A feltámadás üzenete

A feltámadás üzenete

A feltámadás üzenete 750 500 Rádió Sansz

Ezek olyan idők, amikor rázások vannak ...

Ha voltál már gyümölcsfa-szüreten, vagy voltál diófa-szüreten: mit csinálnak a már túlérett gyümölccsel vagy a dióval? Lerázzák vagy leverik a fáról. Időnként Isten is megráz dolgokat, de nem azért, hogy az a valami tönkremenjen, hanem azért, hogy 

annak is legyen gyümölcse; és olyan gyümölcse legyen, hogy az emberek Isten szíve szerint Isten felé forduljon. Megváltozzanak, hogy ne Istent átkozzák, hanem Őt hívják segítségül. Most Srí Lankán van éppen megrázás. Itt Magyarországon is van megrázás, csak máshogy, de rázás sok helyen van, csak más-más módon.

Azt te tudtad, hogy i. e. 43-ban pont ezen a napon, április 21-én Aulus Hirtius legyőzte Marcus 

Antoniust a mutinai csatában? Vagy azt, hogy 1042-ben Zoé és Teodóra császárnő (Konstantinus bizánci császár lányai) társuralkodóként trónra léptek? Ezek is április 21-én történtek. Tudtad ezt? 1689. április 21-én volt a brassói tűzvész, és 1831. április 21-én végezték ki Gesche Gottfriedot is Brémában... és folytathatnánk a sort.

A történelem folyamán sok minden történt ezen a napon, de már senki nem emlékezik rá. Még ha volt is olyan esemény, amit tanultál történelemből (pl. Marcus Antonius csatáját), de nem tudom, hogy emlékszel-e rá. Ha tanultad is, emlékeztél-e vajon anélkül, hogy most elmondtam? Nem valószínű, mert elfelejtetted. Nem nagyon van hatással az életedre, a jelenedre.

De volt egy vasárnap reggel, volt egy esemény, ami a mai napig is meghatározza az egész világmindenséget, az egész történelmet, és a te életedre is hatással van. És nemcsak a mádat, a jelenedet, a múltadat is meghatározza, és hatással van a holnapodra, a jövődre is. Ez pedig Jézus Krisztus feltámadása. Én hiszem azt, hogy ez nem csupán egy olyan esemény vagy ünnep, amiről évente meg kell, hogy emlékezzünk, hanem Jézus Krisztus feltámadásának hatása megmutatkozik az életünkben, hatással van a tegnapodra, a mádra és a holnapodra egyaránt.

Amikor Húsvéttal kapcsolatban gondolkodtam, néhány dolog jutott eszembe: az első ami eszembe jutott, az „ajtó”. Az első Pászka, az első Húsvét. Az Egyiptomból való kivonulás éjszakáján. Ott volt a bárány, amit családonként magukhoz kellett venniük már több nappal a pászka estéje előtt.

Melyikőtök vett már magához kisbárányt húsvétkor, hogy a gyerekek simogathatták? Melyikőtök vitt már így haza a gyerekeknek kisnyuszit, kiscsibét, kiskacsát, kiscicát vagy kiskutyát? Ha igen, akkor emlékeztek, hogy nem kellett 4-5 nap, hogy a gyerekek megszeressék, cirógassák, elkezdjék babusgatni. Egyből a kis kedvenccel akartak aludni. Ezt a kisbárányt is, ahogy odavették magukhoz, a gyerekek is megszerették, és ahogy teltek a napok, a szülők is megszerették, és ahogy eltelt néhány nap, pászka estéjén venni kellett a kést, és le kellett vágni. A gyerekek szeme láttára folyt ki a vére, és az izsópot bele kellett mártani a vérrel teli edénybe, a vért pedig az ajtó szemöldökfájára és az ajtófélfákra oda kellett kenni. És amikor este eljött az idő, a pusztító angyal kijött egész Egyiptomra, és minden házat meglátogatott. Ahhoz a házhoz is odament, ahol ott volt a bárány vére, de abba a házba nem ment be. A bárány vére bezárta az ajtót a pusztító előtt. Ahhoz a házhoz is odament, ahol a bárány vére nem volt ott, de abba a házba bement.

Tudjuk a korinthusi levélből, hogy Jézus Krisztus a mi igazi húsvéti bárányunk. Az Ő vére ott van a te életednek az ajtaján is, ott van a szívedben, ott van az elmédben a hited, a bizalmad által, mert belé veted a bizalmadat. Ez azt jelenti, hogy nem tud belépni a sátán az életedbe, nem tud belépni a pusztító, mert a Bárány vére ott van az ajtófélfádon, a szemöldökfádon.

A feltámadással kapcsolatos másik „ajtó-kép” Lázár történetéhez kapcsolódik.

Lázár már negyedik napja halott volt, már elzárták kővel is a sírboltot, ahova betették. Negyedik nap volt, amikor Jézus szólt az embereknek: „Hengerítsétek el az ajtó elől a követ!” Először nem akarták, mert már bűzlött holttest, de végül elhengerítették. Akkor Jézus bekiáltott: „Lázár, gyere ki!”, és Lázár kijött a teste teljesen összetekerve halotti gyolccsal. Ti is csináltatok már ehhez hasonlót gyerektáborban vagy a gyerekszolgálat során, amikor sima wc-papírral jól körbetekertétek a másikat, úgy, hogy meg sem tudott moccanni. Pedig gyenge kis wc-papír, de ha jó sokkal csinálod, működik. Most képzeld el, hogy teljesen be volt bugyolálva Lázár is, de Jézus szavára KIJÖTT FÖLTÁMADVA, és szólt a többieknek Jézus, hogy „oldjátok el, szabadítsátok fel”.

Hiszem, hogy a feltámadásnak ma egy ilyen üzenete is van, hogy van egy olyan ajtó az életedben, ami elől el kell hengeríteni a követ, hogy a feltámadás erejét átéld. Lehet, hogy ez a kő az életedben a gyanakvás, lehet, hogy ez a kő a hitetlenség, vagy a bizalmatlanság. Lehet, hogy a régmúlt eseményei, sérelmek; lehet, hogy betegség, lehet, hogy azok a dolgok, amik éppen foglalkoztatnak és leveszik a láthatatlanról, az odafölvalókról, leveszik Istenről a tekintetedet. Azt mondja Isten, hogy most hengerítsük el ezt a követ! És Isten most szól hozzád: hogy vegyél erőt, és ami most elvonja a te tekintetedet, elvonja a figyelmedet, hogy a feltámadás erejét átéld: azt te most told félre! És akkor át fogod élni Isten szabadító erejét. Mert van úgy, hogy megbántottak, megsértettek és fáj. Igen, keserű. Dolgozik az ’epe’ az emberben. De Jézus azt mondja most neked is: „Hengerítsd el azt a követ!” Lehet, hogy csak annyit kell kimondanod őszinte szívvel: ’Uram, megbocsátok annak az embernek’, és meg is áldod őt. És amikor ezt megteszed, akkor elhengerül egy kő.

A harmadik ajtó pedig a vasárnap reggel: nem kellett ott már senkinek szólni, hogy hengerítsétek el a követ, mert Istennek egy angyala lejött, és elhengerítette. És amikor már kora reggel az asszonyok eljöttek azért, hogy bebalzsamozzák Jézus testét, és gondolkodtak azon, vajon ki fog nekik segíteni a követ elhengeríteni, akkor meglepetésükre a kő már el volt hengerítve. És Jézus Krisztus feltámadásának ereje olyan hatalmas – és Ő azt akarja, hogy ragadd meg, mert –, hogy nem lesz olyan akadály, ami téged Istennek a jelenlététől vissza tudjon tartani. Ez a feltámadás ereje.

Miért fontos, milyen jelentősége van annak ma, milyen hatással van ma a te életedre Jézus Krisztus feltámadásnak? Egyáltalán van? Igen, van. Hatással van a múltadra, hatással van a jelenedre, és hatással van a jövődre, a holnapodra is.

1.) A múltadra való hatása az, amiről a páskabárány vére beszél. A Passió című film elég naturális módon mutatta be Krisztus kereszthalálát. Mondhatod azt, hogy „hú, de csúnya, hú, de taszító!” Viszont ilyen csúnya és ilyen naturalista volt élőben is. Ézsaiás próféta azt mondja, hogy egyszerűen „ránéztünk, és megundorodtunk”, mert annyira nem emberi volt az az egész kivégzés. Annyira mocskos volt, annyira szennyes volt. A háborúk, az ember amilyen gonoszságra képes a másik emberrel; nagyon sok olyan dolgot csináltak, ami nem szalonképes, amiről nem szívesen beszélnek utána. Nem szívesen festik le úgy, naturalista módon azt, ami történt a názáreti Jézussal, mert nem volt szép gyolcs alsónadrág rajta, hanem egyszerűen mezítelenül ott vonaglott, a bélzáró izmok kiengedtek, kijött belőle a bélsártól kezdve minden. Akit keresztre feszítettek, az rendszerint úgy nézett ki. Előtte már péppé verték, utána felszegezték. Nem mindenkit szegeztek fel, valakit csak felkötöztek. Jézust felszögezték. Véres húscafat volt. Ránéztek, és elfordították az arcukat róla; „ez nem lehet a Mester, ez nem lehet a Messiás!” Pedig Ő volt az! Mert azért lett Isten emberré, azért lett végre egy olyan ember az emberek között, akiben nem volt romlott, bűnös természet, hogy végre legyen egy személy, aki meg tud halni a többiekért, mert „vérontás nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid.9,22).

Ádám és Éván keresztül bejött az Isten és ember közötti kapcsolatba egy olyan áthidalhatatlan és áthatolhatatlan szakadék és akadály, amit nem tud ember áttörni. Hány és hány erőfeszítés és igyekezet volt és van arra, hogy a természetfölöttibe, a mennyei, az isteni dolgokba elérjen, bekapcsolódjon, megragadhassa az ember! Természetfölöttit ugyan meg tudnak ragadni, de Istenhez nem tud eljutni az ember. Ha lehetséges lett volna, nem kellett volna Istennek a saját Fiát odaadni arra, hogy eljussunk Hozzá, és utat készítsen számunkra. De a szellemi törvény azt mondja: „vérontás nélkül nincs bűnbocsánat”. A bűnöket pedig valahogy meg kell bocsátani, és nemcsak a bűnös cselekedeteket, hanem az ’igazi’ gond a bűnös természettel van. Mivel nem azért vagyunk bűnösök, mert bűnös cselekedeteket cselekedtünk, hanem Isten fordítva mondja: azért cselekedtünk bűnös dolgokat, mert bűnös természettel születtünk.

Jézus Krisztus ott a kereszten nemcsak a bűnös cselekedeteinkkel bánt el, nemcsak a bűneinkért és a bűneink átkos következményeiért halt meg, hanem azért is meghalt, hogy a mindezeket okozó romlott természetünkből is megszabadítson. Ha valaki hisz Jézus Krisztusban, hisz az Ő helyettesítő keresztáldozatában, akkor ne csupán jó lelkiismerete legyen, mondván: 'Isten megbocsátott – hogy már ne legyenek visszatérő rémálmaim, ne kísértsenek azok a rossz dolgok, amelyeket megcselekedtem’ –, hanem Jézus azt akarja, hogy egy új természet legyen benned! Egy új természet, ami már nem vonz állandóan a rosszra, hanem most már van benned egy késztetés a jóra. Van benned egy vágy és az új krisztusi természettel nemcsak egy vágy, hanem erő is ott van már benned, hogy a jót meg is csináld. Ez az új, krisztusi természet. Ez az Ő feltámadásnak az ereje.

„Isten emberré lett…” Ott volt egy szűz lány, Mária kb. 13-14 éves fiatal lány lehetett, nem ismert még férfit, nem volt semmilyen szexuális kapcsolata. Ha férfi nemzette volna a názáreti Jézust, akkor ugyanúgy benne lett volna a romlott természet. De Istennek Szava az ÉLŐ MAG. Ez a mi természetes kulturális gondolkozásmódunktól nagyon messze áll. Mi azt gondoljuk, sőt van is ilyen mondás: ’A szó elszáll, az írás megmarad’. De ez nem igaz. Gondoljuk csak most végig, hány és hány szó, mondat és kijelentés volt, ami meghatározta az életünket, döntéseinket! Szavak, kijelentések, amelyek utána évekig, vagy akár évtizedekig meghatározták, hogy merre mentél, merre haladtál, mit csináltál, hogyan csináltad. A szavak sokkal inkább meghatároztak, mint gondoltuk: hogy ki legyél, mi legyél, merre menj, merre haladj. Az Írás azt mondja, hogy Isten ’Logosz’-Szava az Ő Fia. Maga a ’Logosz’-Szó az Élet, a ’Logosz’-Szó maga Isten, aki egy élő sejtmaggá lett, és belement Mária testébe, megtermékenyítette, és így született meg aztán kilenc hónapra a Názáreti Jézus.

Talán sokan azt gondoltuk, hogy ’persze, neki könnyű volt betegeket gyógyítani, könnyű volt a vizet borrá változtatni, könnyű volt ilyen meg olyan csodákat csinálnia, hiszen Isten Fia volt’. De nem, mert azt olvassuk, hogy Krisztus, Isten Fia „kiüresítette magát”, ami azt jelenti, hogy nem mint Isten Fia csinálta ezeket a csodákat! Nem, mint Isten Fia gyógyította a betegeket, nem mint Isten Fia űzte ki a démonokat, hanem mint ember. Bár Őbenne nem volt ott a bűnös természet. Bár megkísértetett, hiszen az ördög mindenféle kísértés-próbákba belerángatta, sőt, a Mennyei Atya segítette is Jézust, hogy belekerüljön minden egyes próbába (Mát.4,1 „Akkor Jézust a Szent Szellem a pusztába vitte, hogy megkísértessék az ördögtől.”; Mk.1,12 „Ezután kivitte őt a Szent Szellem a pusztába.”), hogy hiteles legyen.

Jézus minden egyes kísértéskor azt mondta a bűnre, hogy „Nem!”. Minden egyes kísértéskor azt mondta a kísértőnek, hogy „Nem! Mert meg van írva...” Jézus tudta, hogy Ő azért jött a Földre emberi testben, hogy végigéljen egy olyan emberi életet, amiben nincsen bűn. Amikor fölment a keresztre, az Ő vére tiszta vér volt. Jézus vére nem önmagáért folyt ki. A mi vérünk csak a mi bűnös dolgainkért folyhatna ki. De a názáreti Jézus Krisztus egy bűntelen, bűnös cselekedetektől mentes, végig a Mennyei Atyának engedelmes életet élt, hittel teli – és emiatt a Menny erejével teli – életet élt. Amikor Jézus meghalt, azt olvassuk:

(Zsid.2,14-15 „Jézus emberi testben járt itt a Földön, és azért kellett ennek így lennie, hogy Jézus a saját halálával legyőzze azt, aki a halál felett uralkodik, a sátánt. Igen, Jézus emberré lett, meghalt, hogy az embereket megszabadítsa a halálfélelemtől.”

Isten kigondolta, végiggondolta, hogy megváltson bennünket. Nem véletlenül létezel. Hányan vagyunk úgy – találkoztunk barátokkal, ismerősökkel; talán mi is hallottuk a szüleinktől –, hogy valakit terveztek, valaki pedig 'véletlenül, nem várt módon, csak úgy jött'.

De Isten téged tervezett! Te nem véletlenül létezel! Bármit is csinált apád, bármit csinált anyád – tervezett vagy nem tervezett, várt, vagy nem várt –, Isten jó előre eltervezett téged! Isten tudta, hogy te leszel. Nem véletlen szüleménye vagy. Azt mondta a Mennyei Atya:

„Én, mielőtt lett a Föld, az egek, Én már tudtalak és ismertelek. Én már akkor döntöttem, hogy meg foglak keresni! Már akkor eldöntöttem, hogy te az Én fiam és lányom leszel, te az Én családomba fogsz tartozni!”

Már akkor eldöntötte Jézus Krisztus, hogy meg fog halni érted, mielőtt még a Föld lett volna! Már akkor megbeszélték az Atyával: „Atyám, őt is?” „Igen.” És följegyeztették az angyalokkal. És ott van a te neved is, ott van az enyém is és még hány emberé! Nagyon jó az Úr!)

Róma.5,8-10 „Isten a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. (9) Miután most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megtart Isten bennünket minden haragtól. (10) Mert ha amikor ellenségei voltunk, békességre jutottunk Istennel a fia halála által, sokkal inkább megtart, amikor Ő él, az Ő élete által.”

Fantasztikus dolog, hogy a pászka vacsora estéjén a bárány vére ott volt a szemöldökfán és az ajtófélfán, és emiatt – bármilyen életet is élt előtte az, aki bent volt a házban: hazudott, lopott vagy csalt – , aki ott bent volt, életben maradt. Sőt, azt mondta az Úr Mózesen keresztül: „Ha bemegy hozzátok egy jövevény – vagyis nem izraeli, de azon az éjszakán bemegy az otthonotokba oltalomért –, akkor ő is megmenekül a bárány vére miatt. Mert a vér távol tartja a pusztítót, távol tartja tőled a halált. És nemcsak ezt cselekszi a Bárány vére, hanem Isten ezen keresztül megmenekülést, kimenekülést és szabadulást készített el számunkra.

Hóseás prófétánál azt olvassuk, hogy ahol eddig romlás, pusztulás, szégyen, vereség volt, oda reménységet, reményteljes jövőt hoz.

Hóseás 2,13-14 „… onnan adom meg neki az ő szőlőjét és az Akor völgyét a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején és mint Egyiptomból való feljövetelének napján.”

Akor völgye...

Isten népe vonult át a pusztán, eltelt negyven év, elfoglalták Jerikót, és jött a második város, Ai. Ainál nem ment csatába az egész hadsereg, csak egy kisebb sereg, de vereséget szenvedtek. Pedig Ai egy kis város volt. Több mint harmincan meghaltak Izrael fiai közül. Sírtak a vezetők, gyászoltak, mert ilyen azelőtt évtizedek óta nem fordult elő, hogy ellenséggel vívott harcban valaki meghaljon. El tudod ezt képzelni? Egy-egy háborúban hány ezren, tíz- vagy százezren halnak meg. Ott harmincan haltak meg egy csatában, és mindenki gyászolt.

Keresték az okát, és Isten megmondta. Mert volt egy ember Ákán, aki vétkezett: lopott, elvett magának az Istennek szentelt dolgokból. A büntetés az volt, hogy őt magát, családját, háznépét, de még a barmait is – a macskáktól a libákig, a szamaraktól az öszvérekig – mind megkövezték, utána megégették, és végül egy nagy halom kőrakást raktak rájuk.

Ez az Akor völgye. „Akor szó szerint azt jelenti, hogy „bajt okozó”. Akor a szégyen helye. Szégyellte Izrael népe, hogy nem tudták legyőzni azt, amire Isten elhívta őket, mert hibáztak és vétkeztek, és megtűrték maguk között a bűnt.

De azt mondja most az Úr Hóseás próféta által: 'Ha van olyan az életedben, ami Akor völgye, ha van olyan az életedben, amit szégyellsz, amit legszívesebben kitörölnél a tegnapodból, a múltadból; ha van olyan a múltadban, ami kísért az álmaidban, ott cikáznak a gondolataidban, és szeretnél tőle megszabadulni, nyomja a lelkiismeretedet, nyomja a gyomrodat, belülről éget, akkor azt mondja most az Úr az Ő prófétája által, hogy „az Akor völgyét a reménység ajtajává teszem!”.

Szent Szellem azt mondja, hogy pontosan az, ami téged nyomasztott, amin keresztül az ördög tönkre akart tenni, amin keresztül az ördög a pokolba akart téged húzni-vonni: azon keresztül ráébredsz, hogy „a Bárányra van szükségem, a Bárány vérére van szükségem!” És amikor ezt megragadod, akkor Isten a reménység ajtajává teszi azt, ami annyira szégyenteljes volt. Lehet, hogy a betegség, amivel küzdesz, és már nem is mondod a barátodnak, ismerősödnek, mert már nem is tudja, mit csináljon, és már szégyelled. Lehet, hogy azért, mert keseregsz; lehet, hogy azért, mert adósságban vagy, háborúság van a családodban, vagy azért, mert nincsen családod. Vagy csak volt családod – nem tudom. De azt biztosan tudom, hogy most azt mondja neked az Úr:

„Ami Akor völgye volt az életedben, ami a szégyennek, a bajnak a helye volt az életedben, azt Én a feltámadás ereje által a reménység ajtajává teszem.” Ámen!

Mondd velem együtt:

„Mennyei Atyám, Tehozzád jövök, és arra kérlek, érints meg legbelül. És ami az életemben Akor völgye volt tegnap (a szégyen helye, a bajnak, a romlásnak, a vereségnek, a tisztátalannak volt a helye; a hűtlennek, kesergésnek, önsajnálatnak, meg nem bocsátásnak volt a helye): azt tisztítsd ki belőlem teljesen, a Te véred által, Jézus! Moss engem tisztára, hogy a reménység ajtaja legyen az életemben az a terület! A feltámadás erről szól, hogy tisztán állhatok meg Te előtted – hiszem ezt, Atyám, az Úr Jézus nevében. Ámen!”

A korinthusiakhoz írt levél ötödik fejezetében mondja Pál apostol, hogy „ha valaki Krisztusban van, akkor az új teremtés”.

2.Kor.5,17 „Ha valaki Krisztusban van, az új teremtés; a régiek elmúltak, újjá lett minden.”

Ez mit jelent? Egyáltalán, hogyan kerülök Krisztusba? Mit jelent az, hogy Krisztusban vagy? Amikor bemerítkeztél, mibe merítkeztél bele? Nem ilyen vagy olyan felekezetbe, gyülekezetbe, hanem Krisztusba merítkeztél bele:

Gal.3,27 „Mert akik Krisztusba merítkeztetek bele, Krisztust öltöztétek fel.”

Tehát, a Krisztusba merítkeztél bele, akkor „aki Krisztusban van, az új teremtés”. Az új teremtésnek legfőbb két ismérve: a régiek elmúltak, és minden újjá lett. Gondold végig, mi az, ami téged nyomaszt a múltadból! Gondold végig, mi az, ami szégyen lehetne emberek előtt, vagy Isten előtt a tegnapodból! Mert Isten azt mondja: „Krisztusban új teremtés vagy”. Lépj bele Krisztusba! – ha még nem tetted meg. Ha megtetted, akkor gondolkozz is így, és élj is így! Ha Krisztusban vagy, a régiek mind elmúltak! Mondd ki velem együtt:

„Krisztusba belemerítkeztem, ezért a régiek mind elmúltak, és minden újjá lett. Ámen!”

A feltámadás a múltadra ezt mondja, hogy megszabadított, eltörölte a múltat, elmúlt, és újjá tett mindent. Ez a múltad.

2.) A feltámadásnak milyen üzenete van a mádra, a jelenedre?

Isten azt akarja ezzel kijelenteni, hogy ugyanaz az erő, aki kihozta a Názáreti Jézust a halálból, ugyanaz az erő, aki elhengerítette a sír szája elől a követ, ahogy befogadtad a Názáreti Jézust a szívedbe, a feltámadásnak ugyanaz az ereje ma benned van! Ugyanúgy rendelkezésedre áll, hogy Isten természetfölötti erejével éld a mádat, Isten természetfölötti erejével éld a hétköznapjaidat, hogy legyen olyan bizonyságtevő, tanúságtevő, erőteljes, hittel teli életed, ami világít. Lekapcsolják a villanyt, és nem lesz sötét, mert te világítasz. Sőt, te magad vagy a világosság.

Efez.1,19-20 „Imádkozom, hogy tudjátok meg, milyen mérhetetlenül nagy az Istennek az az ereje és hatalma, amely bennünk munkálkodik, akik hiszünk. Istennek ugyanez az ereje nyilvánult meg akkor is, amikor Krisztust feltámasztotta a halálból, és a mennyei helyekre, az Ő jobbjára felültette.”

Igen, erről van szó. Mit jelent ez? Hogy ugyanaz az erő, ugyanaz a hatalom ma rendelkezésedre áll, ami kihozta a Názáreti Jézust a halottak közül, kihozta a sírból, és feltámasztotta azt a romlandó testet romolhatatlanná, a halandót halhatatlanná, a gyalázatos testet dicsőségessé; ugyanaz az erő, a feltámadás ereje benned van.

Sokszor küszködünk, amikor emberi erővel próbálunk megoldani egy-egy élethelyzetet. Küszködünk és erőfeszítéseket teszünk, amikor meg kell oldani egy-egy viszály, egy-egy betegség, egy-egy anyagilag problémás helyzetet, érzelmi tragédia területét, stb. De amikor csupán saját erőből akarjuk élni a keresztény életünket, az annyira nyomorúságos! Amit láttam én is a megtérésem előtt, azt fogalmaztam meg, hogy ’én nem szeretnék úgy élni, nem akarok olyan nyomorúságos életet élni!’ Pál apostol azt mondja: „Ha nem támadt volna fel Jézus Krisztus, akkor a hitünk teljesen hiábavaló lenne” (1.Kor.15,14), akkor az összes többi vallásnál nyomorúságosabb lenne a kereszténység (1.Kor.15,19 „Ha csak ebben az életben reménykednénk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak lennénk.”), mert akkor nyavalyoghatnánk, kesereghetnénk, és sajnálgathatnánk magunkat, és állandóan ostorozhatnánk magunkat. De Isten Beszéde azt mondja, hogy „a feltámadásnak ugyanaz az ereje, ami Jézus Krisztust kihozta a halottak közül” ott van benned ma is, elérhető számodra ma is, és megragadható ma is.

Természetesen kérdés, ha „a régiek elmúltak, és újjá lett minden”, és „Krisztusban új teremtés vagyok”, akkor milyen ez az új teremtés?

Pál apostol azt mondja: Efez.4,24 „öltözzétek fel az új embert! ...” Tehát fel kell öltözni, mert az jobban illik ránk. Ma reggel, amikor elhatároztad, hogy ma eljössz istentiszteletre, felöltöztél. Ahhoz, hogy felöltözz, le kellett venni azt, ami előtte rajtad volt. Tegnap felpróbáltam egy inget, és nem passzolt rám. Aztán Kati mondta, ha a mellényemet, meg a másik inget leveszem, akkor szerinte jó lesz. És tényleg így volt: le kellett vennem a mellényt, meg a másik inget is, és úgy már teljesen jó lett.

Az új ember nem passzol rád, ha a régi rajtad van. Nem tudod felvenni a krisztusit, ha a régi óemberit nem veted le. Együtt nem működik. Vagy ez, vagy az. Ahhoz, hogy a krisztusit fel tudd venni, ahhoz, hogy az új teremtést, az új embert felöltözd, le kell vetni a régit: ez a megtérés, ez a bűnbánat, ez a bűnök megvallása. Ez az, hogy bemerítkeztem Jézus Krisztusba, és ez által a réginek meghaltam.

Azt mondja Pál apostol, hogy „öltözzétek fel, amely Isten szerint lett teremtve igazságban és szentségben, levetkőzve a hazugságot, szóljatok igazságot, kiki az ő felebarátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Haragudjunk bár, de ne vétkezzünk” (Efez.4,24-26).

Hol van a haragodnak a 'vétek-nem vétek' határa? Amikor ezt méricskéled, már elvétetted. A legjobb, ha nem méricskéled, és nem haragszol. De ha mégis haragudtál, akkor ne vétkezzél. „A nap ne menjen le a haragoddal! Az ördögnek ne adj helyet!” (27. vers) Ez a krisztusi, új embernek a ruhája. „Aki lopott, többé ne lopjon.”

Vannak hivatalos öltözetek, vannak munkahelyek, ahol megkívánnak bizonyos öltözéket. Én is dolgoztam olyan munkahelyen, ahol meg volt szabva, hogy öltönyben és fehér vagy kék színű ingben kell lenned, és meg volt az is szabva, hogy milyen nyakkendőt kellett viselned. A hölgyek csak térd alatt érő szoknyában lehettek – és ez nem egy vallásos munkahely volt, hanem kőkemény profitorientált világi munkahely –, nadrágkosztümöt sem fogadott el a főnök. Ott úgy kellett felöltözni. Általában már a megjelenésünkről is megismertek bennünket a szakmában.

Az új embernek is van ilyen ruhája. És amikor valaki felöltözi az új ember új ruháját, akkor rá lehet ismerni, hogy „na, ez új ember!” Amikor valaki felöltözi a rendőr egyenruhát, akkor messziről látják, hogy 'ez a rendőr'. Lehet, hogy nem ismered a személyt, de látod, hogy ő a rendőr. Ha valaki felöltözi a műtős ruhát, akkor messziről látni, hogy 'az a műtős'. Vagy a tűzoltó. Hasonlóképpen az új embernek is van ilyen ruhája.

Azt mondja a Biblia: „ha valaki lopott, ne lopjon, inkább dolgozzon, legyen mit adni a szűkölködőnek. Semmi rohadt beszéd a szátokból ne származzon ki!” (Efez.4,28-29 „Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre.”).

Ez azt jelenti, hogy az új embernek a beszéde sem rohadt. A rohadt dolgoknak szaga van. De nemcsak azt jelenti, hogy nincs büdös szájszaga, hanem a szavai nem romlottak, nem okoznak bántást, hanem életet, reménységet, vigasztalást adnak. Azt mondja Pál apostol, hogy olyanokat mondjunk, ami hasznos és szükséges az építésre, ami áldásul van a hallgatóknak, hogy ne szomorítsuk meg Isten Szellemét, aki elpecsételt minket. „A mérgességet, a felgerjedést, a haragot, kiabálást, káromkodást vessük le minden gonoszsággal együtt, és legyünk egymás felé jóságosak, irgalmasak, megengedve és elengedve egymásnak mindent, ahogyan az Isten is a Krisztusban mindent megengedett nekünk” (Efez.4,30-32).

Ez a ruha illik terád. Akarsz ebben az új ruhában járni? Akkor mondd velem együtt:

„Mennyei Atyám! Elhatároztam most: én az új emberben fogok élni, az új teremtés fog bennem élni. Az új teremtést öltözöm fel. És jóságos leszek a testvéreimhez – és a nem testvéreimhez is –, irgalmas leszek, és elengedek nekik, ahogy Te mindent elengedtél nekem. Jézus nevében. Ámen!”

Milyen ez az új teremtés, ez az új ember egy szóval? Krisztusi!

Az ember Krisztus Jézus; Úr Jézus Krisztus – ez azt jelenti, hogy Ő Isten is, meg ember is egyben. Mit olvastunk fel az istentisztelet elején? A második zsoltárt és az Apostolok Cselekedeteiből egy rövid részt. És ott az van megírva: „Én fiam vagy Te, ma szültelek Téged”. Ezt, ha csak a második zsoltárból olvassuk, senki nem gondolná, hogy ez a feltámadásra vonatkozik. Ezt az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk pontosan, ott magyarázza ezt meg Pál apostol:

Ap.csel.13,32-34 „És mi hirdetjük nektek az atyáknak tett ígéretet, ahogy azt az Isten betöltötte nekünk, az Ő fiaiknak feltámasztván Jézust: (33) Amint a második zsoltárban is meg van írva: Én Fiam vagy Te; ma nemzettelek Én Téged. (34) Feltámasztotta Őt halottaiból, …”

Miért? Mikor született az Isten Fia? Nem Betlehemben? Isten Fia otthagyta az isteni mivoltát, és emberré lett. Názáretben emberként született meg. De amikor meghalt, és kijött harmadnap a halottak közül, azt olvasunk: „Én fiam vagy Te, ma szültelek Téged”. Most már az emberi és az isteni egy személyben van. Előtte nem így volt. Mielőtt emberré lett, csak Isten volt, Isten Fia volt. Nem volt még ember is. Ezért volt a hagyomány szerint élő zsidóknak botrányos, sőt istenkáromló, amikor Istvánt kövezték, ő felnézett, és megnyílt számára a láthatatlan, látta a Mennyet, és amikor ezt el is mondta: „Látom a megnyílt egeket, és az Embernek a Fiát az Isten jobbján állni” (Ap.csel.7,56). Nem azt mondta, hogy az Isten Fiát, hanem „az Ember Fiát látom az Atya jobbján”. Erre még nagyobb dühvel rárohantak és megkövezték, mert ez botrány volt számukra, hogyan lehet ember a Mennyben? De ez a megváltás. Ez a feltámadás.

A feltámadás által az isten-ember, a krisztusi, az új ember, az új teremtés megszületett, és most már te is nem pusztán a test szerinti apádnak, anyádnak az örökségét és természetét élheted, hanem élheted – feltámadás ereje által – már a mában, a jelenben a feltámadott Krisztus természetét. Egy új emberi életet, egy új krisztusit, 'új természet' életet tudsz élni.

A múltadról azt mondja a feltámadás által az Úr, hogy „a régiek elmúltak, újjá lett minden”.

A jelenedről azt mondja Isten a feltámadás által, hogy „odaadom neked a feltámadás erejét, hogy ezzel az erővel éld a hétköznapjaidat. Nem emberi erőfeszítéssel, hanem az Én erőmet adom beléd”. És ugyanazt a győztes életet tudod élni, sőt, még nagyobbakat is tudsz cselekedni, mint amit Jézus cselekedett, mert most már Isten ereje is benned van, amiből az ember Jézus kiüresítette magát.

3.) Hogyan hat, hogyan vonatkozik a feltámadás a holnapodra, a jövődre?

Úgy, hogy a jövőd garanciája az, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Jézus Krisztus feltámadása a te reménységed alapja. Nem lenne reménységünk, és nem tudnánk jót várni – legfeljebb csak beszélnénk róla –, ha Ő nem támadt volna fel. De Jézus Krisztus feltámadt! Sok jó írást, bibliai érvelést olvastam azzal kapcsolatban, hogy milyen érvek vannak Jézus Krisztus feltámadása mellett. Egyiket sem akarom most elmondani, mert ha találkozik valaki Vele és átéli, akkor nem kell meggyőzni.

Tudod, mi a legjobb meggyőzőerő? Bemutatkozol, és Isten is, és találkoztok. Átmész a kapun, a Bárány vére megtisztít. Belépsz az ajtón, mert el van hengerítve a kő. Ha esetleg ez a kő önmagadban van, akkor ezt te is megteheted. Mondd velem:

„Uram, a szabad akarati döntésemmel elhengerítem a szívem ajtaja elől a kételkedésnek, a hitetlenségnek, gyanakvásnak, előítéleteknek, a függetlenségi törekvéseknek kövét, és átlépek, belépek, mert vágyom és akarlak megismerni”.

Ahogy megismered a halálból feltámadt Jézust, egy bizonyosság erősödik meg a bensődben afelől, hogy Ő minden ígéretét beteljesíti. Az Őbenne hívők számára Jézus Krisztus feltámadása jelenti a garanciát arra, hogy Ő valóban minden ígéretét beteljesíti. Mert a halála és feltámadása előtt Ő már előre megmondta, hogy a „harmadik nap fel fogok támadni”. Ezt előre megmondta Jézus. Vajon volt-e még egy ember a világtörténelemben, aki kijött volna a halottak közül? Egyik vallásalapító sem: se Krisna, se Buddha, se Mohamed. De Jézus előre megmondta, hogy „én meghalok ugyan, és értetek halok meg, de fel is támadok a harmadik nap”. Azt is megmondta előre (a próféták évszázadokkal már korábban kijelentették a Mennyei Atya tervét a Szent Szellem által), hogy mikor támad fel. És ha ezt az ígéretét Jézus beteljesítette, amit emberileg, emberi erőfeszítésből teljesen lehetetlen megcsinálni, akkor pontosan az Ő feltámadása a garancia arra, hogy az összes többi ígéretét is – amiket megígért neked – be fogja teljesíteni.

Van olyan ígéret az életedben, amit Isten megígért, és még nem látod, hogy beteljesedett, hanem várod, hogy holnap vagy a jövőben megvalósuljon? Van ilyen? Akkor Jézus Krisztus feltámadása a garancia arra, hogy azt az ígéretét is meg fogja cselekedni, azt az ígéretét is be fogja tölteni. Jézus Krisztus feltámadása az első zsengéje, az első termés-csokra annak, hogy Isten ígéretei beteljesednek, és minden ember fel fog támadni.

Nem csak az igazak fognak feltámadni, fel fognak támadni azok is, akik nem hisznek Őbenne. Fel fognak támadni azok is, akik nem éltek szent életet, de óriási különbség lesz a kettő között. Azt mondja a Biblia, hogy lesz az igazak feltámadása, és lesz a gonoszok feltámadása.

Ap.csel.24,15 „Reménységem van az Istenben, amit ők maguk is várnak, hogy lesz feltámadásuk a halottaknak, az igazaknak is, és a gonoszoknak is.

Máté 25,46És ők elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

Nem mindegy, milyen életet élünk az örökkévalóságban. Nem lesz még ezer lehetőséged, hogy visszajöhess ’pillangóként’, vagy ’hernyóként’, vagy ’királyként’, vagy’ szolgaként’, és ’majd mindig jobb és jobb lesz’. Nem lesz jobb! Ha igazak feltámadásában lesz valakinek része, annál nem lesz jobb – mert az a jó teljessége lesz! Ha valakinek a gonoszok feltámadásában lesz része, neki sem lesz jobb! Csak rosszabb lesz, mert azután jön még nekik a gyehenna, és ott még rosszabb lesz, mint a pokolban.

Azt mondja Isten most a húsvét, a feltámadás üzenetével, hogy lépj be azon a kapun, amelyiken ott van a Bárány vére, és meglátod, hogy a múltadat rendbe teszi, felruházza természetfölötti erejével a jelenedet, a jövődet pedig egy biztos kézbe helyezi, Isten kezébe.

1.Thessz.4,14-17 „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, Ő vele együtt előhozza azokat, akik elaludtak. Azt pedig az Úr Szavával mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a trombita hangja, az arkangyal szózata és az Isten harsonája, maga az Úr fog leszállni a Mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.”

Igen, ez így van. Jézus a halálával már győzött. Sokan azt gondolták, hogy az tragédia. Mi nagypénteknek mondjuk. Érdekes, nem tudom, honnan ered az angol kifejezés, de az angol azt mondja: 'good Friday' ('jó péntek'). Miért jó péntek az? Mert megtörtént Jézus halála. Megtörtént az évezredek óta várt megváltás. Jézus Krisztus vére, az igazi Húsvéti Bárány vére az életeden az, ami megtisztít, ami megvált, ami megszabadít. Jézus Krisztus vére az életeden az, ami megváltoztatja a múltadat, megváltoztatja a jelenedet, és megváltoztatja a jövődet is.

A zsidókhoz írt levélből felolvastuk, hogy Jézus Krisztus a saját halálával legyőzte a halált, és azt is, aki úr a halál fölött, az ördögöt.

Zsid.2,14 „Mivel a gyermekek test és vér részesei, Jézus is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt.”

Miért? Azért, hogy minket megszabadítson a halálfélelemtől. Mert az emberek nagyon sokszor félnek a haláltól.

Még keresztényeket is lehet látni, hogy többekben ott van a haláltól való rettegés. Voltatok már bent kórházban halálos betegek ágyánál. Van, aki kétségbeesetten ragaszkodik a látható világhoz, nincs békessége, nem tud meghalni. És van olyan is, aki azt mondja: „én már kész vagyok, most elmegyek, engedjetek el”. Mert van, aki pontosan tudja, hogy csak azért van még itt a Földön, mert a hozzátartozói még létbe imádkozták. Ahogy Pál apostol is mondja: „nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség” (Fil.1,21). És ez nem a korának egy trendi vallásos frázisaként, hanem valós igazságként jön ki Pál szájából.

Azt mondja a Biblia: „az Ő halála által legyőzte a halált”, és azt is, „aki úr a halálon, és megszabadított téged a halálfélelemből”. A korinthusi levél azt mondja: „halál, hol van a te fullánkod, hol van a te győzelmed?” Mert azt gondolta az ördög, mivel meghalt a Názáreti Jézus, akkor ő győzött. Persze ezt nem sokáig gondolhatta, mert harmadik nap hajnalban kijött Jézus a sírból, és azt mondja Pál apostol, hogy „hála az Istennek, aki odaadja ugyanezt a dicsőséget és diadalmat, ugyanezt a győzelmet nekünk a Jézus Krisztusban” (1.Kor.15,55-57).

Nem kell a haláltól félned!

Nézzük meg a hit hőseit! Nyilván nem azt prédikálom, hogy 'készüljetek, hogy kettéfűrészelnek, készüljetek, hogy bilincsbe vernek, megköveznek, megostoroznak, kínpadra vonnak Jézus Krisztusért', de ne felejtsük el, hogy ők mindannyian hithősök voltak! Mert nem attól hithős valaki, ha van egy betegség, és a betegségéből hit által meggyógyul. Ez imameghallgatás, csoda, ami hit által megtörtént. De vajon el tudod képzelni, hogy valaki hitt – és nem vetette el a hitét, mindvégig megtartotta –, és mégis ott van az életében a betegség, vagy éppen pont egy betegség vitte el. Lehet ilyen? Igen, lehetséges! Akkor is hitt, amikor ott volt a halála pillanata, a hitét akkor sem tagadta meg! Soha nem adta fel a hitét!

Ha van olyan ígéret az életedben, amit megragadtál és hiszel benne, de nem tapasztaltad még meg a beteljesedését, ne gondold azt, hogy a te hited nem igazi! Ne gondold azt, hogy a te hited nem volt elég, nem volt elég jó! Isten azt mondja a hithőseinek: „Én becsüllek és tisztellek téged!” Azt mondja Isten: „Látom a szívedet, hogy megtartottad a hitedet.”

Legyél a hit embere! Ne annak munkálkodjunk, ami a szemeink előtt van. Ne azért fussuk a pályánkat, hogy az emberek mit mondanak és mit gondolnak majd rólunk: 'mivel nekem csili-vili minden, akkor én nagy hívő vagyok. Mivel nekem minden jól megy – szemre nézve, én nagy hívő vagyok'. Nem ettől hívő valaki, hanem attól, ami ott van a szívedben. És Isten a szívedet nézi! Legyél a hit hőse! Legyél a hit embere! Azt pedig a szívedben látja Isten.

Mi sok mindent nem látunk. Mi általában a külső dolgokat látjuk. De nem attól vagyok jó hívő, ha jó autóm van! Legyen jó autótok mindegyikőtöknek, de nem ettől vagyunk jó hívők!

1.Péter 1,2-9 „Ki vagytok választva az Isten eleve rendelése szerint a Szellem megszentelésében engedelmességre…”

Tehát ki vagy választva. Kipécézett Isten. Kigondolt, eltervezett, kiválasztott, és elrendelt. Egy rendelést, egy rendeletet hozott – akkor még nem volt se Föld, se ég –, de ez mind megtörtént már. „A Szent Szellem megszentelésében engedelmességre vagyunk kiválasztva”.

Megtapasztaltad a Szent Szellemnek az érintését. Mire adja Isten a pecsétet a Szent Szellem által a szívünkbe? Hogy legyen egy bizonyíték arról: „azért élek itt, azért van testem (azért vagy fiú, férfi, lány vagy nő), hogy megcselekedjem Isten akaratát”. Ezért vagyunk itt, és a Szent Szellem erről tesz bizonyságot a bensőnkben.

Kiválasztott bennünket engedelmességre” – arra, hogy amit Isten mond, azt megtegyük.

1.Pét.1,2-3 „…Jézus Krisztus vérével való meghintésre: kegyelem és békesség legyen nektek. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az Ő nagy irgalmassága által újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által”.

A halálból való feltámadás valami újat ’produkált’. Jézus Krisztus halálból való feltámadása benned is valami újat teremtett, létrehozott benned valamit. Láttad már, amikor a hóvirágok kibújnak? Még ott a hó, de áttör az a kis növény a havon, kibomlik, és elkezd virágozni. Gyönyörű!

A feltámadás ereje azt jelenti, hogy akármilyen havas, akármilyen rideg, akármilyen puszta, magányos, depressziós, kétségbeesett, kilátástalan is a környezet, amiben élsz; a hétköznapjaiddal agyon akar nyomni az ördög, de most azt mondja Isten, hogy a feltámadás ereje által a reménység felfakad benned, kifakad belőled és elkezd bimbózni, mert a te reménységed ÉL! Mert a te reménységed a Názáreti Jézus. A te reménységed örökké él!

Nem úgy mint Lázár, aki kijött a sírból, de utána néhány év vagy évtized múlva ismét meghalt és eltemették. Jézussal sem úgy történt, hogy vasárnap reggel kijött a sírból, majd utána megint meghalt, megint feltámadt. Nem. Jézus Krisztus egyszer meghalt, és egyszer feltámadt, és azóta folyamatosan él – örökké él! Az Ő teste már nem olyan test, mint előtte itt a földi életében. Előtte neki is mennie kellett wc-re; ha babot evett, akkor szellentett is; ha sört ivott, akkor valószínű, büfögött is. Ne gondold, hogy a glória ott villogott a feje fölött, és neki nem kellett semmit sem enni, nem volt sosem büdös a szája, nem izzadt a hónalja, sosem volt büdös a lába – dehogynem. De amikor feltámadt, akkor már más volt. Akkor először azt gondolták, hogy 'ez ilyen hologram-szellem'. De nem! Jézus azt mondta Tamásnak: „Gyere, dugd be az ujjadat..., érints meg!”. Sőt, azt mondja: „hogy meglássátok, hogy valóságos testem van: adjatok enni!” És a szemük láttára evett: bevette a szájába az ételt, és az nem a szőnyegre pottyant, hanem benne maradt, mert a teste valóságos volt. De ez a test fantasztikus test volt! Átjött a falon. Ez a test ez dicsőséges, romolhatatlan, örökkévaló test volt! A tanítványok szeme láttára felemelkedett az Olajfák hegyéről, és ment, ment, ment... felfelé, közben lent megszólaltak az angyalok: „Mit néztek? Ez a Názáreti Jézus, aki felment most a Mennyei Atya jobbjára, ugyanígy fog majd eljönni” (Ap.csel.1,11).

A jövőnk tehát Isten kezében van, és a feltámadás ereje a bizonyíték arra, hogy a te jövőd is Isten kezében meg van oldva, te is az igazak feltámadásában részesülsz, és meg fogod látni Őt úgy, ahogy van.

A feltámadás még arról is beszél, hogy Jézus visszajön, mint Királyok Királya, romolhatatlan, dicsőséges testben, és lesz ítélet. Nem kell neked elégtételt kérned, várnod, vágynod annak az életében, aki téged megsértett, csak bízz rá Istenre mindent! Te csak bocsáss meg minden ellened vétkezőnek! Amikor ezt megteszed, és megbocsátasz mindenkinek, akkor ez azt jelenti, hogy rábíztad Istenre nemcsak a múltadat, a mádat, hanem rábíztad a holnapodat is: „Uram, minden a Te kezedben van! Ez is.”

Mondjuk együtt:

„Mennyei Atyám, hálát adok a Te szeretetedért, és köszönöm neked Jézust, a Te Fiadat, a Krisztust! Köszönöm Úr Jézus a halálodat és a feltámadásodat! Köszönöm, hogy Te vagy az én Húsvéti Bárányom, és a Te véred által megoldódott a múltam. Tebenned a régiek mind elmúltak, és minden újjá lett az életemben, a jelenem is. Mert a feltámadás ereje hozzáférhető ma számomra is. És ezt most hittel megragadom, felöltözöm, és ebben élek. A feltámadásod üzen nekem a holnapomra, a jövőmre is: a Te kezedbe teszem mindezt, mert él a reménységem, mert Te vagy az én reménységem, Benned van az én reménységem! Ez azt jelenti, Uram: akármi vesz körül, akármivel támad is az ördög, az én reménységem él! A Te kezedben van az életem. Az Úr Jézus Krisztus nevében.” Ámen!

Pál apostol üzenetével zárom:

Efez.3,16A Mennyei Atya adja meg nektek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Szelleme által a belső emberben, az új teremtésben”, hogy (Róma.6,4) amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, ti is ebben az új életben járjatok”!

Nem csak húsvét vasárnap, hanem hétköznapjainkban is. Nem csak a gyülekezetben, hanem otthon, a munkahelyen, az iskolában, a rokonok között is. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen!

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.