A világosság legyőzi a sötétséget

A világosság legyőzi a sötétséget

A világosság legyőzi a sötétséget 849 565 Rádió Sansz

Ézsaiás 60-ból olvastunk fel néhány verset. A világosság legyőzi a sötétséget – minden esetben és minden helyzetben. Ha tehát sötétséggel van gondod, a homállyal, a kilátástalansággal, akkor tudd, hogy a világosság az orvoslás. A világosság a gyógymód. A világosság a megoldás az életedre.

Isten azt ígéri, hogy a világosságunk a sűrű sötétség közepette ragyog leginkább. Ez azt jelenti, ha világítani akarsz, akkor ne rémülj meg, ha Isten sötét helyzetekbe helyez, vezet.

Ézsaiás 60,1-3 „Kelj föl, ragyogj és tündökölj, mert eljött a világosságod, és az Úr dicsősége fölragyogott rajtad. Mert íme, sötétség borítja a Földet, éjszaka a népeket, de rajtad fölragyogott az Úr, és dicsősége rajtad meglátszik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a benned fölragyogó fényességhez.”

Itt azt mondja Isten, hogy a legnehezebb időkben (amikor a sötétség körbevesz otthon, a munkahelyeden, az iskolában; körbevesz az országban, ebben a kultúrában) megmutatja az Ő dicsőségét. Néha a legnehezebb idők kellenek ahhoz, hogy Istennek egy nagyobb ereje, tisztelete, dicsősége, világossága fölragyogjon. De Ő mindig hűséges. Pál apostol hasonló dolgot mond nekünk:

Róma.5,20 „Ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább kiárad”, vagyis a sötétség, a homály időszakaiban a kegyelem sokkal inkább túláradó módon megnyilvánul, megnövekszik. Akik megismerik Istennek útjait, akik elkezdenek Istent ismerő életet élni, azok rájönnek arra, és pontosan tudják, hogy minden próba és minden kihívás igazából egy lehetőség arra, hogy Isten növelje a világítási kapacitásodat.

Tömeg-rendezvények szervezése esetében, ha a fűtést akarják kiszámítani, minden embernek kb. 100-150 Wattal számítják a test-fűtését (nem ugyanannyi fűtés kell előtte, mint alatta; előtte több fűtés, több energia kell, hogy felfűtsük egy bizonyos hőfokra a termet, utána viszont visszább kell venni a fűtést), mert minden ember hőt sugároz, hőt ad le, és ezt bekalkulálják minden nagyobb rendezvénynél a terem hőkezelésébe.

Ez igaz a világításra is. Vannak hagyományos izzók, vannak fénycsövek, halogén lámpák, LED izzók (ezen belül is vannak különböző LED-generációk). Minél több lumen tartozik egy Watthoz, annál nagyobb világosságot ad le az izzó.

És ez igaz a te életedre is. Jézus azt mondta, hogy „te vagy a világ világossága”. Hány lument adsz le? Nem térfogatra mérik. Nem évre mérik, hogy hány éve vagyok keresztény, mert biztos úgy van, hogy ’minél több éve vagyok keresztény, biztos, hogy annál inkább nagyobb a lumen-szintem is’ – mondják sokan. Bárcsak úgy lenne. Mert nem attól függ, hogy hány éve vagy évtizede vagyok már keresztény, hanem attól függ, hogy Krisztus mennyire él bennem. Amennyire Krisztus tud benned élni, annál nagyobb a világítás-hatásfokod.

Miért adja Isten a próbákat? Miért engedi a sötét helyzeteket? Miért engedi azokat a kínlódós, kihívásos helyzeteket? Pontosan azért, hogy növelje a fénykibocsátó-kapacitásodat. Azért, hogy egyre nagyobb világosság tudj lenni, egyre nagyobb fényességgel tudj világítani.

János 1,1-7 „Kezdetben volt a Szó (’Logosz’), és a Szó Istennél volt, és Isten volt a Szó. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be (nem tudta feltartóztatni). Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa.”

Ha ezeket a bibliaverseket nézzük, akkor látjuk, hogy a világosság végül minden sötétséget legyőz. János levelében pedig azt olvassuk, hogy „a sötétség már szűnik, mert az igaz világosság fénylik” (1.Ján.2,8). Tehát amikor a világosság fénylik, nincs más lehetősége a sötétségnek, mint az, hogy eltűnik, megszűnik. Ez a természete.

A világosság pedig Isten igazsága és igazságossága, a sötétség pedig az igazság eltorzítása. A sötétség nemcsak az igazság hiánya, hanem az igazság tagadása vagy hamis igazságok. Tehát mindaz, ami a gonosz és bukott földi kormányzási rendszereken keresztül valósul meg itt a Földön. Ez azt jelenti, hogy a világosság a sötétségnek minden működési formáját kiszorítja. A világosság a sötétségnek minden gyümölcsét képes megszüntetni.

Isten a világosság által teszi nyilvánvalóvá, hogy a világosságnak és sötétségnek nem csak más a természete, hanem lényegi különbség van a kettő között. A Teremtés könyve elején azt látjuk, hogy Isten a világossággal kezdte, világosságot szólított elő. Héberben a ’világosság’ főnév a ’világít’ igéből származik. Etimológiailag a szó töve, gyökere az ige, mert Isten szólt (ige), és az hozott létre dolgot (tárgy, főnév). Mi pedig ebből alkottunk fogalmakat, így jöttek létre a főnevek. Először mindig Isten szól – és cselekszik.

Most nézünk néhány szempontot, hogy meglássuk, és biztosak legyünk abban, ha van az életemben sötétség, vagy próbálkozik az ördög nehézségekkel, kihívásokkal, eltorzításokkal, fájdalmakkal, vagy a sötétség bármely megnyilvánulásával: biztos legyél abban, hogy a világossággal legyőzöd. Tudd biztosan, hogy Istennek mi a terve és mi a célja az életedben.

A Logosz Isten Szava, Isten valósága, bölcsessége, minden teremtett valóságnak a fundamentuma, maga Isten: János 1,1 „Kezdetben volt a ’Logosz’ Szó, és a ’Logosz’ Szó Istennél volt, és a ’Logosz’ Szó volt maga Isten.”

„Kezdetben” – így kezdődik a Teremtés könyve, az 1.Mózes 1,1 is. „Kezdetben teremtette az Istenek az egeket és a Földet” És mondta Isten: „Legyen világosság!” – és lett világosság.”

Itt is itt van Isten többessége: egy Isten van, de mégis több személy, már a teremtésnél, a legelső mondatokban is benne van. „Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának. Így lett este, és lett reggel: első nap.”

Elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Istennek az akarata, hogy a sötétet a világostól, a hamisat az igaztól szétválassza és megkülönböztesse. Ahhoz, hogy le tudd győzni a sötétséget az életedben, az különbségtevéssel, az elválasztással kezdődik.

Azzal kezdődik, hogy bejött a világosság az életedbe, és hajnalcsillag kelt fel a szívedben, amikor befogadtad Jézust Krisztust az életedbe. Azután Isten egyrészt lépésről lépésre elkezdi a világosságot fölgerjeszteni benned és egyre nagyobb lumenre emeli benned a próbák, kihívások által, másrészt megtanít a sötétségre nemet mondani. Megtanít ellene mondani, nemet mondani a sötétség és a homály ötven szürke árnyalatára.

Isten számunkra a „kezdetben” kifejezéssel határozta meg mindennek a kiindulását. „Kezdetben” innen indult minden, innen származott az egész világegyetem. Mit jelent ez? Minden, ami van; minden, ami látható és láthatatlan; minden, ami szellemi vagy anyagi; ami élő vagy élettelen, mindez Istenből, a Szóból, a ’Logosz’-ból, lett. Ő maga, Isten a kezdet.

Azon gondolkodtam az éjjel: minden élőnek, élettelennek a kezdete, alapja, fundamentuma, okozója maga a ’Logosz’ Szó, azaz Isten. De azt is jelenti, hogy a te testedben minden egyes sejtednek, az egész sejt-szerkezetednek, szöveteidnek az alapja, okozója és fenntartója is Isten ’Logosz’ Szava, maga Isten. Nem tudnánk létezni nélküle. Az Ő ’Logosz’ Szava az, amit Ő kiszólt, amiből mi létezünk.

Minden létező valóság alapja Istennek a tudása, bölcsessége, ismerete és ’Logosz’ Szava. Ő szólt időt, Ő szólt teret, Ő fogja azt mondani, hogy „most vége van”, és akkor a homokórát nem megfordítja, hanem összetöri. ’Lesz idő, hogy nem lesz idő’, vagyis eljön az az idő, amikortól többé nem lesz már idő. Most még van, létezik idő. Minél inkább felismered Isten kegyelmét az életedben, annál inkább egy sürgetés van a bensődben.

Amikor megfogan egy új ember, ott van az anyaméhben, elkezdenek kialakulni a sejtek, szövetek, Isten Szavától nem független. Itt van ez a kicsi baba-ember, az ő DNS-ét, sejtszerkezetét is Isten Szava formálta. Amikor a terhesség, az áldott állapot hónapjai alatt hittel és meggyőződéssel, intenzíven szólod Isten ’Logosz’-Beszédét abba a formálódó emberi életbe, tudod, mit csinálsz? Ahogy a hittel és meggyőződéssel kimondott ’Logosz’-Beszédben ott van egy személyes Istentől kapott látás, személyes ígéret, vagy személyre szabott áldás, ezzel meghatározod annak az új kisembernek a DNS-ét, és annak is egy medret szabsz, hogy utána ő hogyan fog élni. Amikor ő megszületik, és ahogy együttműködsz Isten ’Logosz’-Szavával, meg tudod határozni az ő holnapját, az ő jövőjét. Eltántorodik, elfordul Istentől, elmegy, mint a tékozló fiú a disznókhoz? De ha te beleszóltad, és nem hagyod abba továbbra sem hittel szólni Isten ’Logosz’-Szavát, bármi is történik vele, vissza tud találni az atyai házhoz. Ez nem azt jelenti, hogy akkor ő determinálva van, és meg van határozva, hogy bármit is csinálhat, akkor is üdvözül. Nem, nem ezt jelenti. Igen, ellene tud állni, ellene tud mondani a szabad akarati döntésével, de ott van a kegyelem. Bele tudod szólni Isten ’Logosz’-Szavát újból és újból kimondva az ő életébe, s az üdvösség útját. Ez azt jelenti, hogy kivé válunk, mivé leszünk, az Isten ’Logosz’-Szavától függ, és amennyire/ahogy függünk Isten ’Logosz’-Szavától, attól függően fogja az életemet meghatározni – a holnapomat, a jövőmet, a pályámat.

Minden ’Logosz’-Szavából lett. Amikor megszülettél, te nemcsak megszülettél, hanem el is küldettél. Tehát Isten Szava hívott létbe. Nem pusztán a testi apád nemzett, és nem pusztán a test szerinti anyád szült, hanem te azért vagy, azért létezel, mert minden Tőle függ.

Az első mondat: „Kezdetben a ’Logosz’-Szó van, a ’Logosz’-Szó Istennél van, a ’Logosz’-Szó maga Isten”. A te életed sem független ettől! A te életed is ebben benne van! A gyereked élete is benne van, az unokád élete is benne van: Isten ’Logosz’-Szavától függünk! Azt jelenti, hogy amikor megszülettem, akkor egy konkrét céllal küldettem el. Istennek megvan a konkrét célja, és azt az Ő ’Logosz’-Szavában találod meg. Ahogy odakötöd magad az Ő ’Logosz’-Szavához, megtalálod azt is, hogy ki vagy, megtalálod azt, hogy mi a te identitásod; mire teremtett, mi végre vagy ezen a Földön! Mi az elhívásod, mi a célod?

Láttál olyan nem keresztény embert – én ismerek többeket is –, akik a társadalom különböző területein odaszánták magukat, és elhívástudattal élik azt a szakmát, azt a pályát, amit csinálnak. Ez azt jelenti, hogy valamit felismertek abból a teremtési kegyelemből, abból az eredendő kegyelemből, ami Isten keze munkájában benne van. Ahogy a rómabeliekhez írt levélben írja Pál apostol, hogy „a keze munkájából felismerhető Isten istensége és hatalma” (Róma.1,20). Persze ez nem azt jelenti, hogy a teremtett világból, a természetből egy személyes kapcsolatra el tudsz jutni Istennel, mert akkor nem kellett volna Istennek emberré lennie, nem lett volna szükség a megváltásra. De szükséges volt, hogy Isten Fia emberré legyen, értünk meghaljon és feltámadjon, mert személyes kapcsolat attól még nem lesz, ha felismerem, hogy van Isten. Attól még nem lesz személyes kapcsolat Vele, ha felismerem Isten hatalmát, mert erről beszél az Írás is, hogy ezt a démonok is felismerik, ezt a démonok is és más szellemi lények is tudják. Személyes kapcsolat viszont csak a Fiún keresztül, csak a ’Logosz’-Szón keresztül lehetséges.

Amikor kimondjuk hittel a gyerekünkre Isten ’Logosz’-Szavát – és lehet, hogy még meg sem fogant, még meg sem született, mint ahogyan még te sem fogantál meg, amikor már Isten kimondta a te életedről az Efézusi levélben, Pál apostolon keresztül: „a Föld alapjainak felvettetése előtt már kiválasztott” (Efez.1,4-5). Isten már akkor kigondolt, már akkor terve volt veled. Ez azt jelenti, hogy Ő már szólt, határozatot hozott, ezt kihirdette az Ő angyalainak is! Tehát még mielőtt a Föld lett volna, Isten ’Logosz’-Szavában te már benne vagy! Hasonlóképpen még meg se fogant a gyermeked, te már tudsz szólni prófétai szót az ő életére. Persze, nem tudsz elszakadni a prófétai szó kimondásakor a már kinyilatkoztatott, kijelentett ’Logosz’-Szótól, hiszen abban benne kell, hogy legyél, maradj.

A „Szentháromság” kifejezés nincs benne a Bibliában, de benne van az Atya-Isten, a Fiú-Isten, a Szent Szellem-Isten. Mind a három már a Teremtés könyvében is, ugyanúgy újból és újból benne van, hogy Ő egy Isten. Ugyanígy nincs benne az sem, hogy „nagypapa”, de benne van az, hogy apád apja. Vagyis a lényeg, a valóság, az üzenet benne van. Mi fogalmakban gondolkodunk, de az üzenet benne van. És amikor olvasom a Bibliát (66 könyvről beszélünk), ez köt engem, és vezet engem, hogy mit prófétálhatok. De nem csak azokat a szavakat prófétálhatom, hanem amit az a 66 könyv körülölel, magába foglal.

Mit ír körbe, mit ölel körül, mit foglal magába a Biblia 66 könyve? Magát Isten személyét; az Atyát, a Fiút, a Szent Szellemet. És úgy tudsz ebből szólni, ’létbe hívni’ és előszólítani, ha közel vagy hozzá, kötődsz hozzá, ha személyes érintéseid, személyes élményeid, személyes kapcsolatod van Vele. Akkor prófétálsz a még meg sem született gyerekeidről, unokáidról, és azt veszed észre, hogy az mind be is fog teljesedni. Ugyanakkor az is lehet, hogy nem látod meg a fizikai szemeiddel, hanem majd csak a Mennyből.

Isten prófétai Szava – ha rajtad, rajtunk keresztül is jön, ne becsüljük le – mert ugyanúgy létbe szólít, életeket formál és alakít.

Ján.1,2-3 „Kezdetben Ő az Istennél volt. Minden Általa lett, és Nála nélkül semmi sem lett, ami lett.”

„Minden általa lett, semmi sem lett, ami lett” – Isten Szava nélkül nincs létező. A teremtés tükrözi Isten dicsőségét. A teremtett világ bonyolultsága, a természet komplexitása mind Istenről, a Teremtőről beszél. Hiszek abban, ahogyan a Római levél is írja, hogy a teremtett világon, vagy akár a természettudományokon keresztül is el lehet jutni egy ’aha-Isten-élményig’. Nem Istennel való személyes kapcsolatról beszélek, hanem Isten-fölismerésről, mert meg van írva, hogy Isten isteni mivolta és hatalma az Ő keze munkáiból felismerhető (Róma.1,19-20). Természetesen szükséges egy személyes kijelentés, egy személyes találkozás, hogy Jézus Krisztust, mint Megváltót személyesen is elfogadja az ember.

Ahogy növekszik a tudás (Dániel próféta mondja, hogy az utolsó időkben megnövekszik az ismeret, megnövekszik tudás), tehát a kijelentés egyre nagyobb lesz. Krisztus Testében is, ha megnézzük a kijelentéseket, ami a 70-es években volt kijelentés-szint, azok természetesen jók, nem megvetendők, ugyanakkor azóta bővült, tágult, világosabb, érthetőbb és szélesebb lett a látás), a természettudományokban is ugrásszerű növekedések lesznek. Ahogy az utolsó száz évben fantasztikus módon fejlődött a természettudományok területe, ahogyan az ismeret növekszik, egyre inkább rájönnek az emberek, hogy ’még sokkal több mindent nem ismerünk’. Az Isten-ismerettel is ez jár: minél jobban ismered Őt, annál inkább rádöbbensz, hogy még többet nem ismersz Belőle, mint amit gondoltál az elején.

Amikor megtértem, fantasztikus volt. Nem ismertem Istent annyira mint most, de akkor azt gondoltam, hogy jobban ismerem mint most. Hasonlóképpen úgy hiszem, hogy az elkövetkező időszakban Istennek lesz egy olyan természettudományok fele nyitott embereket elérő kijelentés-hulláma, amelyen keresztül az istenismeret meg fog növekedni, Istennek az elfogadása meg fog növekedni. Ezek nem feltétlen személyes megtérések még, de ez azt jelenti, hogy az egyetemi oktatásban nem tudják leblokkolni

sem materialista vagy humanista, sem szkeptikus vagy biblia-kritikus hozzáállással az egyetemisták, a fiatalok Isten felé való éhségét és szomjúságát. Mert az Internet ismeretforrás-szabadságát még nem tudják korlátozni (legalábbis most még nem teszik). Természetesen ezért szükséges imádkoznunk. Hiszek abban, hogy itt van az ideje, hogy Isten fölébreszt egy olyan generációt, aki Isten létére, Isten hatalmára és dicsőségére ráeszmél. De ez azt is jelenti, hogy ezeknek az embereknek szükségük van a személyes Istenre való mutatásra. Szükségük van ezeknek az embereknek a személyes Isten-kapcsolatra való rámutatásra. Útmutatásra lesz szükségük, hogy Akit felismertek, hogy létezik, Akit felismertek, hogy Ő a Teremtő, Akire ráismertek, hogy Ő a létük okozója, hogyan lehet Vele személyes kapcsolatba kerülni? És itt jön be a világosság szerepe. Itt jön be annak szerepe, ahogy te megéled Krisztust. Ahogy benned él a Krisztus, az utat tud mutatni, és rá tud világítani mások életében is, hogy „Én vagyok az út” – mondja Jézus.

„Én vagyok az út az Atyához, az Ő megismeréséhez”. Így tudja rajtad keresztül emberek életéből kiszorítani a sötétséget Isten. Így tudja a te világosságodat olyan módon fölemelni és fölerősíteni, hogy emberek életét és sorsát változtatja meg.

Ján.1,4 „Őbenne volt az élet …”

Minden biológiai és minden szellemi élet forrása is maga Krisztus. Minden élet a Krisztusból származik. Nemcsak az élettelen dolgok, a láthatók, a láthatatlanok, hanem az ÉLET, a „dzóé” is Őbelőle származik. Ez az örök élet nem csupán biológiai létezést jelent, hanem az Istennel való kapcsolatról van itt szó. Azt jelenti, hogy Őbenne, a Krisztusban tudod megtalálni a lényegedet, identitásodat, az életed értelmét.

1.Mózes 2,7 „Formálta az Úr Isten az embert a föld porából, és lehelt az ő orrába életnek leheletét. Így lett az ember élő lélekké.”

Amikor Isten megalkotta az embert, megformálta a föld porából a testet, utána belelehelte az életnek leheletét, az élet szellemét, és így lett élő lélekké. Az emberi élet onnan ered, hogy Isten közelségbe került, és Önmagából, az Ő Szelleméből, az Ő leheléséből, Önmagából aktívan kibocsátott valóságból lettünk érző, pszichikai és szellemi lények. Nem képes létezni Istenben nem hívő ember sem Isten személye és valósága nélkül! Minden erő, minden hatalom, minden cél, értelem Őtőle, Őbelőle származik, és minden élet valamilyen módon Őrá mutat, Őbenne létezik.

Jeremiás 29,11-13 „Én tudom az Én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok – ezt mondja az Úr –, békességnek és nem háborúságnak gondolata azért, hogy kívánatos véget adjak nektek. Segítségül hívtok engem; elmentek, imádtok engem, Én pedig meghallgatlak. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Megtaláltok engem – azt mondja az Úr –, és visszahozlak a fogságból, összegyűjtelek titeket minden nemzet közül.”

Az élet legyőzi a halált. A világosság legyőzi a sötétséget. Akik a szívükben mélyebb megértésre, mélyebb értelemre vágynak és törekszenek – és itt van Istennek egy ígérete –, „az megtalálja a Fiút”. Van egy ígéretünk erre. Neked tehát meg kell találnod, hogy kik azok, akiket Isten elkészített körülötted. Nem malmozni kell, vagy sorsolgatni, találgatni; oda kell menni mindenkihez, akihez csak lehet, és kell mondani az evangéliumot, be kell hívni őket Isten Királyságába, Isten uralma alá. Lehet, hogy mi nem látjuk rajta, de már készen van.

Zsoltárok 43,3 Küldd el világosságodat, küldd el igazságodat, az ok vezessenek engem, vigyenek el engem a Te szent hegyedre és hajlékaidba.”

Közismert a 119. Zsoltárból a 105. bibliavers: „A Te Beszéded lábaimnak lámpása és ösvényeimn

ek világossága”. Tehát Isten Beszéde, Isten Szava utat mutat.

Zsoltárok 119,130 „A Te Beszéded megnyílása világosságot ad, oktatja az együgyűeket.”

Amikor megnyílik Isten ’Logosz’-Szava, az világosságot ad. A betű önmagában nem világít – ha nem nyílik meg. Attól ad neked világosságot, hogy elkezd megnyílni számodra.

Ézsaiás 53,11 „lelke szenvedése folytán látni fog ...”

Nem régen volt szó arról, hogy „Hogyan hallgassam a prédikációt?” Ha megragadod azokat a pontokat, amelyekről beszéltünk, az segít, hogy megnyíljon számodra Isten ’Logosz’-Szava. Segít az is, ha nyomásokba kerülsz, próbás helyzetbe, és figyelsz arra, hogy a fókuszodat megfelelő célkeresztbe, megfelelő irányba állítsd. Ez azt jelenti, hogy elkezdesz valamit látni – megnyílik és világosságot ad neked. Elkezdesz világítani -ettől lesz világosságod.

Zsoltár 43,3 „Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem…”

Amikor tudod, hogy miért létezel, miért vagy, miért élsz, miért csinálod azt, amit csinálsz, az bátorrá és hatékonnyá tesz. Mert tudom, hogy nem véletlenül élek itt; céllal születtem meg, Isten küldött el ide. Nekem küldetésem van, küldetés-tudattal élem az életemet.

Gyerekeink... Ne az önkifejezés, az önkiteljesedés pályájára állítsuk őket, hanem Isten elhívásának pályájára állítsuk. Ő is céllal van ezen a világon. Neki is Istentől van egy elhívás-pályája. A gyerekeink legfontosabb elhívása, hogy ’megtalálják’, megismerjék Istent (nemcsak az, hogy higgye, hogy van Isten – az nem nagy ’dolog’ –, hanem az, hogy találkozzon vele, hogy Őhozzá kapcsolódjon. Erre kell nekünk rávezetnünk. Ez a szülő – az apa, az anya – elsődleges a felelőssége, hogy a gyerekedet ráállítsd, belevezesd az Istennel való személyes kapcsolatba.

Amikor pedig az Istennel való személyes kapcsolatból elkezd kinyílni számára Isten igazsága, kijelentése, megvilágosodások lesznek benne, akkor az már elkezdi őt vezetni. És akkor már nem azért megy azon az úton, mert te mondod. Igen, megy arra, amerre mondtad, de már azért, mert a szívében kijelentett igazság vezeti őt. Vezeti azon az úton és azon a pályán, amire Isten elhívta.

Zsoltár 43,3 „…Vigyenek el a Te szent hegyedre és a hajlékaidba”.

’Hajlék’: Isten otthonáról van szó. A világosság vezet bele abba az állapotba, ahol otthon érzed magad, ahol otthon vagy. Miért van annyi otthontalan, miért van annyi gyökértelen ember a keresztények között is? Miért van annyi identitásában tudatlan és bizonytalan ember? Az emberek elmennek ide, elmennek oda; migrálnak, emigrálnak, stb. Több pénz, jobb életszínvonal, kevesebb munka, kevesebb fáradság? Lehet. De ettől még nem vagy otthon.

Lehet valakinek lakása, lehet valakinek háza – be lehet luxus módon rendezni –, de ettől még nincs otthona. Lehet valakinek házassága, lehetnek gyerekei, de a kérdés: van-e otthona? Van-e otthonod? Teremts otthont! Hiába vannak dolgok, javak, nem az ad otthon-érzést. Isten szeretete ad otthon-érzést.

Valamilyen módon minden emberre elhatott a kegyelem, hívőre is és nem hívőre is. Ezt olvassuk a római levélben: „egy ember engedetlensége által bejött a bűn, a bűn által a halál, és egy ember engedetlensége miatt elhatott minden emberre a halál”. De azt is olvassuk, hogy „egy ember engedelmessége által bejött az élet, és az életnek a megigazulása is, és egy ember engedelmessége által minden emberre elhatott a megigazulás, Istennek az igazsága is. Hogy létezik ez? Mit jelenthet ez? A gyakorlati kérdés ezzel kapcsolatban számunkra az, hogy akik ott vannak körülöttünk munkatársak, ismerősök, iskolatársak: vajon kire tud számítani Isten, hogy elhasson rájuk? Mert valakit használ, hogy elhasson, eljusson a kegyelem ahhoz az emberhez, hogy eljusson a világosság, hogy Isten ’Logosz’-Szava valamilyen módon kinyíljon benne, és az elkezdje őt húzni, vezetni.

Azt mondja a zsoltáros: „küldd el világosságodat és igazságodat”. Ézsaiástól azt kérdezi az Úr: „Kit küldjek?” A válasz: „Küldd el igazságodat!” Ne gondold, hogy személytelenül megy el oda. Az igazság az személy. Azt mondja Jézus: „Én vagyok az Igazság”. Jézus hogyan megy el ahhoz az emberhez? A te két lábadon! Hogyan szól az igazság őhozzá? Úgy, hogy te kinyitod a szádat. Isten azt mondja: ’Én téged küldelek el világosságként őhozzá. Téged küldelek el, hogy az igazságom elhasson, belejusson az ő életébe, hogy többet ne kóboroljon, többet ne keressen, hanem azt tudja mondani: „hazataláltam”.’

Zsoltár 43,3 „…Vigyenek el a Te szent hegyedre…”

Mi ez a szent hegy? Ez a Sion hegye, Isten népe. Így folytatja: „és a Te hajlékaidba”, vagyis, ahol Isten otthon érzi magát. Isten mindenütt jelen van. Ha neked van egy nagyon sötét kamrád, és fogod a gyertyát, akármilyen sötét az a kamra, az a gyertya mégis átlyukasztja a sötétséget, áthatol a sötétségen a világosságával. Elég csupán egy gyufaszál. Ha meggyújtod, a sötétséget átlyukasztja, áthatol rajta. Ne félj a sötétségtől, mondván: ’oda nem megyek, nem érintkezek vele, nem beszélek vele, mert túl sötét’. Ha nincs benned a sötétségnek semmilyen része, akkor te ott világítani fogsz, bármekkora is a sötétség. Mi alapján válogatsz te sötét meg sötét között? Jézus azt mondja, hogy a ’sötétek’ meg fogják előzni a ’szürkéket’ Isten Királyságában: a paráznák és a vámszedők meg fogják előzni... (mind a kettő ’sötét’).

Ne becsüld le, ne legyints, ne mondj le egy-egy helyzetben élő emberről csak azért, mert ’túl sötét’(nek tűnik)! Lehet, hogy Isten pont oda akar küldeni. Ez persze nem azt jelenti, hogy kiválogathatod, mi az, ami a ’legnagyobb kísértős’ hely, és akkor oda fejest ugrasz, mert lehet, hogy nincs benne víz. Ha Isten nem küld oda, akkor ne menj oda, akkor ne ugorj bele fejest! Viszont, ha Isten sötét helyre küld, akkor Ő gondoskodni is fog rólad, akármilyen kicsi világosságot érzel is magadban, azon a helyen világítani fog. Ebben biztos lehetsz. Mert Isten azt akarja, hogy a sok otthontalan, szellemi hajléktalan hazataláljon.

Sokféle család van: nemcsak ’csonka’ család, hanem ’mozaik’ család, ’szivárvány’ család, stb. Mindenféle család-típus van. 

Az emberek azt gondolják: ’én úgy érzem, nekem erre jogom van’, ’én úgy gondolom, én megtehetem, jogom van hozzá”. Nem így kell néznünk a dolgokat, hanem inkább úgy: ’vajon haza találsz-e?’ Mert ezért jött el Isten emberként: hogy hazavezessen bennünket. Nem találtuk a haza vezető utat. Bóklásztunk, tekeregtünk, mint ahogy vak kereste az ajtót. Nem találtuk az Istenhez vezető utat! Ezért jött Jézus. Ezért lett az Istennek a Fia emberré. Jézus azt mondta: „Gyertek, én vagyok az ajtó, rajtam keresztül lépjetek be!” „Csak a testemen át” – szó szerint. És odatette az Ő testét.

Jézus azt mondta, hogy a Testén keresztül tudsz bemenni az otthon-hajlékba, és ott hazatalálsz. Be tudsz menni az Atyával való közösségbe, otthon vagy.

Zsoltár 43,3 „Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem, vigyenek el a Te szent hegyedre és hajlékaidba!”

Ján.1,4/b „… az élet volt az emberek világossága.

Jézus minden embernek a világossága. Nem azt mondja, hogy „az élet volt a hívők világossága”, vagy „az élet volt a zsidók világossága”, vagy „az élet volt a tanítványok világossága”, hanem minden embernek a világossága maga az élet, az Isten ’Logosz’-Szava. Ez a teremtés kegyelmére utal. Az, hogy létezel, már részesültél Isten kegyelméből.

Többen vagytok itt pedagógusok. Ha ismered a diákjaidat, akkor nagyjából ismered az írásukat is, és ha nem írja rá a dolgozatra a nevét, az írása alapján akkor is meg tudod mondani, hogy azt melyikük írta. Egy műértő ember ránéz egy festményre, és tudja, hogy ki készítette. Ránéz, és azt mondja: ’Ez hamisítvány, ez nem az eredeti’.

Amikor Isten készített, teremtett valamit, az Ő keze munkáján is rajta van az Ő személyiségjegye. Lehet az élettelen vagy élő, lehet az ember vagy állat: Isten keze nyomán hordozza az a teremtett lény, teremtett dolog (vagy élő) Isten kegyelmét, Isten szeretetét, mert valamilyen módon Önmagát fejezte ki.

Ezért van például az is, amiről beszéltünk, hogy nemcsak keresztények tudják megtalálni az életük elhívását, pályáját, hanem ha szétnézel, látod, hogy a társadalomban vannak különböző területeken olyan emberek, akik elhivatás-szerűen egy-egy területre rátették az életüket – és nem a hatalom, nem a karrier motiválja őket, szívesen csinálják azt, amit csinálnak, egyszerűen mások javára vágynak élni – lehet, hogy ez az oktatásban, vagy az egészségügyben, a művészetben, vagy bármely területen. Nem biztos, hogy keresztények, de valamit felismertek. Lehet, hogy segített a közeg, amiben éltek – vagy a család, a neveltetés, vagy minták, vagy az iskola –, hogy felismerjék azt a teremtettségükből fakadó ajándékot, amit Isten beléjük helyezett.

A társadalmak ezért tudnak működni, mert a teremtett világba is Isten belerakta az Ő kegyelmét. És akár a művészet, akár a politika, a gazdaság, akár az oktatás vagy a zene területén mozognak, valamilyen módon Istennek a kegyelme ad lehetőséget arra nekik is, hogy egy szellemi törvényszerűség szerint tudjanak építeni, előremutatók legyenek.

Ha találkozol egy olyan emberrel, aki hivatásszerűen valamilyen területen kreatívan, lelkesen végzi a dolgát, és tudja, hogy ezért él, az ilyen embereket könnyen haza tudod vezetni – a Mennyei Atya Házába. Mert tudja, hogy ő ezen a pályán van, csak nem látja az útja végét. Az út végére kell neked rávilágítanod, ráreflektoroznod, és miközben ezt teszed, tudnod kell, hogy te vagy a világosság. Ha téged odavezet Isten egy olyan emberhez, aki tudja, hogy miért él, tudja, hogy kicsoda, tudja, hogy milyen ajándéka és milyen elhívása van; egyszerűen csak az útja végére mutass rá és világíts rá. Mert életének az okozója – és célja is – maga a Krisztus. Amikor egy ilyen identitás-tudattal élő emberrel találkozol, nagyon kevés kell ahhoz, hogy ő megtalálja az Istennel való személyes kapcsolatot.

A világosság legyőzi a sötétséget

Azokba a személyekbe fektess bele, akik ott vannak a látókörödben! Isten nem véletlenül helyezett oda, ahol vagy. Kerestek jobbnál jobb munkahelyeket, kerestek jobbnál jobb iskolákat a gyerekeknek – de közben gondolkozzatok azon, és gondoljátok végig: vajon ahol most van a gyereked, akikkel most vagy munkatársi kapcsolatokban, ott Istennek mi a terve, ott Istennek mi a célja velük? Ne csak arra gondolj, hogy „de én többet akarok keresni, nagyobb tisztességet, nagyobb elismerést, több megbecsülést várok”. Rendben van, szabály szerint lehet. De most ott, ahol vagy, ott nem ok nélkül vagy. Lehet, hogy egy korábbi rossz döntésed miatt. Lehet. De gondolod, hogy Istent egy rossz döntéseddel ki tudod billenteni az örökkévaló ’Logosz’-Szava által eleve számodra elkészített pályától? Isten ennél sokkal hatalmasabb, sokkal bölcsebb. Bármilyen döntést hoztál korábban, de felismered azt, hogy szükséged van az Ő ’Logosz’-Szavától való függőségre – akár a mostani élethelyzetedben is. Ha úgy gondolod, hogy elfuseráltad már százegyedszer, Isten százkettedszer is adja a lehetőséget, hogy az eredeti kegyelem-vonalba beleállítson – csak ragadd meg most!

’De, hát elszalasztottam a gyerekemnek (a fiamnak, lányomnak) az Isten szerinti pályára állítását!’ Lehet. De Isten nem mondott le róla sem, és nem mondott le rólad sem. Okkal születtél! És ha ezt most felismered, akkor most már tudod, hogy ott van a kezedben Isten ’Logosz’-Szava, hogy változtasd meg az életpályáját. Meg fogjuk nézni, hogy mi ennek a módja.

Ján.1,5 „A világosság ragyogott a sötétségben, és a sötétség nem győzte le, nem tartóztatta fel a világosságot.”

A világosság lényege és természete hatalmasabb, erősebb és nagyobb, mint a sötétségé. Más a természete. A világosság tud világítani, a sötétség nem tud sötétleni. Nem úgy van, hogy behozol egy zsák sötétséget, és az kiterjed. De ha behozod a világosságot, a sötétség elmúlik. Mert ahol a világosság fénylik, ott a sötétség szűnik – és ez a kulcs. Ne becsüld le! Bármilyen kicsi a világosságod az értékítéleted szerint, az a világosság tökéletesen elegendő a sötétség megszüntetésére. Akármilyen nehéz, akármilyen sötét, akármilyen sűrű az a próbákkal teli helyzet, a benned való igazság, világosság kijelentettségi szintje tökéletesen elégséges, hogy világossággal a sötétség megszűnjön.

Ján.1,5 „A világosság ragyogott a sötétségben, a sötétség nem győzte le, nem tartóztatta fel, nem tudta feltartóztatni, nem tudta fogva tartani a világosságot.”

Itt a ’katalambano’ görög kifejezés fordul elő. Jelentése: ’tart, nyer, elér, felzárkózik, legyőz, megragad, elkap, elvesz, megér, felfog, utolér, meglep, rajtakap, hatalmába kerít, elfoglal, birtokol, fogva tart’. A világosság a természeténél fogva a sötétség által nem megragadható. Nem tudja megfogni, nem tudja leuralni, nem tudja hatalmába keríteni, nem tudja fogva tartani. Ezért nem tudta sem a pokol, sem a halál fogva tartani Jézust, mert Jézus maga a világosság. Magára vette a bűnt – a mi bűneinket, az egész világ bűnét –, és emiatt meghalt, az Ő életét letette. A sötétség viszont nem tudta fogva tartani, mert a természetük, a lényegük teljesen más. A világosság végül teljes mértékben legyőzte és legyőzi a sötétséget. Mivel a sötétség nem képes sem megragadni, se utolérni, se hatalmába keríteni, se elfoglalni a világosságot, a világosság minden tekintetben, minden élethelyzetben sokkal hatalmasabb, erőteljesebb, dicsőségesebb, értelmesebb a sötétségnél, és emiatt győztes.

Ha benned ott van a világosság – ahogy Jézus Krisztust befogadtad a szívedbe, és világosságban jársz, élsz a testvéri kapcsolataidban –, akármilyen sötét is a helyzet, Isten akkor is győzelemre vezet téged, és akkor is kiszorítja a világosság a sötétséget általad. Ámen!

Ján.1,6-8 „Volt egy Istentől küldött ember, akinek neve János. (7) Ez tanúbizonyságul jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. (8) Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.”

Tehát Istentől egy ’küldött’. János tudta, hogy ő küldött; ő azért született, hogy Isten küldöttje legyen. Küldetéstudat, küldöttségi-tudat kell, hogy Isten valami egész nemzetet érintő dolgot elvégezzen rajtad keresztül, az Ő akaratát, tervét megvalósítsa.

Bemerítő János az ószövetségi prófétáknak a csúcsát képviselte. Azt mondta róla Jézus, hogy „nem volt nála nagyobb, ő a legnagyobb az összes próféta közül”. Tudjuk, hogy évszázadokon, évezredeken át próféták és szent emberek egymás után mind-mind a Messiásról beszéltek. Ezután eljött Bemerítő János, és az ő dolga is az volt, hogy a Messiásra mutasson, róla beszéljen, ugyanakkor ő egy híd is a régi próféták és Jézus között.

Az összes próféta, összes szent ember, a próféciáiban a Messiásra mutatott, János viszont fizikailag is rámutatott, és így az ő tanítványai követték is Jézust. János tanítványai odamentek Jézushoz, és Jézus tanítványai lettek. János képviselte mindazokat, akik előtte évszázadokon, évezredeken át találkoztak személyesen Istennel, Isten-élményre tettek szert, ismerték Istent, és Ővele jártak. És azért volt az istenismeretük – akár Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak, vagy Dávidnak, Dánielnek és a többieknek –, hogy azután bizonyságot tudjanak tenni. Azért, hogy tanúskodjanak, hogy tanúk legyenek arról, hogy a Mindenható Isten nemcsak Hatalmas, Szent, nemcsak Teremtő, fenséges és dicsőséges, nemcsak létezik, hanem lehet Ővele személyes kapcsolatra jutni, és Ővele élni. Erről beszél az Apostolok Cselekedete 1. részének 8. verse is:

Ap.csel.1,8Vesztek erőt, miután a Szent Szellem eljön reátok, hogy legyetek tanúim Jeruzsálemben, Samáriában és a Föld végső határáig.”

Vagyis a Szent Szellem ezért van itt. Mondd a melletted levőnek: „A Szent Szellem azért töltött be, hogy tanúskodj az Istennel való személyes kapcsolatról!”

Tehát János – az Ószövetség utolsó prófétájaként – képviselte mindazt, amit évszázadokon, évezredeken keresztül előtte az összes próféta és szent ember Istentől inspirált szavakat leírt és kimondott. Azok az Istentől inspirált szavak, amik le lettek írva az ószövetségi iratokban, azok mind a Krisztusról, a Magról tanúskodnak, a Magról bizonyságok.

Honnan tudta János, hogy ő a „Kiáltó Szó a pusztában”? Mert tudjuk, hogy ő így határozta meg magát, ez volt az Istentől kapott identitása, ezt mondta magáról, hogy „én vagyok a Kiáltó Szó a pusztában”. Honnan tudta ezt? Úgy, hogy hallgatta, olvasta az előtte néhány évszázaddal korábban élő Ézsaiás könyvéből a 40. rész, 3-5. verseit: „Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úr útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Minden völgy fölemelkedjen, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt.”

Isten Beszéde fantasztikusan pontos. Isten Beszéde egyértelmű és világos. Bemerítő János honnan tudta, hogy ő kicsoda és mi a feladata? Úgy, hogy az előtte levő prófétai szavakat megragadta. Az előtte kapott, Istennel személyes kapcsolatba került emberek által kimondott 'Logosz'-Szót komolyan vette.

Te honnan fogod tudni, te honnan tudod azt, hogy ki vagy? Honnan tudod, hogy mire vagy elhívva? Honnan tudod, hogy mi a te feladatod? Ha az Istennel személyes találkozásban Isten szent emberei és prófétái által a Biblia 66 könyvében leírt 'Logosz'-Szavának keretein belül mozogsz (nemcsak a leírt ’prófétai’ szavak lehetnek, de azoknak a kereten belül), a prófétai szó határoz meg. Isten ’Logosz’-Szava határoz meg, Ő adja az identitásodat. Az Isten ’Logosz’-Szava által amit megragadsz a szívedben (pontosabban Istentől amely ’Logosz’-Szó téged megragad), ami kijelentést, világosodást hoz: onnan tudod, hogy miért vagy itt a Földön. Onnan tudod, hogy a te életed a Messiásra, a Krisztusra mutat. Onnan tudod, hogy a Krisztusban élt életednek van életre vezető, üdvözítő ereje. Az Üdvözítő a Krisztus, de ahogy Ő benned él, és elviszed emberekhez, akikre rámutat a benned levő világosság, hogy megtalálják a Krisztuson keresztül az Atyával való kapcsolatot, és azt mondják: „Hazataláltam”. Az Atya ezt várja. Gyere haza!

Elment a gyereked, eltántorgott, elment a maga feje után, a maga útjára, és nem tudsz vele mit csinálni. „Szaladsz fűhöz, fához”..., de nem tudod megoldani természetes szinten. Ebben a helyzetben is Isten ’Logosz’-Szavát kell megragadnod! Kell, hogy legyen egy kijelentésed. Ne rohangálj, mint pók a falon, hanem ragadd meg Isten élő Szavát, és utána kezdd el kimondani! De kezdd el hűségesen kimondani, kezdd el következetesen kimondani – újból és újból. Újból és újból. Ézsaiás kimondta 600 évvel János előtt. Utána eltelt 600 év, amikor jött egy ember, és azt mondta: 'én vagyok ez'.

Amikor Lukács evangéliuma elején olvassuk, hogy Názáretben Jézus jelentkezik a szent Írások tekercseit felolvasni: „az Úrnak Szelleme van rajtam, mivel felkent engem, elküldött, hogy a szegényeknek az örömhírt hirdessem, vakok szemeinek megnyílását, a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, szabadon bocsássam a lesújtottakat, hirdessem az Úr kedves esztendejét”. Betekerte a tekercset, és azt mondta: „Most beteljesedett”. Ez volt a prédikációja: „Most beteljesedett (az Írás)”. Jézus tehát azonosította magát, a lényét, az identitását, a célját, a tennivalóját... Azonosította magát egy több száz évvel azelőtt kimondott prófétai szóval. Ez nem azt jelenti, hogy válogathatsz, mint tyúk a kendermagban: ’ez tetszik, ez nem tetszik’. Viszont ebből következik, hogy Isten élő prófétai Szava által tudod megtalálni, hogy ki vagy és mi vagy. Segítsetek ebben egymásnak! Képes vagy rá!

2.Péter 1,19-21 A Szentírást prófétai szónak nevezi. Péter idejében még csak az ószövetségi Írások voltak (39 könyv) „Teljesen biztos nálunk a prófétai szó, amelyre jól teszitek, ha figyeltek.”

Nem gondolnám, hogy Péter csupán a 39 ószövetségi könyv szavaira értette ezt. Hanem az ott, helyben, gyülekezeti összejöveteleken elhangzott prófétai szóra is értette. És azt mondta, hogy „jól teszitek, ha erre figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg nappal virrad és a hajnalcsillag felkel a szívetekben. Tudva először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támadt saját magyarázatból, mert soha sem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szóltak az Isten szent emberei.”

Bár élheti valaki a tudatos Istennel szembeni lázadó, autonóm, isteni igazságoktól független életét, de mindaddig, amíg függetleníteni akarja magát az isteni ’Logosz’-igazságtól, hontalanságban és otthontalanságban bolyong. Keresi a helyét. Nem találsz otthonra, csak az Isten „Logosz”-Szavától való függőségben, mert minden Őáltala van. Minden Őáltala lett. Ő az okozód. Ő az élet fenntartója, az életed beteljesítője, életed vége is Ő. Eljön az az idő, amikor minden mindenben Isten lesz. Bármennyire is lázadó, független, önfejű, makacs, konok vagy autonóm életet próbálok élni, eljön az idő, amikor számon lesz kérve mindegyikőnk az ítélet napján. A kinyilatkoztatott igazsággal, a valósággal, Isten ’Logosz’-Szavával összeegyeztethetetlen a Tőle való függetlenedési készség. Nem tudod függetleníteni magadat még akkor sem, ha azt mondod, hogy „nem hiszek benne”. Akkor sem vagy független, akkor is Tőle függsz. Egy ateista, materialista ember hiába mondja, hogy nem hiszi Istent, nem hiszi a láthatatlant, akkor sem tud függetlenedni, mert az egész lénye, az egész univerzum, még a mai húsleves is Isten Szava által lett.

Az Egyház által Isten felismertette és elismertette a kánonba foglalt hatvanhat könyv írott prófétai ’Logosz’ Szavait. Amire ma azt mondjuk, hogy Biblia, azt az Eklézsián keresztül, az Ő népén keresztül ismertette fel, és ismertette el, hogy ez az a keret, ez az írott Szó, ez a ’mérce’. Önmagában nem ez a ’Logosz’ – hiszen a Logosz maga Isten –, a Biblia csupán egy írott forma, egy írott keret (Isten pedig ennél sokkal több), de számunkra ez az, ami mérőzsinórként kijelentetett. Ez az, amiről bizonyságot tettek próféták és szent emberek, ez az az írott keret, amit tudj elfogadni.

Amikor Isten emberként bejött ebbe a világba Názáreti Jézus személyében, akkor az a személy jött, aki ajtóként állt oda az emberek elé, és azt mondta: „Gyertek haza, lépjetek be rajtam keresztül az Atyával való kapcsolatotokba, az otthonotokba, a ti örök hazátokba!”

Jézus világosságként jött. Amikor meghalt, feltámadt, majd felment a Mennybe az Atya jobbjára, ezt a világosságot a Szent Szellem által a tanítványaiba ’szétszórta’. A Szent Szellem betöltötte a tanítványokat, és így fantasztikus módon megsokszorozódott. Napjainkban olyan erővel és olyan dinamizmussal sokszorozódik, hogy a világtörténelemben még nem volt ilyen időszak, mint most. A Földön ennyi emberben, hogy benne van Isten igazsága és világossága, mint napjainkban, még soha nem fordult elő.

Amikor megpróbálják a keresztényeket elpusztítani, amikor megkínozzák, megölik, mártírhalált halnak, akkor csupán újabb magokat vetnek el, ami újabb és újabb megsokszorozódással újra kikel. Így annak ellenére, hogy a sötétség mindent megtesz, hogy az embereket még mélyebbre, még nehezebb élethelyzetekbe, még problémásabb körülmények közé, még nagyobb sötétségbe vezesse, a világosság mégis egyre növekszik. A gonosz mindent megtesz annak érdekében, hogy pl. itt Magyarországon se legyen az embereknek ideje Istennel foglalkozni, hanem csak dolgozzanak, dolgozzanak, meg dolgozzanak. A gonosz mindent megtesz annak érdekében, hogy ne legyen időd gondolkozni se, inkább ne legyen képzettséged se, mert akkor esetleg többet használnád az elmédet. ’Ne gondolkozz, csak dolgozz, csak dolgozz, csak dolgozz.’ De ne feledd: a világosság egyre növekszik, a sötétség pedig egyre inkább visszaszorul (1.Ján.2,8).

A fáraó lemeze volt ez Mózesnek és Áronnak: ’Igen? El akartok menni áldozni a ti Isteneteknek? Ki akartok kerülni a befolyásom alól? Istennel való kapcsolatot akartok? Áldozni akartok menni? Akkor még töreket sem adok nektek! Akkor még több munkaórában kell dolgoznod!’

Az ördög mindent megtesz, próbál ellehetetleníteni. De ne felejtsd: attól függetlenül, hogy Magyarországon élünk (és az európai országok statisztikáját nézve azt látjuk, hogy Magyarországon dolgoznak időben a legtöbbet az emberek. Rabszolgaként dolgoznak. Olyan gazdasági rendszer, olyan munkamorál, olyan társadalom alakult ki, amelyben rabszolgák vagyunk.), ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy soha nem volt a világosság annyira erőteljes az országunkban, mint most, napjainkban.

Hol világítson a világosság? A sötétségben. Ebben a helyzetben valóban tudsz reménységet mutatni. Ebben a helyzetben valóban tudsz életre világítani.

Ján.1,5 „A világosság a sötétségben fénylik.”

Ján.12,46Én világosságul jöttem…, hogy senki ne maradjon sötétségben, aki énbennem hisz.”

Máté 5,14 „Ti vagytok a világ világossága.”

Ján.1,7 „…hogy mindenki higgyen Őáltala”. Ez volt János életének küldetése, hogy mindenki, aki hallja az ő prédikációját, az higgyen Jézusban, a Messiásban. Ezzel a küldetéstudattal kezdte el a szolgálatát.

A Szentírás szavai rámutatnak az emberiség történelmének a betetőzésére. Eljön az az idő, ami az Efézus 1,10-ben meg van írva – ami a gyülekezetünknek is egyik alapkijelentése –, az egybeszerkesztés. Nagyon jó ez a magyar szó – bár nincs így meg a görögben –, ez egy összetett műszó. Efez.1,10 Jézus Krisztus fősége alatt mindent egységbe rendez Isten; mindent, ami a Mennyben van, és mindent, ami a Földön van.”

Ez Isten örökkévaló terve. Ezt a világosság által viszi végbe. Eltitkolhatok, csinálhatok privát dolgokat, de Isten egybeszerkeszti, felépíti a testületi Krisztust, Krisztus Testét. Az én részemet is beleteszi, a te részedet is beleteszi, és attól lesz világosság ebben a városban is, hogy minden rész megtalálja az egészben a helyét. Attól lesz Magyarországon is ébredés, és világítani fog akkor Isten Királysága. Amikor beleteszem az egészbe részként az enyémet is, amit Isten adott nekem, akkor a Krisztus Testén keresztül a kijelentés elér egyre több embert.

Tudom, hogy fontos az én részem, de azt is tudom, hogy ez nem az egész, és nem a teljes. Szükség van rád is és rám is ahhoz, hogy egy nagyobb kijelentést kapjanak az emberek, hogy a kegyelem még többeket elérjen, de én ezt egyedül nem tudom megcsinálni – se te, se más.

A világosság azért jött, Isten ’Logosz’-Szava azért jött, hogy mindenki higgyen általa, hogy az emberek hazataláljanak, megtalálják az Istennel való személyes kapcsolatot. Ahogy én világ világossága vagyok, ezért vagyok az, hogy mindenki higgyen Őbenne, a Krisztusban. Ahogy te a világ világossága vagy, ezért vagy a világ világossága, hogy mindenki higgyen Őbenne, a Krisztusban. Mondd a melletted levőnek:

’Te a világ világossága vagy azért, hogy az emberek higgyenek a Messiásban, higgyenek Jézus Krisztusban; hogy hazataláljanak!’

Fil.2,10-11 „A Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. (11) És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”

Eljön az a nap, amikor minden térd meghajol Jézus Krisztus előtt, és minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus az Úr. Mert a világosság legyőzi a sötétséget. Tudom, ez még nincs itt, de el fog jönni.

Apostolok Cselekedete 3,21 a teljes helyreállításról beszél: „Jézus Krisztust, aki nektek előre hirdettetett, akit az égnek kell befogadnia a mindenség eredeti helyreállításának idejéig, amikről szólt az Isten az Ő minden szent prófétáinak szája által kezdettől fogva.”

Isten már megmondta Évának, hogy 'bár ez a tragikus dolog megtörtént, a te magod a kígyó fejére fog taposni'. Már akkor megvolt az ígéret a teljes győzelemre. Már akkor megvolt az ígéret, pedig még egyetlen gyerekük sem volt. Megvolt az ígéretük, hogy „a Mag” a kígyó fejére tapos és győz. És az a Mag az nem Kain volt, nem Ábel volt, hanem az a Mag a Krisztus, a Messiás. Az ígéretek mind Őrá vonatkoznak. Amikor befogadtad Jézus Krisztust uradként az életed fölött, akármilyen ígérettel is találkozol a Bibliában, mindet megragadhatod magad számára is hittel, mert Krisztus él benned, a „Mag” él benned, akiben MINDEN ígéret és prófétai szó Ámenné és Igenné lett.

Ábrahámról azt olvassuk, hogy évtizedekig élt a pusztában, vándorolt, és ott mond egy dolgot: „azért, mert látta a természetes szemmel nem látható örökkévaló várost”. Tehát Ábrahám már látta Krisztus Testét, látta az Eklézsiát, látott valamit, amiről neki volt kijelentése, a Mennyei Jeruzsálemet, aminek te része vagy már.

Te itt vagy a Földön, de a Mennyei Jeruzsálemnek a világossága benned van. Annyiban tudjuk megélni, olyan mértékben tudjuk a világosságot képviselni, olyan mértékben tudja a sötétséget a rajtunk keresztüli világosság legyőzni a hétköznapjainkban, amennyiben tükrözzük Krisztus természetét. Amikor megnyilvánul a krisztusi benned és bennem.

„Hát, ezt azért már mégsem…”; „De, hát ehhez nekem jogom van, ez nekem jár!” – lehetséges, hogy igazad van, de ettől még a krisztusi nem tud megnyilvánulni. Ahhoz, hogy a krisztusi meg tudjon nyilvánulni, még valamire szükség van, az pedig a sötétség. Most pedig, napjainkban rendkívül jó lehetősége van Isten népének – neked és nekem –, mert a sötétség növekszik. Mondd a melletted levőnek:

’Jók a lehetőségeid! De jók a kilátásaid is, mert egyre jobban tudsz fényleni.’

Ézsa.9,1-7De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben járt, nagy világosságot lát. Akik a halál árnyékának földjében laknak, fény ragyog fel fölöttük! Te megsokasítod ezt a népet, nagy örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint amikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta vesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd …”

Nézd a melletted levőt, van-e bot a hátán, van-e iga rajta! Ha nem vagy benne biztos, kérdezd meg tőle. És most kérek tőled valamit (de előbb döntsd el, hogy szereted a melletted levőt), és bármilyen gyerekesnek tűnik is: most hittel vedd le róla az igát! Vedd le róla hittel, és törd össze!

Mondd ki: „Az Úr Jézus nevében hatalmat veszek, leveszem rólad az igát, leveszem rólad a hátad vesszejét.”

Tedd meg, hadd kapjon áldást rajtad keresztül a melletted levő. Primitívnek, túl egyszerűnek tűnik, de tedd meg. Mondd velem együtt:

„A téged nyomorgató botját most hit által összetöröm, nem lesz többé a nyomorgató ereje rajtad, nem lesz többé a téged nyomorgatónak hatalma fölötted! Nem lesz többé a téged megfélemlítő, téged sötétségbe, pusztába szorító erő rajtad. Összetöröm most, az Úr Jézus Krisztus nevében.”

Tudod miért? Mert „egy gyermek született nekünk, egy fiú adatott nekünk – mi ezt már így mondhatjuk, múlt időben – és az uralom az Ő vállán lesz. És hívják nevét Csodálatosnak, Tanácsosnak, Erős Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének; az uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján. A Seregek Urának buzgó szeretete mindezt véghez is viszi.”

Isten szeret annyira téged, hogy minden Szavát beteljesítse. Isten szereti annyira, amit alkotott – az egész teremtett világot –, hogy minden Szavát beteljesíti. Egybeszerkeszt. Egybeszerkeszti a Földet a Mennyel, megcsinálja, hogy mindenben Isten lesz minden, teljességgel.

Zsoltárok 43,3Küldd el igazságodat, küldd el világosságodat: azok vezessenek engem, hogy bevigyenek a Te szent hegyedre, a Te hajlékaidba.”

Imádkozzunk:

Mennyei Atyám, hálát adok a Te szeretetedért! Te magad vagy a Világosság. A világosság legyőzte – és legyőzi ma is, legyőzi holnap is – a sötétséget. Nincs a sötétségnek olyan ereje, ami hatalmába tudja keríteni, fölé tudna kerekedni, meg tudná akadályozni a világosságot. A világosság kiszorította és legyőzte a sötétséget. És bennem világosságot gyújtottál. Jézus Krisztus hajnalcsillagként felkelt a szívemben. Én magam is világosságként vagyok itt. Ahova beteszem a lábam: világosságként megyek. Amely kapcsolatba belelépek: világosságként lépek bele, és onnan a sötétség kitakarodik, onnan a sötétség megszűnik. A sötétséget átdöfi és kiszorítja a világosság ereje. Ez az én hitem, ami legyőzte a világot: hogy Te vagy Jézus Krisztus az élő Isten Szava, az élő ’Logosz’-Szó. Te élsz bennem. Bontsd ki előttem, nyisd meg a Te ’Logosz’-Szavadat, ami az egész világmindenség, az egész teremtettség fundamentuma, alapja, oka és célja. Uram, hozzá kötöm a lényem a Te ’Logosz’-Szavadhoz. Ezt fogom kimondani, ezt fogom szólni, ezzel fogok sorsokat meghatározni, ezzel fogom az emberek életébe a világosságot behozni, beleprófétálni a beteg sejtekbe, a beteg emberek életébe; a fájdalommal, a vigasztalatlansággal, a keserűséggel, a csüggedéssel, a meg-nem-bocsátással küszködők életébe is beleszólom, beleprófétálom az élet Szavát, hogy hazataláljanak. Adj ehhez kegyelmet, Uram! Erre szánom oda magam: hogy éljek többé nem én, hanem Te élj bennem, Krisztus! Az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen!

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.