Prófétai közbenjárás

Prófétai közbenjárás

Prófétai közbenjárás 1024 694 Rádió Sansz

Köszönöm a lehetőséget, hálás vagyok az Úrnak, hogy itt lehetek veletek együtt ebben a különleges időszakban, és hálás vagyok mindazért az üzenetért, ami eddig itt elhangzott. Hiszem, hogy Isten egyberakja és egybeszerkeszti ezeket, egymásra épülnek, egyik rész a másikra. És mindegyikre szükség van

A prófétai közbenjárásról fogok először beszélni, utána pedig szeretném három példán bemutatni, hogy körülbelül mit is jelent a gyakorlatban mindez. Amikor például minden évben csinálunk egy egyhetes imatábort, akkor mi alapján lesz végül egy-egy megvallás- vagy kihirdetés-mondat. Mi az, ami alapján összeállítunk ima-mondatokat illetve kihirdetéseket? Három ilyen példát fogok elmondani. Utána folytatódik továbbra is a dicsőítés, és fogunk imádkozni többen is Zsolt vezetésével a Kárpát-medencéért. Sok mindent szeretnénk ma együtt elvégezni. 

Mondjátok velem együtt: ’Mennyei Atyánk! Segíts meg, hogy mindaz, ami a Te akaratod és terved, az ma is megvalósuljon itt közöttünk, az Úr Jézus nevében, Ámen!’

Prófétai közbenjárás

A kifejezés mindkét szava ismert, és tudom, sokatok számára ez a kifejezés is, hogy „prófétai közbenjárás” nemcsak ismert, hanem gyakorlott. Tehát a prófétai közbenjárás egy kijelentés által elvett prófétai szó és annak a gyakorlati alkalmazása. Ilyen egyszerű. 

Hiszek abban, hogy Isten egy ütőképes és hatékony, bárhol és bármikor bevethető szellemi hadsereget állít föl az Ő Egyházában, és ennek az ideje most van. Hámori Attila beszélt tegnapelőtt, hogy a próféta-suli mentori csapata egy olyan érett és ütőképes csapat, amit bárhol és bármikor ’be lehet vetni’ prófétai szolgálatra. Olyan ajándékok működnek, akik kipróbáltak, és látatlanban is bele lehet helyezni akármilyen helyzetbe, mint egy jó csapatot. Igen, dicsőség az Úrnak, ez így van.

Hiszem azt, hogy a prófétai közbenjárás területén is Isten terve és akarata, hogy fölálljon, helyreálljon egy olyan ütőképes szellemi közbenjáró csapat, ami bárhol, bármikor, bármilyen közegben, a társadalom bármilyen rétegében bevethető, ha van probléma, és Isten megoldást keres. Nem azért, mert tanácstalan, hanem amikor Ő eszközöket keres, akiken keresztül a megoldást végrehajthassa, akkor legyen, aki azt mondja: ’Itt vagyok Uram, kész vagyok, használj engem!’ 

A kiinduló pontunk a 110-es Zsoltár első versei, amit mindannyiótok jól ismer: 

Zsolt.110,1-3 „Mondja az Úr az én uramnak: Ülj az Én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a Te lábaid alá. (2) A Te hatalmad pálcáját kinyújtja az Úr a Sionból, és azt mondja: Uralkodj ellenségeid között! (3) A Te néped készséggel siet a Te sereggyűjtésed napján…” 

Ez a Szentháromságról szól. Ezt ki mondja: „Mondja az Úr az én uramnak: Ülj az Én jobbomon”? Igen, ezt az Atya mondja a Fiúnak, hiszen az Ő jobbjára ültette a megdicsőült Fiút. És a következő mondat: „A Te hatalmad pálcáját” – igen, ezek is az Atya szavai a Fiúnak. A mondat következő része: „kinyújtja az Úr a Sionból” – ezt pedig az Atya Szavai a Szent Szellemről, aki kinyújtja a hatalmi pálcát a Sionból, vagyis az Egyházból. Azért, hogy a Krisztus uralkodjon az Ő ellenségei között. Krisztus teljessége pedig maga az Eklézsia. Tehát Isten az Ő népét használja arra a Szent Szellem által, hogy a Krisztus által megszerzett hatalmat gyakorolva a sátáni erősségeket mind az Úr Krisztus lábai alá kényszerítse. Ezt megértve Isten népe pedig azt mondja, hogy: „Készséggel itt vagyok Uram, használj engem!” 

Ha bárhol, bármilyen területen eltévedsz, például sétálsz egy parkban, elmész egy városba, és odakerülsz egy eligazító táblához, amelyen ott a térkép, amin látod, hogy mi hol van, az egésszel nem mész semmire, ha nem tudod, hogy te magad hol vagy! Ha nem találod meg azt a pontot, hogy te hol vagy az egészben, és nem tudod elhelyezni magad, akkor azt sem tudod majd, hogyan fogsz eljutni, ahová szeretnél!

Az egész világmindenségnek mi a kiindulópontja, a ’kályhája’? Mi az, ahonnan ki tudunk indulni bármilyen zűrzavar, bármilyen nehézség közepette is – akár a magánélet, a gyülekezet, a társadalom, a politika, vagy bármely területen is áll be zavar. Van a világmindenségnek egy kályhája, és onnan tudunk minden helyzetben kiindulni! Ez pedig Isten mennyei trónszéke! Isten trónszéke stabil, megingathatatlan, változhatatlan és rendíthetetlen. Ez a trónszék adja meg minden másnak is a pontos koordinátáit. A trónszék határozza meg az identitásodat, a trónszék határozza meg a célt és a feladatot is. Ha ezzel tisztában vagyok, akkor tudom, ki vagyok, hol vagyok, akkor tudom, hogy innen tudok kiindulni és ide fogok visszaérni. Ezért olvastuk föl a 110-es Zsoltár verseit. 

Néhány ismérvet írtam össze a szellemi prófétai közbenjáró csapatról:

(1) A szellemi prófétai közbenjáró csapat képes elvenni egy adott társadalmi helyzetre Isten prófétai kijelentését. Ezzel még ugyan nincs megoldva semmi, de Isten már adott egy természetfölötti betekintést. 

(2) A prófétai őrálló a ’kronosz’ időben meg tudja látni, fel tudja ismerni Isten ’kairosz’ időzítéseit, hogy most mit kell tenned, annak érdekében, hogy a holnapod megfelelő módon változzon, és Isten terve, Isten akarata szerint alakuljon a jövőd. 

(3) A prófétai közbenjáró csapat képes együttműködni más szolgáló és más prófétai csapatokkal, csoportokkal, hogy megfelelő, természetfölötti információkkal a szükséges szellemi lépéseket megtegye. Hogy mik is ezek a lépések, majd elmondom is. 

(4) Ezekkel a lépésekkel pedig képes megakadályozni szellemi folyamatokat, képes megakadályozni, meghiúsítani ördögi terveket és ördögi stratégiákat, vagy akár lerombolni ördögi tervek szerint épült színfalakat. Tudjuk jól (lásd Jelenések könyve, Máté 24), és én is hiszek abban, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk meghiúsítani. Akárhogy böjtöl is valaki, az Antikrisztus el fog jönni a Földre. Akárhogy böjtöl valaki, Jézus Krisztus vissza fog jönni, és sorolhatnánk tovább. Bizonyos dolgokat nem lehet meghiúsítani, de azt igen, hogy itt épül-e föl a színpad az Antikrisztus uralkodása számára vagy máshol épül fel a színpad; vagy hogy ez a térség vajon kecske-térség lesz, vagy éppen juh-térség lesz? 

(5) Az adott helyen, vagyis az itt élő Isten népe felelőssége és feladata, vagyis a mi feladatunk, hogy NE EZ AZ ORSZÁG és ne ez a nép, NE EZ A NEMZET LEGYEN az Antikrisztusi rendszernek az erősége, színpada. És amit megtehetünk, ami rajtunk áll, tegyük meg, bár tudjuk, hogy azt a korszakot nem tudja kikerülni az emberiség. De az viszont már Isten népének felelőssége, hogy vajon ez az egész nép hova kerül. És most nem a magyar eklézsiáról beszélek, hanem milliókról, akik talán nem térnek meg soha – nem tudom, persze adja meg Isten, hogy megtérjenek –, de lehet, hogy meg nem térten mégis bekerülnek Isten Királyságába, mint ’juh-néphez’, ’juh-nemzethez’ tartozók. Bekerülhetnek még Isten Királyságába, egy olyan időszakra, ahol még plusz lehetőségük lesz a megtérésre és újjászületésre.

(6) Hiszem, hogy a prófétai közbenjáró csapat képes megfordítani a kapuban az ellenséget. Ézsaiás 28,6 „És ítéletnek szellemét adja annak, aki beül az ítélőszékbe, és hősi erőt ad azoknak, akik visszanyomják és megfordítják a kapuban az ellenséget.” Isten az ítéletnek szellemét adja annak, aki fölvállalja annak felelősségét, hogy beül az ítélő székbe. 

Mit jelent az, hogy leülök az ítélőszékbe? Fölvesszem a különbségtevés, a döntéshozatal, a szellemi felelősség terhét és súlyát. Aki ezt fölvállalja, annak ad Isten szellemi erőt, sőt azt is mondja: „Hősi erőt adok annak, hogy a kapuban megfordítsák az ellenséget!” 

(7) A társadalmi területekről hallottatok: társadalmi hegyek, társadalmi kapuk. Sok féle nagyon jó tanítás van ezzel kapcsolatban. Most kifejezetten erre értem, és én úgy hiszem, hogy Isten népének, a prófétai közbenjárásnak felelőssége az is, hogy egy-egy hegyen (kormányzás, média, egészségügy-család, oktatás, vallás, művészet-sport, üzleti élet-gazdaság), egy-egy társadalmi területen vajon ördögi, sátáni erők tudnak kontrollálni, vagy pedig föláll Isten népe, és felelősséget felvállalva szellemben megfordítja az ellenséget és ’Isten királysági értékrendűvé’ tudja tenni azt a területet. Nem feltétlenül megtérésről beszélek, hanem befolyásról és értékrendről. 

(8) Ez a prófétai közbenjáró csapat képes felismerni Isten terveit és céljait egy adott társadalmi helyzetre, hogy akár egy már kihirdetett ’Hámáni rendelkezés szituációt’ is meg tudjanak változtatni isteni rendelkezésekkel. Vannak dolgok, amelyeket nem tudsz kitörölni, mert meghozattattak. Mégis Eszternek és Márdokeusnak adott a király lehetőséget, kegyelmet, tekintélyt és hatalmat, hogy egy másik rendelettel - és micsoda bölcsesség kellett ehhez! – Isten szerinti rendelettel az ördögi rendeletet teljesen keresztülhúzta, és meghiúsította a sátán tervét. Sőt Isten népének egy teljes győzelmet adott és Isten terve meg tudott valósulni. 

(9) Hiszem, hogy a prófétai közbenjárás és az a csapat, akit Isten föl akar építeni (és látjuk, hogy cselekszi is), Isten eszköze és munkatársa annak (természetesen más szolgáló csapatokkal együtt), hogy változást hozzon az ország régióinak légkörébe, atmoszférájába. Ez is feladatunk. Néhány téma, ami idetartozik: ’szellemi’ rendeletek, rendelkezések meghozatala, amit ki is kell hirdetni szellemben. Majd ezzel kapcsolatban hozok néhány példát.

(10) A szellemi közbenjárás és prófétai közbenjárás feladata szellemi tűzfalat vonni, tehát oltalmat-védelmet biztosítani akár egy közösség számára, egy város, régió vagy akár egy-egy ország számára is. Emlékezzünk Zakariás próféta kijelentésére: Zak.2,5 „Én pedig, szól az Úr, tűz-fal leszek körülötte és megdicsőítem magamat őbenne!” 

(11) És itt hozom elő a témát, amire most nincs időnk, hogy kifejtsük, de tegnap is előjött az egyiptomi csapásokkal kapcsán: a ’Gósen földje’ témája. Hiszek abban, hogy Isten népének a felelőssége, hogy egy régió, egy térség például egy ördögi, sátáni, egy antikrisztusi színpadként áll-e föl. Hasonlóképpen Isten népének felelőssége az is, vajon az a régió, ahol élünk, képesek vagyunk-e az Istentől kapott szellemi elhívásunk és felelősségünk fölismerésével megváltoztatni a légkört, illetve létrehozni Gósen földjeit? Azért, hogy Isten népe számára oltalom és védelem legyen. Isten népe számára is, de mások számára is, akik oltalmat és védelmet keresnek Isten népe között. 

Lehet, hogy körülöttünk ott vannak az egyiptomi csapások, lehet, hogy mások átélnek romlást, ítéletet, körülöttünk mégis Gósen földje van, ahol oltalom és védelem van. És ha odamegy Gósen földjére egy nem izraeli, egy nem hívő, az is átéli Isten kegyelmét és szeretetét. Azt olvassuk Mózes könyvében, hogy sok egyiptomi és más keveredett nép is csatlakozott hozzájuk, mert látták, hogy közöttük nincsenek átkok, nincsenek csapások. Látták, hogy ott nincs sötétség, nincs béka-invázió, ott nincs semmilyen csapás, ezért átköltöztek. Hiszem, hogy Isten népének felelősségünk, hogy létrehozzunk szellemben egy olyan légkört, egy olyan atmoszférát, hogy Gósen földjeit, azaz Gósen ’kegyelem-buborékjait’ hozzuk létre ott, ahol élünk. Az én szívem vágya és imatémám, hogy Magyarország hadd legyen egy ilyen Gósen földje. 

A másik téma, ami tegnap is előjött már és ezzel kapcsolatban imádkoztunk is: a Mennyei Bíróság elé vinni az ügyeinket

Egy bibliaverset olvasunk Dániel próféta negyedik részéből. Nabukodonozor király miért jutott állat módjára a fűlegelésre? Azért, mert a vigyázók így döntöttek, a vigyázók határozatot hoztak. Ezt ott nem Isten döntötte el, hanem (Dániel 4,14) „a vigyázók határozatából lett ez a rendelés, és a szentek parancsolata ez a végzés.” 

Miután ezt a rendeletet meghozták a vigyázók, ki is lett hirdetve, és ahogy Isten angyala kihirdette, Isten angyala kihirdetéséttől lépett életbe. Az okot Nabukodonozor király kevély és fölfuvalkodott mondata adta, és a kihirdetéssel meg is valósult. 

Dánielről, mint prófétai közbenjáróról olvassuk: Dániel 9,2-4 „Dáriusz uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr Beszéde lett Jeremiás prófétához, hogy hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. (3) És arcomat az Úr Istenhez emeltem, hogy keressem Őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel, zsákban és hamuban.” megértette Isten írott Beszédéből, hogy eltelt a fogságra hurcoltak-hurcoltakra Istentől kimért 70 év. És a Szent Írásokból megértett egy isteni ’kairosz’ időzítést, isteni tervet és akaratot, és ebből Dániel tudta, hogy most van az ideje, hogy Isten népe hazamenjen. Úgy hiszem, hogy a prófétai közbenjáróknak egyik feladata, hogy egy Izsakhári kenettel az Isten ’kairosz’ idejét fölismerjük, Isten mely ’kairosz’ ideje van az országunkra. 

Négy kulcsfontosságú ima-stratégiát szeretnék elmondani. Utána pedig a rendelkezésről és a kihirdetésről, proklamációról fogok beszélni röviden. Négy dolog illetve öt, amit szem előtt kell tartanunk, miközben bármilyen területen imádkozunk, szellemi harcot folytatunk. Divatos ez a kifejezés, hogy ’szellemi harc’. Nem nagyon szeretem ezt így használni, mivel gyakran félreértésekre adhat okot, mivel sokféleképpen értelmezzük. 

Az is szellemi harc, ahogy megharcolod a hit harcát és hitben jársz. Hiszen meg van írva: hogy „az igaz az istentelenekkel (is) harcol a törvény megtartásáért” (Péld.28,4). Vagyis Isten Beszédének a megtartása is egy harc, egy küzdelem az életedben és még nem mondtál semmi olyat, hogy ’távozz tőlem’, nem mondtál semmit, hogy ’bármit is megtaposol’, stb. Ha ’csupán’ azt teszed, hogy hitben megállsz, hogy hűséges vagy minden körülmények között, önmagában ez küzdelem, ez is szellemi harc

A hitharcaink, a szellemi küzdelmeink során alapvető stratégiák:

(1) Az első, hogy a céljainkat hozzuk összhangba Isten céljaival, és fókuszáljuk céljainkat Isten céljaira, az Ő akaratának megértésére. Azt foglaljuk rendeletekbe, azt hirdessük ki, ahelyett, hogy a problémákat analizálgatnánk. A problémák analizálgatásába bele lehet gabalyodni, mint majom a fonálba. Erről ennyit.

(2) A második kulcsfontosságú ima stratégia terület, ami szintén nagyon fontos – bár én most a prófétai közbenjárásról beszélek, de úgy gondolom, s úgy hiszem ez igaz másra is –, hogy összpontosítjuk az imáinkat és az erőinket Isten Királyságának növekedésére. Növekszik a sötétség, növekszik a törvénytelenség, növekszik a gonoszság, de ahelyett hogy a világ összeomló rendszereire figyelnénk és fókuszálnánk, fókuszáljunk a növekvő Isten Királyságára. Figyeljünk és fókuszáljunk arra, hogy a mi életünkben, a környezetünkben mi az Isten terve és akarata, és vajon mi a mi feladatunk abban, hogy mindez manifesztálódjon, azaz nyilvánvalóvá, szemmel láthatóvá váljon. Tehát ahelyett, hogy bizonyos dolgok ellen imádkozunk, első sorban imádkozzunk Isten terveinek, és céljainak megvalósulásáért. Ez nem zárja ki az előzőt, de ezt a prioritások szempontjából mondom. 

(3) Az imastratégiák között a harmadik: Láttatok már régi westernfilmet, s ha ott egy hulla a sivatagban, vagy még csak szemben áll két párbajozó cowboy, akkor már megjelennek a keselyűk az égen, és elkezdenek körözni. Imáink közben fontos, hogy ne a keselyűkre összpontosítsunk, hanem a dögre, a hullára. Ez azt jelenti, ha a dögöt eltávolítod, akkor a keselyűkkel nem lesz gondod. Vagyis ha a test, a bűnös természet, a testi természet meg van feszítve, akkor a dögkeselyűkkel nem is kell foglalkoznunk. Sok dögkeselyűvel való küzdelem elkerülhető. Mivel gyakran a dögkeselyűkkel azért van harc, mert ott van a testi természet és annak testi cselekedetei. Vagyis ott van a dög, ami bűzlik, és arra jönnek a dögkeselyűk: Máté 24,28 „Mert ahol a dög, oda gyűlnek a keselyűk.” De ha az óember meg van feszítve, halálba van adva, és a bemerítkezés által el is van temetve, vagyis megszentelődésben járunk, Krisztus jó illata vagyunk, azt nem szeretik a dögkeselyűk, oda nem fognak összegyülekezni sem.

(4) Negyedik imastratégia: Váltás a ’hadviselési mentalitásról’ a ’jelenlét valóságára’. Arra lettünk teremtve, hogy Isten jelenlétében éljük. Ahogy Jézus kiválasztotta a tizenkettőt, hogy vele legyenek (Márk 3,14), minden helyzetben ebből induljunk ki. Ne feledjük, az eligazodásunkat minden esetben biztosan segíti és megadja, hogy a ’kályha’ Isten trónszéke, vagyis Isten jelenléte.

(5) Ötödik imastratégiánk: Az imáink szellemi tekintélye abból származik, akik szellemben vagyunk és nem abból, amit kimondunk. Természetesen nem mindegy, mit mondunk ki, de nem a szavaknak van varázsereje, hanem annak a biztonságnak, stabilitásnak és hitbeli meggyőződésnek, hogy tudod, hogy ki vagy. Tudod, hogy Krisztusban az Atya jobbján föl vagy ültetve a Mennyekben és van egy Isten-fiúi pozíciód. Ez nem tesz fölfuvalkodottá, nem tesz nagy mellényűvé, egyszerűen más a hozzáállásod, más a viszonyulásod. 

Ami számunkra prófécia vagy prófétikus, az számunkra valamikor majd megtörténik, viszont az Isten számára az már történelem. Isten nem időben él, Istennek van egy terve, akarata, és „Ő már mindent megcselekedett mi értünk” (Ézsa.26,12), hogy az Ő terve – ahogyan mi a szabadakaratunkkal együttműködünk Ővele – megvalósuljon a mi életünkben is. Tehát mindezek már megvannak, és ha szellemben elkezdjük ezt meglátni, akkor meglátjuk azt is, hogy ezek már valóságok. És mivel már látom Isten terveit és akaratát, ezt a szellemi valóságot megragadom, ezt mondom ki, és utána ezt fogom meglátni a fizikai szemeimmel is. 

(6) Hatodik imastratégiánk: A prófétai rendeletek és kihirdetések. Mi is a határozat vagy rendelethozatal és a kihirdetés közötti különbség? Szellemben ez ugyanaz, mint ahogy természetes szinten meghozzák a hivatalos rendeletet vagy törvényt, és egy másik aktus annak a kihirdetése. A törvényi rendeletet nyilvánosságra is kell hozni, publikálni kell. Például régebben hogyan csinálták? Kidobolták, kiszegezték a településeken a főtéren, a piactéren; vagy kikiáltották és onnantól kezdődően lett érvényes, onnantól lehetet számon kérni a törvényt a rendeletet. Magyarországon ez úgy működik, ha megjelenik a Magyar Közlönyben, onnantól már számon kérhető, onnantól már kihirdetett, nem csak meghozott a törvény. 

Négy ok, ami miatt a prófétai határozatnak és a kihirdetésnek óriási ereje van. Nézzük meg ezt a négy okot, utána pedig gyakorlatba ültetjük. 

1.) A prófétai rendelkezés és határozat a kihirdetéssel együtt fölszabadítja Isten Királyságának a forrásait. Emlékezzünk meg, amikor Ezsdrás könyvében Círus király rendeletet adott ki, hogy a Jeruzsálemi templomot újjáépítsék. A rendelet megvalósításához a királyi erőforrások rendelkezésre álltak, és amikor a rendeletet kihirdették a tartományokban, akkor fölszabadultak a círusi királyság erőforrásai, hogy a rendeletet végre is tudják hajtani. Ahogy ki lett hirdetve a rendelet, azt olvassuk, hogy akik hallgatták, akár kényszerből, akár önkéntes szívből, de nagyon sokan nagylelkű adakozásra indultak, és odaszánták magukat, hogy a királyi rendeletet végrehajtsák

Vagy gondoljunk Ezékiás rendeletére, aki egy megfelelő rendeletet hozott, és miután kihirdette, az egész országban egy hatalmas ébredés lett. 

Vagy emlékezzünk arra, hogy Eszter könyvében Eszter és Márdokeus nem volt elég, hogy meghozzanak ott a királyi palotában egy új törvényt, hanem azt szét kellett küldeni, ki kellett hirdetni minden tartományban, és miután kihirdették, érvénybe lépett, és csak utána tudta törvényesen megvédeni Isten népe saját magát

Tehát a rendelet egy királyi parancs. Ez egy olyan arab és héber eredetű szó, amit ezekben a részekben rendeletként fordítottak, amely kifejezés törvényt, ítéletet, parancsolatot és jutalmat jelent. Ez azt jelenti, hogy a prófétai rendeletek, amelyeket meghozunk, majd testületileg kihirdetjük, ezek által fölszabadítjuk Isten Királyságának erőforrásait azoknak megvalósítására, mivel a prófétai rendeletben és testületi kihirdetésben benne van a megvalósításhoz szükséges erő és hatalom. 

A királyi rendelet eredménye volt az is, hogy Isten emberei felismerték, hogy arra hívattak el, hogy teljesítsék Isten céljait. A királyság kincstárát fölszabadították a rendelet megvalósításához. Sőt, azt is látjuk, hogy az ellenség tervei ez által meghiúsultak, Isten minden terve pedig megvalósult, és Isten népe győzelmet nyert. 

2.) A prófétai rendelkezés és a kihirdetés Isten Királyságának és hatalmának kifejeződése. Tehát ezen hitbeli cselekedetekben a hatalom fejeződik ki, például az oldás és kötés testületi imáira gondoljatok. A Máté 18-ban, amikor a király beszél, az alattvalóinak figyelniük kell. Tehát nincs olyan, hogy ’elaludtam’. Azonnal engedelmeskednie kell minden alattvalónak. 

A prófétai rendelkezés és a kihirdetés útján tudatod a Mennyei Atya tervét és akaratát, ami azt jelenti, hogy a szellemi világnak oda kell figyelnie, sőt az egész szellemi világ ezzel a kihirdetett Királytól jött rendelkezéssel hozza magát összhangba. Az Isten angyali seregei is és az ördög angyali seregei és démonjai is. A csodák és jelek ez által kezdenek el megsokszorozódva történni. 

A prófétai rendelkezés, határozat és a kihirdetés azért erőteljes, mert annak fölismeréséből fakad, hogy mi a Mennyei Atya örökös korú fiai és lányai vagyunk és fölismertük, hogy arra a helyzetre mi Isten terve és akarata, amire nézve meghoztuk a rendeletet, és utána azt kihirdettük akár egyénileg, akár egy nagyobb hatalommal testületileg. Amikor kihirdeted, fölszabadítod mindannak megvalósulására a szellemi forrásokat. 

Természetesen tudnunk kell, hogy a hatalom nem független, tehát nem a személyünkből fakad. Tudnunk kell, hogy nem számíthatunk arra, hogy Isten Királyságában levő erő, hatalom és erőforrások működjenek, ha nem vagyunk hajlandóak alárendelni magunkat ugyanannak a hatalomnak. 

Nyilvánvalóan tudnunk kell azt is, hogy a prófétai rendelkezés és kihirdetés nem a saját kívánságunk, vagy saját akaratunk megvalósításához, nem az óhajaink és vágyaink megvalósításához vannak, hanem Isten akarata, Isten terve megvalósítására adattak. 

3.) A prófétai rendelkezés és kihirdetés nem egy formula, hanem állásfoglalás, hit és engedelmesség kérdése. Nem azért csinálom, mert nekem ez a mániám, hogy szeretek a hatalom, meg az ítélőszék, meg a trónszék, meg az ilyen témák körül mozogni, hanem azért teszem, mert fölismertem valamit: Isten keres engedelmes embereket, akiknek azt mondhatja, hogy „fiam ez az Én tervem, ez az Én akaratom, és Én olyanokat keresek, akik azt mondják Nekem: Uram, kész vagyok megtenni!” Tudom, mindez korunk vallásos kultúrájához nehezen passzítható, de emiatt mégsem fogom azt mondani, hogy ’nem illik ilyeneket kimondani’. Ezt értem akár a prófétai rendeletek meghozatalára, bejelentésére, akár a kihirdetésekre is. 

4.) A prófétai rendelkezés, határozat és amikor ezt testületileg kihirdetjük, ez együtt dolgozik ez nagyon jól együtt is működik. Nem lehet szétválasztani a határozathozatalt a kihirdetéstől, hiszen hiába hozok bizonyos döntéseket, rendelkezéseket, leírhatom, de ha nem hirdetem ki, nem szabadul fel a hozzá szükséges erő és hatalom

Tehát a prófétai kihirdetések teszik lehetővé széles körben Isten népe számára, hogy a tanítványságra elkötelezett hívők pozícionálhassák magukat, hogy kik ők, és engedelmességben reagálhassanak a Mennyei Atya céljaira és terveire. Isten népe nagyon sokszor azért nem tudja, hogy mire is vannak elhívva, mire is hívattattunk el, mert soha nem mondták el nekik, nem világosították fel őket, bennünket. Nem csak arra hívott el minket a Mindenható Isten, hogy bűnbocsánatot, üdvösséget adjon nekünk, vagy ez által másokat segítsünk, megvigasztaljunk, meggyógyítsunk. Mindez persze nagyon is jó, és mindez benne van a pakliban, de ennél többre szól az elhívásunk. Isten azt mondja, hogy bizonyos színpadok felállítását meg kell akadályoznunk, és ha már fölálltak, akkor szellemben le kell rombolnunk; bizonyos dolgokat pedig föl kell építenünk. Milliók élete múlik a hozzáállásunkon és az odaszánásunkon. 

Példának felolvasok most nektek csupán három mondatot. Kihirdetéseket olvasok föl, amiket mi egy-egy hetes imatábor végén összeállítunk. Olyankor készítünk egy listát, és azt testületileg kihirdetjük. Most csak nagyon röviden mondom el, hogyan jutunk el egy ilyen kihirdetés-mondathoz, hogy az szellemben legitim legyen. Tehát itt egy kihirdetés: 

(1.) „Jézus nevében kihirdetjük, minden istenfélő üzlet és vállalkozás fölvirágzik az országban, és minden korrupt üzleti vállalkozás lelepleződik és átkerül istenfélő, igazságos és irgalmas emberek kezébe. Jólétet és gyümölcsözést hirdetünk ki a nemzetünkben egy tisztességes életmód eredményeként, hogy az emberek minden szüksége be legyen töltve.”

Ez egy kihirdetés. De hogyan jutunk ennek a megfogalmazásáig? Mert ez már a kihirdetés. Minden egyes témához létrehozunk egy munkacsapatot, és azoknak kell összeállítaniuk, hogy pontosan mit hirdessünk ki, és milyen Istentől származó jogalapom van arra, hogy ezeket kimondjam. A fenti kihirdetéshez jogalapot biztosító néhány kijelentés:

Zsolt.92,13 ,,Az igaz virágzik, mint a pálmafa.” 

Péld.11,31 ,,Az igaz ezen a földön megnyeri a jutalmát.” 

Ézsa.60,5 ,,Hozzád fordul a tenger kincsözöne, s a népek gazdagsága.” 

Ézsa.45,3 ,,Neked adom a sötétség kincseit, s a rejtekhelyek gazdagságait. 

1.Sám.11,7 „Az Úr félelme szállt az egész népre.” 

Péld.28,8 ,,A tisztességtelen ember annak gyűjt, aki könyörül a szegényeken.” 

Például most csak ezt a néhány bibliaverset írtam ki, de ennél jóval több került elő a rendelkezés megfogalmazásához. Most összegezve ezeket a bibliaverseket és láthatjuk, hogy ez Isten akarata. Ilyen egyszerű minden egyes téma, minden terület. Ha tudjuk, hogy ez Isten akarata, akkor a gazdaságra vonatkozóan például ebből tudjuk megfogalmazni azt, amit felolvastam. A megfogalmazás után pedig testületileg kihirdetjük. Ezt jelenti a hit és engedelmesség. 

Másik terület például a kormányzás. Megfogalmaztunk egy ilyen kihirdetést: 

(2.) „Jézus Krisztus nevében kihirdetjük, hogy mindazokat, akik kormányzói pozícióban szolgálnak Magyarországon, Isten meglátogatja becsületességgel, igazsággal, igazságossággal és jogossággal. Krisztus bölcsességével teljesednek meg mindabban, amit cselekszenek. Elrendeljük, hogy a kormányzásban levők minden korrupciója jöjjön napvilágra és bölcsen, igazságosan bánjanak el ezzel, hogy a nemzetünk megtisztuljon.” 

Milyen bibliai versek alapján fogalmazhatunk meg ilyen mondatokat? Nem azért tehetjük meg, mert jobb vagy baloldali a gondolkozásmódunk, hanem azért mert felismertük, mi az Isten akarata. 

Ézsa.33,6 ,,Békés lesz a te időd Magyarország és istenfélelemre jutsz.” 

Ézsa.60,20-21 ,,Az Úr a te világosságod és az egész nép igaz lesz.” – Persze vagy elhiszem, hogy mindez Isten terve erre a népre is, vagy nem. Én úgy döntöttem, hogy elhiszem. 

Ézsa.60,17 ,,Igazságosság kormányoz és békesség uralkodik.” – Elhiszem a mi országunkra is? Én megragadtam erre is, és ezért olvasom most ezt. 

Péld.2,5 ,,Megérted az Úr félelmét az Isten ismeretére eljutsz.” – Ezt olvasva én nem csak magamra ragadom meg, hanem az egész országra és országunk vezetőire is megragadom, és én őrájuk is ki akarom hirdetni. 

Jób 12,22 ,,Föltárja a világosság a sötétségből a titkokat.” – Ahogy ezeket a bibliaverseket olvassuk és látjuk a környezetünket, és tudjuk, hogy ez Isten terve, ez az Ő akarata, akkor ezekből megfogalmazunk egy rendeletet, egy kihirdetést, ami az egész ország vezetői számára. 

És befejezésül egy harmadik kihirdetés a magyar eklézsia-rész számára:

(3.) „Az Úr Jézus nevében kihirdetjük, hogy Krisztus Teste Magyarországon aktívan szolgálja az Urat, és egy tanítványi lelkülettel, Krisztusi identitással, céltudatos hittel viszi előre Isten Királyságát a Szent Szellem erejével.”

Ehhez néhány bibliavers, hogy lássuk, mi alapján is mertük ezt leírni. Nem azért, mert valami nagyot akartunk kimondani, hanem több napot dolgozunk imádkozva testvérek ezen, és így fölismertük, mert kerestük, imádkoztunk, prófétáltunk és megtaláltuk Isten Beszédében erre nézve a már kijelentett igazságot. 

Zsolt.110,3 ,,A Te néped készséggel siet a sereg gyűjtésed napján, szent öltözetekben.” 

Dániel 11,32 ,,Az Istenét ismerő nép fölbátorodik és cselekszik.”

Mk.16,20 ,,Azok pedig kimentek, prédikáltak mindenütt, az Úr pedig együttmunkálkodott velük, és megerősítette az Ő Beszédét jelek által.” – Azt is összeszedtük, hogy mi a megoldandó egy-egy területen, és a megoldandókat összeírva kerestük azokat a bibliaverseket, amelyek Istentől kijelentések, és az alapján írtuk össze a kihirdetendőt. 

Így most eljutottunk odáig, hogy imádkozni fogunk. Tegnap elhangzott Cindy Jacobson által az a kijelentés a kárpótlásról és most ezért is imádkozunk. Nem egy revansista lelkülettel, de jó ha tudjuk, a Trianon komoly károkat okozott a magyar népnek, Magyarországnak. Úgy gondolom, hogy Isten ezt azért engedte meg, mert mi magyarok fölfuvalkodtunk, bekevélyedtünk. Például, ha egy horvát kereszténytől megkérdezed, hogyan élte meg a magyar-horvát testvériséget a saját történelmük oldaláról nézve, ő valószínűleg egészen máshogy élte meg, mint mi. Ahogy mi is máshogyan éltük meg az osztrák-magyar testvériséget, mint egy osztrák. Ők nagy lelkesedéssel és nosztalgiával emlékeznek arról, mi viszont nem egészen úgy emlékezünk arról. Lényeg, hogy bár Isten megengedte, de azért az ördög az, aki lopott.

Most imádkozni fogunk, hogy gyógyuljon meg ez a föld, ahogyan elhangzott tegnap egy prófécia is Magyarországgal kapcsolatban. Emberek milliói kerültek ki az ország határain kívülre. Imádkozzunk kárpótlásért. Ha fölismerjük, hogy a tolvaj nem a szomszédos népek, hanem maga az ördög, akkor mi nem a szomszédos népektől követeljük a kárpótlást, hanem az ördögtől. Mi nem területet követelünk vissza, hanem mindezek szellemi párhuzamát, vagyis azt, hogy gyógyuljon meg ez a föld – ahogy Zsolt mondta. 

Imádkozzunk, hogy ez a föld az áldás földje legyen. Szeressenek itt élni az emberek, ne meneküljenek el. Aki idejön, mondja azt: ,,Itt maradok, itt telepszek le”, sőt még másokat is hívnak ide. Ahogy milliók kerültek az országhatárunkon kívülre, imádkozzunk, hogy természetes szinten is sokasodjon meg, szaporodjon meg ez a nép. 

Vagy akár az anyagi veszteségekből is szabadítson meg az Úr – mert azt is tudni kell, hogy az aranybányáinktól, sok nyersanyagforrásunktól lopott meg az ördög akkor. Az Úr hűséges, és ahogy most az Úr elé megyünk, Ő könyörülő és imameghallgató. 

Imádkozzunk a családokért, egyre több házasságot kössenek, egyre több gyerek szülessen, és egyre kevesebb legyen a válás és az abortusz. Álljunk föl és menjünk az Úr elé a nemzetünkért.

Országos Prófétai Találkozó Debrecen, 2020. augusztus 20.

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.