, az a hit nem ugyanaz a hit, az nem Jézus tanítványainak, nem a kereszténységnek a hite.

Jézus Krisztus hite, beszél! Ez azt jelenti, hogy szívemmel hiszek az igazságban, és a számmal kimondom, amit hiszek – és ez által manifesztálódik. 

Róma.10,9-10 „Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülsz/megszabadulsz/meggyógyulsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.”

Mondjuk el együtt az Úr előtt:

Mennyi Atyánk, szívvel hiszek az Igazságban. És a számmal, amikor ezt kimondom, az valósággá is lesz. Átélem a bűnbocsánatot a szellememben, a lelkemben és a testemben is. Átélem a gyógyulásokat. Átélem Atyám, a Te minden áldásaidat, az anyagi áldásokat is. Az Úr Jézus nevében! Ámen!’

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.