Mit hoz a jövő?…

Mit hoz a jövő?…

Mit hoz a jövő?… 1024 683 Rádió Sansz

Jelenések 4,1 „Ezután láttam, hogy megnyílt egy ajtó a Mennyben, és az első szó, amit mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta: Jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lennie ezután.

Az üzenet az, hogy „Jöjj fel ide!” Az Úr azt mondja ebben az időszakban: „Jöjj fel ide!” 

Mit kell annak érdekében tennünk, hogy fölmenjünk oda, ahonnan látjuk, hogy mi lesz ezután? Mit kell ahhoz tudnom, mit kell, mit lehet ahhoz csinálnom, hogy kinyíljon, kitáruljon számomra, hogy hova kell fölmenni, hova kell följutni, és ha ’odajutok’, mit kell tegyek, hogy valóban lássam, amit Isten meg akar mutatni a holnapról a jövőről? 

Az Efezusi levél első részéből fölolvastuk, hogy Isten kiválasztott téged és engem már a Föld alapjainak teremtése előtt. A Mennyei Atya már azelőtt hozott egy döntést, mielőtt bármi létezett volna, és utána pedig el is hívott. 

Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni, hova szól a mi elhívásunk, „Jöjj fel ide!” Ahhoz, hogy megértsd, hogy mire hívott el téged Isten, hogy ott legyél, ahova Ő hív, és abban munkálkodj, amibe Ő belehívott, ahhoz meg kell értenünk, hogy Kicsoda az elhívó, és számomra ki az, aki hívott.

Róma.1,6Mint Jézus Krisztus elhívottai…” 

Tehát, ha tükörbe nézel, vagy ránézel a melletted levőre, akkor ő Jézus Krisztus elhívottja. Nem csak azért vagy itt, mert te ismerted XY-t, én meg ismertem Z-t, és ismeretség után összeverődtünk, hanem azért vagy itt, és azért hallgatod most ott a monitorok előtt is ezt, amit most mondok, mert Jézus Krisztus hívott el téged. Nem pusztán ember hívására hallod ezt, hanem el kell hinned, hogy Isten Fia, Jézus Krisztus hívott el. Isten a saját Fiát használta, hogy szóljon hozzám, szóljon hozzád, és mi itt mindannyian Isten Fia hívására mondtunk igent. 

1.Korinthus 1,1 Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola.” – írja magáról Pál.

Isten akarata szerint vagyunk elhívva. Nem azért, mert Jézusnak szimpatikus voltam, hanem Istennek az életünkre vonatkozó tervét teljesítjük be, amikor igent mondunk az Ő hívására. Az Úr pedig azt mondja: „Jöjj föl, jöjj ide!” Amikor erre azt mondod: „Igen Uram, megyek! A hívásodra igent mondok”, akkor Isten életedre vonatkozó tervére mondasz igent. 

Gal.1,15 Tetszett az Istennek, aki elválasztott az anyám méhétől fogva, és elhívott az Ő kegyelme által”. – Tehát anyád méhétől fogva szól már az Isten elhívása.

Apropó, abortusz kérdése… A fogantatás után mikortól ember az ember? Nem azt mondja Isten, hogy „anyám méhétől, amikor elértem a 12. hetet, akkor elért Isten elhívása”, hanem már az anyád méhében, a megfoganásod pillanatától szól és érvényes számodra Isten elhívása. Már az anyám méhétől. 

Efez.1,4 „Őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.” – Tehát nem csak eltervezett, hanem ki is választott. Tehát kiválasztott a világ megteremtése előtt már téged. Mielőtt apánk, anyánk ismerték volna egymást, sőt mielőtt ez első virág virágzott volna a Földön, Isten már tudott rólad, és pontosan eltervezett nem csak a személyedet, hanem azt is eltervezte, hogy Magyarországon, ebben az időszakban, ebben a korban, pontosan most szüless meg, és halld meg az Ő Szavát, és a hívására igent mondj. És nagyon sok mindent munkálkodott annak érdekében, hogy mindez megtörténjen, meg is valósuljon. 

„Jöjj föl ide!” – Ahhoz, hogy eljussak oda, ahova Isten hív, azt mondom, amit Jakab apostol a levelében hangsúlyoz, hogy csinálj valamit. Ahhoz, hogy a „jöjj föl ide”-t beteljesítsd, a kezed ügyében levő dolgokból meg kell ragadnod és meg kell tenned azt, ami rajtad áll. Amit Sámuel próféta mondott Saulnak: „Cselekedd meg magadért a kezed ügyében levő dolgokat” (1.Sám.10,7). De mit csináljak? Jób történetét ismerjük, illetve a Jób életéből egy rövid szakasz van leírva Jób könyvében. Jöttek a csapások az életére, és a végén a 42. fejezetben Jób imádkozott a barátaiért. Isten csak azután hozott fordulatot Isten Jób életében, miután imádkozott a barátaiért. Addig nem történt Jób életében semmilyen helyreállítás, míg nem imádkozott a barátaiért. Azokért a barátaiért kellett imádkoznia, akik a legnagyobb bajában vádolták, kárhoztatták, nyüstölték, hogy biztosan azért van rajta ez a sok csapás, mert nem istenfélelemmel élt, hanem kevéllyé lett. Nagyon jól ment a sora, és elkényelmesedett a lelkében – ezt mondták Jóbról. Jób pedig hosszú oldalakon keresztül vitatkozott velük. És igen, Isten végül bizonyságot tett Jób mellett, de addig nem történt helyreállás Jób életében, míg nem kezdett el imádkozni a barátaiért

Ezért azt húzom most alá ezt: „Jöjj föl ide”, hogy valóban oda jussunk, ahova Isten hív. Tegyél valamit másokért! Tegyél olyan emberekért, akik ott vannak a közvetlen környezetedben, és tegyél olyanokért, akik esetleg a ’bögyödben’ vannak. Tegyél azokért, akik fájdalmat okoztak neked, akik esetleg úgy érzed, hogy igazságtalanul megvádoltak. Vagy igazuk volt, de nem irgalommal, hanem törvénykezéssel, keménységgel fordultak hozzám, irgalmatlanok voltak velem. Kegyetlenül bántak el velem a testvéreim (emlékezz Józsefre). 

Tegyél valamit valaki más életében. Amikor elkezded betölteni mások szükségeit, erre erőfeszítéseket teszel, leteszed erre az életedet úgy, hogy gyakorolnod kell a hitedet másokkal kapcsolatban, mások szükségeinek betöltéséért, mások megvigasztalásáért, akkor azt fogod tapasztalni, hogy az életed kivirágzik. Jób élete ekkor virágzott ki, ekkor nyerte vissza, nem csak azt, amije volt, hanem annak a dupláját. Habakuk próféta könyvének 2. fejezetből olvasom:

Hab.2,2 Írd föl a látomást, vésd kőtáblákra, hogy könnyen olvasható legyen!” 

Egy prófétától hallottam talán fél éve ezt a bibliaverset, és nagyon megfogott engem. Biztos vagyok benne, hogy több tanítást hallottatok már erről a bibliaversről. „Írd le a látást, legyen egyszerű, hogy ha bárki olvassa, akkor meg tudja érteni, érthető legyen, és tudjon vele futni.” Vagyis menetközben tudja használni, miközben éli az életét, ne olyan látás legyen, amivel nem tud mit kezdeni holnap. Ha nem írod le, akkor nem tudsz vele haladni, muszáj, hogy leírd. 

Amikor elkezded leírni, amit látsz, akkor olyan részletek is megvilágosodnak, ami előtte nem volt. Amikor leírod az Istentől kapott látást, akkor megtalálnak azok a megoldások, Istentől való források és segítségek – akár angyalok, akár emberek –, amik egyébként előtte nem voltak. Nagyon nehéz olyan célt eltalálni, amit nem lát az ember. Ha nem látom, mit akarok elérni, nagyon nehéz oda eljutni. 

Tehát a kérdésem az, milyen elérendő céljaid vannak 2022-ben? Emlékezzünk, ha nincs látás, akkor nincs cél, akkor nincs, amit eltaláljak. Nincs, amire fókuszáljak, amire nézve fussak; vagyis nincs irány, ami felé haladjak. Ismered a GPS-t. Beülsz autóba, ott a GPS, neked nem kell tudnod, hol vagy; a GPS használatához nem kell ismerned az utat se, de a végcélt tudnod kell. Ha jól írod be a végcélt, akkor az eszköz odavezet. 

Két hete mentünk szolgálni időpontra egyik gyülekezetbe. Beütöttem a célt az elmentettek közül. Mi meg beszélgettünk, imádkoztunk, és amikor már a 14. kerületben voltunk Budapesten, akkor hirtelen belém nyilallt, hogy nem jó irányba haladunk, mert nem arra kellett volna menni. Egysorral mellé klikkeltem, más úticélt adtam meg. Ha nem jól határozod meg a célt, akkor nem fogsz tudni oda eljutni. Ha nem jó a cél, akkor az utad sem lesz az, amin kellene, hogy járj. Aztán hála az Úrnak még időben korrigáltam a címet, és csak egy kicsit késve odaértünk.

A GPS nem kérdezi meg, hol vagy, nem kérdezi meg azt, hogy melyik út, amin mész. Nem kell ezeket kitalálnod, viszont azt pontosan be kell írnod, hogy hova akarsz eljutni. Ha ez nincs meg, akkor nem tudok a célba eljutni. Ha céltalanul élek, „majd csak lesz valahogy” mentalitással, akkor úgy is lesz: „majd csak lesz valahogy”. Ha nincs cél, akkor az út sem nyílik meg számodra, s nem tudod, merre menj. 

Kicsit később az lesz a kérésem, hogy írj le 10 olyan dolgot, amit szeretnél, hogy megtörténjen veled az elkövetkező időszakban. Nem azt mondom, hogy 2022-ben csak ez a tíz dolog történjen meg az életedben, de írj majd le egy olyan 10-es listát, amit szeretnél, hogy megtörténjen. Lehet ez az autótól a lakásig; a férjtől a gyerekig; a jó munkahelytől a diplomáig; stb… Gondolkozz azon, ha nem lenne akadály számodra sem a pénz, sem az, hogy nincs megfelelő végzettséged, akkor mit szeretnél elérni most az életedben? 10 dolgot próbálj majd így összeírni. Legyél bátor; legyél merész és vagány, a lista összeírásában! Bármit odaírhatsz – de még nem kell elkezdeni. Persze, ha eszedbe jut valami, és nem akarod, hogy kimenjen, a fejedből akkor leírhatod már addig is menet közben. Aztán ahogy majd beteljesedik a lista, azért az jó lesz, ha nemcsak egy fecnin lesz meg a listám, hanem olyan módon, amit vissza tudd majd keresni, hogy meg tudd nézni egy hét múlva, vagy egy hónap múlva újból és vissza tudj majd rá tekinteni. És ahogy beteljesedik, akár egyik valamelyik is közülük, írhatsz helyette másikat. Folyamatosan írj egy tízes listát. Ha a következő szintre, a következő lépésre jutunk, akarunk eljutni ahhoz szükséges, hogy lépjünk előre. 

„Jöjj fel ide!” – mondja az Úr, hogy lássuk a holnapot a jövőt. Isten azt akarja, hogy fogalmazd meg te, amit Ő beléd helyezett szükségeket. Azért vannak benned szükségek, azért vannak benned vágyak dolgok után, mert így alkotott meg Isten. Vannak kívánságok, amelyek helyesek és jók. Fontos, hogy tudj kitűzni célokat Isten szíve szerint. Ha le tudod írni, akkor Isten meg fogja tudni adni. Mert meg van írva: „Kérjetek, és kaptok; keressetek, és találtok; zörgessetek, és megnyílik számotokra!” Ilyen egyszerű. 

Isten be akarja tölteni az életünket az Ő szeretetével, jóságával; de be akarja tölteni rajtad keresztül mások életét is, meg akarja érinteni a környezetedben levő embereket is az Ő szeretetével, jóságával, helyreállásokkal, megtérésekkel, gyógyulásokkal, vigasztalásokkal. De neked tudnod kell, hogy mit kérsz. Írd le. Kérhetsz embert is, emberek megtérését, gyógyulását és szabadítását is, de írd le. 

Példabeszédek 23,7 „ahogyan az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő maga.” 

A gondolkodásmódod meghatároz. Pál apostol azt mondja emlékeztek, hogy meg kell újítanunk az elménket, mert az elménk megújulása, megújítása által változunk el. Ha sikerül a gondolkozásmódomat Krisztusivá formálni, akkor sikerül az életem Krisztusivá formálódása is. A megszentelődés kulcslépése, hogy a gondolkodásmódunkat átadjuk, ’alágyűrjük’ Isten Beszédének. Ahhoz, hogy a félelemből, az aggodalmaskodásból, reménytelenségből, csüggedésből, frusztráltságból, kilátástalanságból, depresszióból, hitetlenségből, kételkedésekből megszabadítson Isten, szükséges, hogy az elménket teletöltsük az Ő Beszédével, hogy az Ő Beszéde és a Beszéde felé való bizalom átjárja a szívünket, mert a hit hallásból jön. Ha állandóan sopánkodó panaszkodó beszédeket hallgatunk, és ehhez adjuk oda magunkat, sőt mi magunk is ezt mondjuk ki, akkor mi is olyanná válunk. 

Példabeszédek 23,7 „Ahogy az ember az ő szívében gondolkodik olyan lesz ő maga is.” 

Ahhoz, hogy Isten el tudjon végezni nagy dolgokat az életedben, fontos, hogy konkrét dolgokat vigyél elé, konkrét dolgokat kérj Tőle. „Aki kér, az kap; aki keres, az talál; és a zörgetőnek Én megnyitom az ajtót” – mondja Jézus. Amikor valóban hittel kérsz Istentől dolgokat, és hiszed, hogy az meg is lesz, akkor a következő dolog, amire szükséged lesz, a bátorság. Miért? 

Mert amikor kéred, utána megragadod hittel, és benned Lakozó Szent Szellem noszogatására kénytelen leszel ki is mondani – mielőtt megkapnád. Mert „hittem, azért szóltam” – és ha valaki a szívében hisz, és kimondja a szájával, akkor az megvalósul. Viszont ahhoz bátorság kell, hogy kimondd a hitedet – kimondd azt, amit még szemmel nem látsz. Miért? Mert lehet, hogy fanatikusnak fognak tartani, kicsit ’lököttnek’ fognak tartani, mert kimondasz olyan dolgot, ami még kézzel nem megfogható, és meg nem tapintható.

Ez a hit mellett való elköteleződés. Ha leírsz dolgokat, akkor úgy kérd, hogy kérd hittel. Ha hittel kéred, akkor ragadd meg ott belül azt a bizonyosságot, hogy Isten már megadta. Ha megragadtad a bizonyságot, akkor vegyél bátorságot is ahhoz, hogy ki is mondd. Beszélj erről a barátodnak, aki szeret, ne sopánkodó embereknek mondd el. Ne cinikus, ne szarkasztikus megjegyzéseket hozzáfűzőknek mondd el. Mondd el annak, aki szokott és tud támogatni, mondd el azoknak, akik bátorító és buzdító dolgokat mondanak. Lehet, hogy nem érti, lehet, hogy megfordul benne is, és átfut a gondolatában: ’hát ez egy kicsit meredek, de mégse mondja ki, inkább bátorít. Ilyen embereknek mondd el, de mondd ki. 

Isten azt mondta Ábrámnak: „Mostantól kezdve nem Ábrám a te neved, hanem Ábrahám. Nem Szárai, hanem Sára.” Szerintetek ez annyiban maradt? Szerintem utána Ábrahám bement az anyakönyvi hivatalba, és megváltoztatta a nevét. Azután már a személyi igazolványában ez szerepelt, mindenkinek így mutatkozott be: „Ábrahám vagyok”. Amikor megnézték az egyik hivatalban, megkérdezték: „Nem több ez két betűvel?” „Nem ez az én új nevem, ez mást jelent.” 

Emlékezzünk Jákobra Peniélnél, Jabbók révénél. „Többé már nem Jákob, nem csaló a te neved, hanem mától kezdve a te neved Izrael! – mondta Isten. Küzdöttél Istennel, birkóztál Vele és győztél.” Attól kezdve Jákobnak nem Jákob, hanem már Izrael volt az ő neve. 

Lukács 14,28 „Ha valaki közületek tornyot akar építeni, először leül felméri a költségeket, hogy van-e mivel elvégezze?” – Ez a tervezés. Muszáj, szükséges terveznünk. 

Emberi erővel, képességgel tervezni, vagy ráhagyatkozni Isten természetfölötti erejére? Nem szabad e kettőt szembeállítani egymással. Emiatt nem ’vagy’, hanem legyen ’és’. Hagyatkozzunk rá Isten természetfölötti erejére, gondviselésére és vezetésére, de vegyük a fáradtságot, és használjuk azt, amit már kaptunk eddig kijelentést, ismeretet, bölcsességet, ajándékokat és kezdjünk el tervezni. 

Pál apostol is rendszerint tervezett. Eltervezte, hogy elmegy az egyik városba, eltervezte, hogy elmegy a másikba, viszont többször is azt írta, hogy Isten Szelleme nem engedte őket. Pál apostol tervezett, de az ő tervezését mindig alávetette Isten vezetésének, Isten akaratának.

Fontos, hogy legyen a személyes életedre is tervezés a holnapodra, a jövődre. Ehhez hagyd magad mögött a múltat, hogy ami a tegnap történt, ne tudjon visszahúzni. Természetesen fontos hátratekintenünk, hogy okuljunk belőle. 

Fontos olyan szempontból is hátratekinteni, ami sebeket kaptunk, ami fáj, azt ne söpörjük a szőnyeg alá. Emlékezz, de legyen az Jézus Krisztus vére által a megbocsátás erejével begyógyítva. A fedett seb lassabban gyógyul. Ha elfedem a lelkem sérüléseit, sebeit, mert XY megbántott, ZV megsértett, és nem akarok ezzel szembenézni, az nem segít. Természetesen nem az a szembenézés, hogy odamegyek hozzá és azt mondom: „Megbocsátok.” Na, ezzel aztán tényleg meg lehet sérteni a másikat, mert ezzel azt közlöd, hogy a másik vétkezett ellened. A megbocsátás nem feltétlen azt jelenti, hogy odamész és azt mondod, hogy megbocsátasz. Nem kell, hogy odamenj ahhoz, hogy megbocsáss valakinek, és elengedd a dolgokat. Bocsáss meg neki a szívedben, adj hálát érte Istennek, és áldd meg. Nem kell, hogy ezt ő hallja. A szívedet engedd, hogy fölszabadítsa Isten. 

Nagyon érdekes a 103-as zsoltár megfogalmazása: „Áldjad én lelkem az Urat! És egész bensőm áldd az Ő szent nevét.” Vagyis minden, ami bennem van. Az egész bensőd – ez a lelked is. A sértett, sérült lélek és sérült szív is áldja az Úrnak nevét. Viszont ez csak úgy lehetséges, ha szívemből megbocsátok. 

Emlékeztek, Izrael milyen hamar elfelejtkezett Isten jóságáról, jeleiről csodáiról, miután száraz lábbal átjöttek a Vörös tengeren. Nem is értettem, hogy létezik az, hogy egyik nap még fantasztikus csodák történtek velük, másik nap pedig már zúgolódtak Mózes ellen, és lázongtak Isten ellen. Viszont sajnos mostanában is sok panaszkodást hallunk, és legyünk őszinték, keresztények szájából is sok panaszkodást lehet hallani. Ez viszont annak a következménye, amit a 106-os Zsoltár 13-as verse mond: „Hamar elfelejtkeztek Isten cselekedeteiről; nem várták meg az Ő tanácsát, nem bíztak meg Őbenne.” Tehát emlékezzünk meg az Ő csodáiról és ne felejtkezzünk meg a bizonyságokról, amiket Ő cselekedett. Ez segít a megbocsátás mellett abban, hogy nem panaszkodás jön ki a nehéz helyzetben sem a szánkból. 

Isten nem ígérte meg azt, hogy nem lesz próba. Nem ígérte meg, hogy nem jön az árvíz, nem jön az eső, nem jön a szélvihar, és nem ütközik bele a házunkba. Ezt nem ígérte meg. Nem ígérte meg, hogy nem lesz kísértés. Jézus arra tanított, hogy kérjük az Atyát, hogy ne vigyen, ne engedjen bele a kísértésbe, de egyértelműen azt mondta, hogy lesznek próbák. 

Ahhoz, hogy tudj jól tervezni, ahhoz előre kell nézni. 

Jeremiás 29,11 „reményteljes jövőt, jót készítettem, jót terveztem felőletek, kívánatos jövőt terveztem számotokra.” 

Ézsaiás 43,18-19 „most készül, most bontakozik ki” – Ez azt jelenti, hogy amikor ezt a kijelentést megragadod a reményteljes jövődről hittel, akkor abban a pillanattól elkezd kibontakozni. Nem látod még a maga teljességében, de amikor megragadod, beléd jön Isten kijelentése, beléd akad, mint egy horog – a reménység horga. Ahogy elkezded azokat a kéréseket leírni, a kérések megfogalmazása közben Isten már használja az elmédet, a lelkedet, a szívedet, hogy merre is akar húzni, vonni. 

A 21 napos ima és böjti időszakban januárban fogunk egy napot rászánni arra, hogy megfelelő időt, energiát fordítsunk arra, hogy életünk minden területére vonatkozó tervet készítsünk. Egy Élettervező Napot terveztünk be január 15-re. Személyre szabottan a kapcsolataidra, a gyülekezetre, családodra, házasságodra. Fontos, hogy legyen világos látásod, világos képed, merre haladsz. 

„Jöjj föl ide! – mondja Jézus –, és Én megmutatom neked!” Az Ő elhívása arra is szól, hogy lássuk a holnapot. Az Ő elhívása arra is szól, hogy ne legyünk bizonytalanok a holnap felől. A bizonytalanság gyakran félelmet szül. Ahhoz, hogy félelem nélkül tudj élni, ahhoz, hogy ne félj a Covidtól, ne félj a vírustól, ne félj a fertőzésektől, vannak bizonyos lépések természetesen szinten is, amiket megteszek, hogy ne jöjjön a félelem. Ami rajtam áll megteszem, a többit pedig Isten kezébe teszem le bizalommal. Viszont nem várhatok Istentől dolgokat, ha nem teszem meg az én részemet. Nekem is meg kell tennem a részemet. Nem lehetek felelőtlen, sem hanyag. Hasonlóképpen a tervezés minden területére vonatkozik, hogy tegyük meg a tervezés ránk eső részét, ugyanakkor helyezzük az egész életünket, életünk minden területét Isten kezébe, és légy készen arra, hogy Ő bármikor megváltoztassa a terveidet. 

Készíts egy tízes listát, mi az, amit szeretnél, hogy meglegyen az életedben az elkövetkező időszakban. Szánjunk most időt erre, és hálaadással keressük Istent ebben. (1) Köszönd meg az Úrnak, amit adott, átéltél, kaptál. (2) Köszönd meg az Úrnak azokat az embereket is, akik valamilyen módon áldásul voltak az elmúlt évben számodra. (3) A harmadik: imádkozz, és a szívedből bocsáss meg mindazoknak, akik fájdalmat okoztak. Ezután tudsz majd szabadon leírni dolgokat. Ezután tudod majd szabadon leírni a listádat. 

Imádkozz a listád minden egyes pontjáért. Bízd az egészet Isten kezébe, és már most adjunk hálát az Úrnak 2022-ért is. Úgy akarunk 2021-ből 2022-be átlépni, hogy reménységünk legyen a jövőnkre, reménységünk legyen 2022-re is. Lesz részletes élettervező nap is január 15-én, most csak egy tízes listát írj össze. Emlékezzünk a legelső biblia versre: 

Jelenések 4,1 „Ezután láttam, megnyílt egy ajtó a Mennyben, és az első szó, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallottam, ezt mondta: Jöjj fel, jöjj fel ide, és megmutatom neked, amiknek meg kell lenni ezután.” 

Isten hívása, elhívása arra is vonatkozik, hogy megláttassa velünk a holnapot. Ő arra is hívott, hogy bizonytalanság nélkül tudd biztosan, merre akar Ő vezetni. Az Ő elhívottja vagy, mert kiválasztott, elhívott, és ezt az elhívást meg is pecsételte a Szent Szellem által. A pecsét hitelesítés. Most már minden a rendelkezésedre áll, hogy az elhívásodat betöltsd. 

Emlékezz majd meg erről a listáról nap mint nap, amit fölírsz most. Legyen könnyen emészthető, térj majd vissza rá, és vidd az Úr elé újból és újból. Kérd Őt, keresd Őt, és zörgess ne csak egyszer, hanem egészen addig, míg meg nem lesz. Amikor megvan valamelyik, kipipálhatod és írj helyette másikat. És egyre inkább kitárul számodra a holnap. Köszönöm, hogy meghallgattatok.

 

DSGY Évzáró Hálaadó istentisztelet, 2021. december 31.     Nemes Pál

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.