Lakatos Vera: A Vőlegény szerelmes a Menyasszonyba

Lakatos Vera: A Vőlegény szerelmes a Menyasszonyba

Lakatos Vera: A Vőlegény szerelmes a Menyasszonyba 597 601 Rádió Sansz

Van egy üzenet bennem, ami hétfőn a dicsőítés alatt jött a szívembe. Mondhatnám azt is, hogy ez egy prófétai üzenet. A mai időkről szól, és arról, amit hiszem, hogy Isten ma akar mondani közöttünk. Tele vagyok érzésekkel, érzelmekkel, benyomásokkal, kijelentésekkel erről a dologról.

Tudtátok, hogy ti vagytok a Menyasszony? A menyasszony az esküvő előtt egy kicsit már be van zsongva, nem? A fogadalomtételben nálunk az ifjú menyasszony azt mondja a leendő férjének, hogy „szerelemből megyek hozzád” – meg persze a férjek is a feleségeiknek. Szerelemből.

Azt mondta az Úr, hogy az imádat leginkább ehhez hasonlít, ehhez a szerelemhez. Az Isten dicsőítése, az ez a szerelem. Az, hogy ott állok a Vőlegény előtt, és kimondom, hogy „szerelemből vagyok itt, mert annyira szeretlek”, és a Vőlegény is ugyanezt mondja nekem. El tudjátok képzelni, ahogy Jézus ezt mondja a Menyasszonynak, a Menyasszony-Eklézsia minden egyes tagjának? „Szerelemből szeretlek, és ezért veszlek el feleségül, ezért jövök vissza hozzád.” 

Amikor itt volt a Földön, azért jött Jézus, és azért váltott meg minket, hogy a Vőlegényünk lehessen. Különben semmi közünk nem lenne hozzá. De most már számára elpecsételt Menyasszony vagyunk, gyűrűvel az ujjunkon. Mi csak azt várjuk, hogy egy napon ott álljunk a Vőlegény mellett. Ez mindennél többet ér. És ez az, ami be fogja tölteni ezt az egész Földet, ez az imádat. És ezért fogják meglátni az emberek, hogy Jézushoz kell jönniük. Mert hova máshova mehetnének? Nincs máshova menniük. És ez fogja betölteni az egész Földet. 

Ezt láttam, hogy azért támasztja az Úr a dicsőítőknek ezt a hatalmas seregét, titeket és a hozzátok hasonlókat és újabb ezreket és százezreket, meg akik a Chris anyagát fogják használni. Ő is megdöbbent, hogy hányan megkeresték tegnap este, mert ők is akarják tanulni a dicsőítést. Mert Isten fel akar támasztani egy hatalmas dicsőítő, imádó sereget. És az imádattal, ezzel a szerelmes énekkel betölti majd az egész Földet. És innen fogják majd megtudni az emberek, és megérezni és meglátni az Úr szeretetét, dicsőségét. És ez csodálatos dolog. 

Jézus a Vőlegény, Ő is készül és az Ő érzelmi szintje is egyre magasabb, ahogy közeledik a Menyasszonnyal való találkozás. Igen, maga Jézus, a Vőlegény is egyre jobban izgul… Az Úr csak azért vár, mert az van megírva, hogy hosszan tűr, hogy még, még, még többen jöhessenek hozzá. Már Ő már rég elvitt volna bennünket, a Menyasszonyt. Elvitt volna már, ha csupán magára néz, hogy a Menyasszonnyal lehessen. El tudjátok képzelni, hogy valóban mekkora izgalommal vár minket a Vőlegény? Sokszor mi olyan távol vagyunk ettől. ’Hétköznapi szinten’ gondolkodunk.

Az Énekek Énekéből nézzünk meg néhány sort: 

Énekek Éneke 8,6 „Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre; pecsétet a te karodra; mert bizony erős a szeretet, mint a halál, legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Sok víz sem tudja eloltani ezt a szerelmet, folyók sem tudják elsodorni.”

Ez a tűz az Úrnak lángja. Persze, tudjuk, hogy az Énekek Éneke egy férfi és egy nő szerelméről szól. Ugyanakkor tudjuk, hogy a Krisztusról és az Egyházról szól. Pál apostol az Efézus 5-ben, aki tanítja a férjeket és a feleségeket, ő azt mondja, hogy „amúgy én végig a Krisztusról és az Egyházról beszéltem”. Krisztusról és az Ő Egyházáról. És értsétek magatokra Jézusnak ezt a szerelmes vőlegényes szavait, mert ez nektek szól. Nekünk szól ez, mert a szeretet lángjai úgy lobognak, mint lobogó tűz; és ez az Úrnak a lángja, és mi hisszük, hogy itt a szívünkben nagyon erősen lobog a tűz Őfelé. Igen, nagyon erősen lobog bennünk, és jó, ahogyan erősen lobog, de az Úr Jézusban ugyanígy lobog, vagy még sokkal jobban. És hadd lobogjon bennünk ez az Úrnak lángja, mert sok víz sem tudja eloltani, és a folyók sem tudják elsodorni. 

Ha valaki minden kincsét kínálná is e szerelemért, csak megvetnék érte. De ez tart meg bennünket, és én hiszem, hogy ez egy mély érzelmi, lelki és szellemi kötődés. A jegyeseket szoktuk arról tanítani, hogy egy kapcsolathoz sok minden kell, hogy működjön. 

Például, kell, hogy beszélgessenek egymással. Fontos, hogy nagyon jó kommunikációjuk legyen, és ne engedjék, hogy ez a kommunikáció elmúljon, kikopjon a kapcsolatból. Mert ha egy kapcsolatban ez már nincs benne, akkor… Gondoljatok bele, mi kell ahhoz, hogy működjön egy házasság? Szoktuk tanítani a házasságról, hogy ne azt várják, mert nem úgy van, hogy összeházasodnak, és az első nap lesz a legjobb. Képzeljétek el, nem így lesz. Hanem ha jól csinálják, akkor a végén a legjobb. 

Ez így van Istennel való kapcsolatunkban is, hogy csodálatos dolog, amikor megismertük Jézust, de ha jól csináljuk, minden napunk egyre jobb Vele. Ez a megismerés. Tudom, hogy a ’megismerés’ ugyanaz a görög szó a házaspár szexuális kapcsolatára is, ahogy Ábrahám Sárát és Ádám Évát megismerte. Amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten ismeri az embert, és én ismerem az Istent, ez egy nagyon-nagyon mély dolog. Ez a megismerés, ez a Vele töltött idő, ez az Istennel való kommunikáció, ez akkor lesz a szerelem lángja, ha egyre mélyebbre mész. Egyre bensőségesebb, egyre őszintébb, egyre nyitottabb, egyre bátrabb, egyre kitárulkozóbb. Így egyre közelebb kerülsz Jézushoz, és így egyre szenvedélyesebb szintre fog eljutni a kapcsolatotok.

Amikor kerestem a Bibliában vőlegényes-menyasszonyos részeket, egy nagyon érdekes részt találtam. Az Ézsaiás 61. rész, egy prófétai szakasz, amit biztosan mindannyian nagyon jól ismeritek, így kezdődik: 

Ézsa.61,1 „Az Úrnak Szelleme van énrajtam, hogy hirdessem a szegényeknek az evangéliumot…” Amikor Jézus Názáretben először bement a zsinagógába és kérték, hogy gyere és taníts, hiszen már betöltötte a 30. évét. Kinyitotta a könyvtekercset, és ezt a részt olvasta fel:

Luk.4,18-19 „Az Úrnak Szelleme van Én rajtam, mivel felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, (19) Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét…”

És ennek a prófétai szakasznak a 10. verse azt mondja, 

Ézsa.61,10 „Örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben (víg örömre indít Istenem); mert az üdvösségnek ruháival öltöztetett fel engem [ami a megmenekülés, a szabadság, szabadulás, gyógyulás is], az igazság palástját terítette rám, mint vőlegény, aki pap módon ékesíti fel magát, és mint Menyasszonyra fölteszi a fejdíszét, aki fölrakja ékszereit.”

Ebben a részben látjuk, hogy Jézus úgy jön, mint Vőlegény, és Ő már ebben a tudatban volt, hogy mint Vőlegény jön el az Ő Menyasszonyáért. 

Ézsa.62,5 „Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy vesz el téged, aki felépít, ahogy a vőlegény örül a Menyasszonynak, úgy örül majd neked Istened.” 

Jel.21,1 „Ezután láttam új eget és új földet; mert az első ég és az első föld elmúlt...” Nem, még nem tartunk itt – előtte lesz még egy-két dolog. Ha ebben a szerelemben élsz, az örökké fiatalon tart. Szent Szellem mondta, és ezért tudom, hogy igaz. Ez örökké fiatalon tart. Nem kell attól félni, hogy 30-évesen, 10-évesen, vagy 20-évesen dicsőítem az Urat. Néha mi úgy nézünk egymásra, hogy húha, már mi elmúltunk harmincévesek is, mit csináljunk? Ez a szerelem fiatalon tart minket. És nem baj, ha 70-évesen is itt fogok ugrálni? Mert ez emiatt van, mert ez a szerelem. A szerelem ilyen. Aki volt már szerelmes, az tudja, és aki nem volt, az majd lesz, legalább az Úrba. 

Ez a szerelem lelkesen tart, örökké lelkesen tart. Mindig örülök, ha találkozok a Vőlegénnyel. Örökké boldog vagyok az Ő jelenlétében. 

Ez a szerelem örökké inspirál, örökké serkent arra, hogy valami új vár még rám. Van még valami olyan, amit még nem láttam, nem hallottam, nem tapasztaltam. Újat akarok csinálni, mert benne van ebben a szerelemben, ebben a kapcsolatban a frisség. Ez az, „amit még a szem nem látott, a fül nem hallott, az ember szíve meg se gondolta, de Isten ilyen dolgokat készített az Őt szeretőknek” (2.Kor.2,9). 

Ez a szerelem növekszik és a végén elolvadsz az Ő jelenlétében, és már csak egy vagy Vele. A végén abba torkollik, hogy egy lesz: a Vőlegény-Menyasszony egy lesz. A Mennyei Jeruzsálem, ami a Mennyből száll alá, ami az Isten népe, és ott lesz majd Jézus, feleségül veszi a Menyasszonyt, és eggyé lesznek. És úgy gondolom, úgy sejtem, hogy azért nem lesz házasság a Mennyben, merthogy a Vőlegényünk ott lesz, és mindannyiunknak lesz Vőlegénye, és így egybeforr az egész. És mindez elképesztő, ahogy növekszik, folyamatosan nő. 

És fontos tudnunk, hogy Jézus is készül. Hiszem, hogy a Menny is készül, nem stagnál. A Menny nem egy stagnáló hely, hogy ’ott ülnek a megfelelő helyeken a megfelelő angyalok, megfelelő helyeken a megfelelő kérubok. Szerintem a Menny elképesztően, számunkra felfoghatatlanul folyamatosan változó, növekvő, szenvedélyes, energiával, erővel, szellemi erővel teljes hely, Isten jelenlétével van tele.

Talán Jób könyvében mondja az egyik bölcs, hogy az Isten Szelleme körbe és körbe járja a bolygót. És keresi azokat, akik hozzá tartoznak, keresi a nyitott embereket”, keresi, hogyan tudja megvédeni azokat, akik bajba kerülnek. A Mennyben előre tudták, hogy valami baj lesz ott abban az útkereszteződésben, ahova beérkeztem az autómban mit sem sejtve. Isten Szelleme előbb ott volt, mint ahogy mi ott voltunk, különben nem lennék itt. 

És veletek ugyanígy van, hiszen Isten Szelleme mindenhol ott van körülöttetek, mert mellettetek és előttetek jár, és Ő már előre tudja a szituációkat. Ő tudja, mi vár ránk itt Magyarországon gazdaságilag, egzisztenciálisan. Viszont gondoljatok bele, hogy Ő a Vőlegény, és Ő nem fogja otthagyni a Menyasszonyt a bajban. Ő már tudja, Ő már előre elkészítette a szabadításait a Menyasszony részére. 

Ő velünk van, és amikor olyan dolgok történtek a Bibliában, mint amikor Isten megengedte, hogy elvigyék az Ő népét a babiloni fogságba a sok bűne miatt, hát… én úgy látom, hogy Istennek vérzik a szíve, hogy meg kell büntetnie az Ő népét, vagy ki kell rángatnia abból a hatalmas bálványimádásból, amiben belekerült. És még el se vitték a népet fogságba, Isten már megmondta Jeremiásnak, hogy 70 év múlva vissza fogtok jönni – vissza foglak hozni titeket.

Isten tudja előre. Amikor Izrael népe Egyiptomba ment le, az Úr már tudta, hogy vissza fog jönni, és azt is tudta, hogy mi lesz majd utána. Olyan nincs, hogy az Úr nem tudja, mi fog történni. Csak mi tudunk aggódni, Isten nem aggódik. Úgy hiszem, egyre inkább megtanít bennünket az Úr, hogy nem szabad aggódnunk. És hála Istennek, biztos vagyok abban, hogy a dicsőítésnek és az imádatnak itt a Földön ugyanígy növekednie kell, és növekedni fog. Mert ez az elhívása és így kell a Krisztus menyasszonyának felkészülnie mindenhol.

Jelen.21,1-3 „És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És a tenger nincs többé. És a szent várost, az Új Jeruzsálemet is láttam, amint leszállt a Mennyből, az Istentől felkészítve, mint egy Menyasszony. [Ezek vagytok ti, aki az Ő férje számára van felékesítve.] Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme az Isten sátora az emberekkel van. És Ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, s maga Isten lesz velük.”

Dávid Sátoráról tanultunk a héten. Rájöttem, a sátor itt is megvan. Ez az a sátor. Ez a Dávid Sátora, ugyanaz a sátor, ami a Mózes sátora volt, és az Isten sátora mindig az emberekkel volt és van és lesz. És ebben a sátorban mi benne vagyunk. Ebben élünk, a Vőlegény ezt várja, ez itt fog megtörténni. Mindez hogyan fog kinézni, nem tudom, de szellemileg már kezd összeállni a kép. 

Jelen.21,3-9 „Ő velük fog lakni, ők pedig az Ő népei lesznek, maga Isten lesz velük, (4) és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. (5) A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek a beszédek megbízhatók és igazak. (6) És ezt mondta nekem: [akkor ott János ezt látta] megtörtént, Én vagyok az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég. Én adok a szomjúhozónak az élet vizének forrásából ingyen… [Ez fantasztikus, hogy mi fog történni velünk.]… (9) És jött egy a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt telve a hét utolsó csapással. [És ezek a csapások itt a Földön lesznek, ezekből, hogy mennyit látunk, nem tudjuk. De azt látjuk, hogy nagyon az utolsó időket éljük, de figyeljetek.] És így szólt hozzám: jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a Bárány feleségét.

Jézus lát minket, lát titeket, látja a Menyasszonyt, folyamatosan figyel bennünket, folyamatosan nézi a Menyasszonyt, így menjünk hozzá. Ez volt a szívemben, hogy a szerelemről beszéljek. Erről, hogy Jézus mennyire szerelmes.

Jelenések 22,14 „Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához és bemennek a kapukon a városba.” – Ez a város a Mennyei Jeruzsálem. 

Jelenések 22,17-20 „Az Isten Szelleme és a Menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is azt mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az Élet vizét ingyen. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony hamar eljövök.” – Ámen! 

’Jöjj Uram, Jézus, kedves Vőlegényünk! Mi is várunk Rád, nagyon-nagyon!’

Nyári Dicsőítő és Próféta Iskola, 2022. augusztus 28.

Ha ez a tanítás tetszett,

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.