Elhívásunk meghatározó napjai ezek

Elhívásunk meghatározó napjai ezek

Elhívásunk meghatározó napjai ezek 807 594 Rádió Sansz

Ébredni! Felkelni! Előrelépni!

Isten szerte néz az egész Földön és keresi az egyenes-szívűeket, hogy általuk megmutassa az Ő hatalmas erejét és biztosságát. (lásd 2.Krón.16,9 „Mert az Úr szemei áttekintik az egész Földet, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik Ő hozzá teljes szívvel ragaszkodnak.”). A prófétikus kürtök bizonyára tisztán hallatszanak ezekben a rendkívül válságos napokban, hogy rendben előkészítsenek egy erős, magabiztos vezetést. (Lásd 1.Kor.14,8 „Ha a trombita bizonytalan hangot ad, ki készül a harcba?”). Számos találkozáskor az Úr felszólított ezt mondva: „Szóljon az ébresztő!” „Ébreszd a harcosokat” Készüljetek, hogy a KIRÁLY előbbre jusson az Ő Királyságában.

Ez az az idő, hogy igaz célokkal és rendeltetésekkel járjunk, és ne sodródjunk végtelen (mókuskerék-)körökben. Senki sem kíván másik negyven éves botorkálást a félrevezetett, céltalan emberi erőlködés hegye körül. A jó hír az, hogy nem szükséges várni, sem barangolni sokáig a pusztában; eljött az ideje, hogy hozzáférhetővé tegyük Isten Királyságát. Most van itt az ideje, hogy előrenyomuljunk és megvessük Isten Királyságának alapjait erővel és igaz uralkodói tekintéllyel.

Az Isten Szelleme előkészíti a vezetést, és mindezt egy olyan kenettel bocsátja el, mint ami Izsakhár fiain nyugodott. Náluk volt az idő felismerése, megértése és tudatában voltak annak, hogy Isten népének mit kell véghezvinni. (Lásd 1.Krón.12,32 „Izsakhár fiai, akik felismerték az idő alkalmatos / ’kairosz’ voltát, hogy tudják, mit kelljen Izráelnek cselekednie, kétszáz főember és az ő rokonaik mind hallgattak beszédükre.”). Az Igazság Szelleme felszabadítja a kijelentésekbe való éleslátást azokban, akik aktívan keresik és teljesen követik az Istent (Jeremiás 29,12-13 „Hívjatok Engem, jöjjetek és imádkozzatok Hozzám, akkor meghallgatlak titeket! Keressetek Engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok Hozzám!”).

Hadd hangsúlyozzam újra, Isten Királysága nem puszta szavak vagy emberek képességei által alapozódik meg, hanem az Isten Szellemével. (Lásd 1.Kor.4,20 „Mert nem beszédben nyilatkozik meg az Isten Királysága, hanem (ható)erőben!”). Ez a fajta valóságos meggyőződés csak egyedül Krisztussal való őszinte, hiteles egységből jön elő. 

Az Ő kinyilatkoztatott jelenlétében való kitartásunknak bátorság az eredménye. (Lásd Péld.28,1 „Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.”). Ezek a napok előhívják Krisztus követőit, hogy megálljanak szilárdan abban, akik ők Krisztusban valójában és abban, hogy kicsoda Krisztus őbennük. 

Kol.2,9-10 „Mivel Benne lakik az Istenségnek egész teljessége test(ület)ileg, és Benne vagytok beteljesedve, Aki minden fejedelemségnek és hatalmasságnak a Feje.” 

Isten Szava kinyilvánítja, hogy Krisztusban van az Istenség teljessége és te teljes vagy ŐBENNE. Ébredj, kelj fel és ragadd meg az elhívásodat! Isten által kiválasztottja lettél Istennek, hogy királyként és papként működj ezekben a válságos időkben. (Jel.1,5-6 „Jézus Krisztustól. Ő a hűséges tanú, Aki elsőként támadt fel a halottak közül, és Aki a Föld összes királyának fejedelme. Jézus mindig szeretett bennünket, és a saját vére árán véglegesen megszabadított a bűneinktől. Ő tett bennünket királyokká/királysággá. Ő tett minket papokká, akik Istent, az Ő Atyját szolgáljuk. Övé legyen a dicsőség és a hatalom örökké! Ámen!”)

Az Úr egy parancsot adott Józsuénak, de ez neked és nekem is szól ma. Ez félreérthetetlenül világos: Krisztus követőjeként, mi merészek, elszántak és bátrak vagyunk. Isten Beszéde azt mondja Józsué könyvében:

Józsué 1,8-9 „El ne távozzon e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz. Nem parancsoltam-e meg neked: Légy bátor és erős! Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

Az utolsó vers tartalmaz egy elsöprő ígéretet, Isten maradandó jelenlétét. Tartsd meg ezt az ígéretet a szíved legmélyén: „mert veled lesz az ÚR, a te Istened mindenben, amiben jársz.” Ezt az ígéretet megismételte Isten az Ő Beszédében, és az ígéret alapját az 1.János 4,4-ben találjuk: „… mert nagyobb az, Aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban van.” 

A mi Istenünk egy igazán csodálatos Isten! Készülj, hogy ez észrevehető legyen úgy, ahogy még nem láttuk eddig az életünkben, a magatartásunkban. Ebben az időben Isten válaszol Ézsaiás 64,1 meghívására: „Oh, vajha megszakasztanád az egeket és leszállnál…” 

Sportolóként soha nem szerettem az edzést és a bemelegítést. Azt akartam, hogy szóljon a sípszó és valódi versenyben legyek. Most eljött az ideje a hódításnak. A kérdés: Készen állsz-e?

A hódítás

A hódítás már megkezdődött. Ez már nem bemelegítés, nem edzés; ez már valós dolog, ez már a fő esemény. Már nem a hallgatás ideje van. Most van itt az ideje, hogy mindenedet átadd Isten Királyságára. Most van itt az ideje a felébredésnek és a hitbeli előrelépésnek. Vagy Isten Királysága hódít és terjed tovább rajtad keresztül vagy a félelem birodalma terjeszkedik rajtad keresztül.

A kiválóság szellemével bizonyára mindent odaadsz az előrelépés érdekében, Jézus Krisztus miatt. Az igaz kereszténységben több az, ami teszünk, mint amit mondunk (lásd: 1.Kor.4,20 „Nem beszédben van az Isten Királysága, hanem (ható)erőben.”) Itt az ideje a cselekedeteknek nem pusztán a szavaknak.

Fel lettél szerelve, hogy bátorságban és igaz tekintéllyel cselekedj. (lásd: Luk.10,19 „Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok. Hatalmatok van az ellenség minden ereje fölött. Semmi nem árthat nektek.”). Kenet adatott neked a cselekvésre, ami megállíthatatlan, amivel Krisztus vezetése alatt legyőzhetetlen vagy. Több vagy, mint hódító. (lásd: Róma.8,37 „Mindezek ellenére, minden ilyen nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek! Sőt, még annál is többek, Ő általa, aki szeretett bennünket.”). 

A Mindenható Isten nemcsak elhívott téged és engem, hogy legyünk erősek és bátrak. Ő meg is bízott minket ezekre a fontos napokra. Szükséges, hogy felkészültek legyünk a hódításra, ami magával hozza a gyors és biztos változást. Isten terve az Ő népének a győzelem terve, nem a vereségé (lásd Jeremiás 29,11 „Mert Én tudom az Én gondolatimat, amelyeket Én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek.”)

Elhívott és megbízott lettél, hogy egy radikális győztes legyél. Kezdd el szólni ezeket az ígéreteket az egész életeden át. A Jóel 3,10 azt állítja, hogy „a gyenge azt mondja: erős vagyok.” Mikeás 3,8 is egy jó rész: „Én ellenben megteljesedem az Úr Szellemének erejével…” 

Mélyen belül minden igaz keresztény szívében egy győztes harcos szív dobog. A kifejezés: „győztes harcos” sugallja a győzelmet egy kemény küzdelem után. Azért vagyunk, hogy erős, szolgálatkész harcosok legyünk. Soha ne felejtsük el, hogy győzelmi pozícióból harcolunk, nem a győzelemért. Krisztus megnyerte a győzelmet; nekünk ’csupán’ működnünk kell ebben, érvényesítenünk kell, amit Ő már biztosított számunkra. Most van itt az ideje, hogy Isten Serege felálljon, hogy készséges önkéntesekként készen legyünk. (Lásd: Zsolt.110,3 „Néped önként követ szent öltözetben, ha sereget gyűjtesz. Mint hajnal méhéből jött harmat, olyan a Te ifjúságod.”)

Azért vagyunk, hogy történelemformálókká és világváltoztatókká váljunk. Isten meghatározta a születésünk pontos idejét. Mi pontosan ezekért az időkért vagyunk Isten Királyságában (lásd: Eszter 4,14 „Mert ha e mostani időben te hallgatsz, máshonnan lesz könnyebbségük és szabadulások a zsidóknak; te pedig és apád háza elvesztek. És ki tudja, talán pontosan e mostani időért jutottál királyságra?”) Soha ne felejtsd el: Isten Királysága ezekért az időkért van benned. Gondolkodjunk el ezen. Neked abszolút semmi közöd nem volt a születési idődhöz. Ez Isten terve volt. Alig várta ezt a napot, amikor elhatározta, hogy nagyszerű eszköze leszel az Ő kezében, hogy készítsd elő és vidd előbbre Isten Királyságát itt, ahol élsz.

Istennek teljes bizalma van benned. „Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást az Ő jókedvéből” (Fil.2,13). A Lukács 12,32-ben felfedezzük Isten jó kedvét, amikor nekünk adta az Ő Királyságának erejét („Ne félj, te maroknyi nyáj, mert úgy látta jónak az Atyátok, hogy nektek adja a Királyságot.”). Az elhívásunk meghatározó napjai ezek. Isten hív most mindegyikünket, hogy felálljunk és kiálljunk az Ő Királyságáért és az Ő igazságáért.

Egyedi vagy. Hét milliárd ember közül, aki a Földön él… nincs egyetlen egy ember sem, aki olyan lenne, mint te. Ez valóban egyedi. 

Gerjeszd fel magadban újra és úja Isten Szent Szellem ajándékát, töltekezz be erővel és hatalommal és azzal a szándékkal, hogy megváltoztatod ezeket az ’átmeneti’ napokat – dicsőségről dicsőségre. 

Élj úgy, hogy meghalld, amikor a Mester majd ezt mondja neked: „Jól van jó és hű szolgám!...”

 

Ha ez a tanítás tetszett,

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.