A tökéletes látás

A tökéletes látás

A tökéletes látás 536 240 Rádió Sansz

2020 a látás és kihirdetés éve. Látni és elrendelni. Szeretem az egyszerű dolgokat. Az elmúlt időszak a ’SZEM’ évtizede volt. Most a ’SZÁJ’ évtizede jön. 2020 a tökéletes látás éve. 

Isten tökéletessé akarja tenni a prófétai látásodat, és erről szeretnék beszélni. Nem maradhatsz le erről az Istentől elrendelt ’kairosz’ lehetőségről, amit arra kaptunk, hogy a prófétai látás egy teljesen új területére lépjünk, ahova a Szent Szellem hív minket. Szeretnék imádkozni értetek. Tegyétek kezeiteket a szemeitekre.

’Mennyei Atyánk, Te teremtetted a halló füleket és a látó szemeket. Atyánk, imádkozunk most ezekért a szemekért. Köszönjük mindazt, amit eddig szellemben láttunk. Atyánk, most kijelentjük ezekre a szemekre, hogy már nem vagytok kiskorúak. Szemeim, tegyétek félre a gyermeki dolgokat, és lépjetek be a prófétai felnőttkor teljességébe, amire el lettetek hívva. Szemeim, megértésre hívunk elő! Szemek, tisztánlátásra hívunk elő! Szemek, előhívunk arra, hogy meglássátok a rejtett dolgokat! Szemek, előhívunk a rejtélyek meglátására! Szemek, előhívunk, hogy felfedjétek a rejtett dolgokat! Szemek, előhívunk a titkok meglátására! Szemek, előhívunk, hogy kihirdessétek azt, ami a Mennyben történik, hogy itt a Földön legyen mércénk. Szemek, előhívunk most, hogy bemutassátok azt, amit láttok az Atyától, ahogy Jézus mondta: „Csak azt cselekszem, amit az Atyámtól látok.” Azt mondjuk: Szemek, lássátok meg, hogy mit cselekszik az Atya! Az Úr Jézus nevében.’ Ámen!

Ahogy átléptünk a ’SZEM’ évtizedéből a ’SZÁJ’ évtizedébe, ez az az év, amikor a látás teljessé és tökéletessé lesz.

Nem vagyok elégedett azzal, ahol jelenleg a prófétai látóképességem tart. De függetlenül attól, hogy most éppen milyen szinten érzed magad, használd ki ezt a ’kairosz’ pillanatot. Isten megadja neked azt, amiért hajlandó vagy küzdeni és nyomulni, és nem fogja visszafogni vagy korlátozni magát. Szeretném, ha megtapasztalnánk a látó kenetet. 

Úgy hiszem, hogy Isten látó embereinek új nyelvezetre van szükségük. Azért van szükségünk új nyelvezetre, mert sok könyv van a látókról, amelyek kb. 10 éve íródtak. És ezek a „látó” könyvek – amiatt a szellemi időszak miatt, amiben íródtak – leginkább arról szólnak, hogy kicsoda, micsoda egy látó a Biblia alapján (ami a mi állandó mércénk). De eddig nem nagyon volt segítség ahhoz, hogy magában a működésben segítsen. Hiszem, ahogy eljutottunk ebbe az időszakba, a polcok tele lesznek „látó” könyvekkel, a pulpitusokról sok „látó” üzenet fog elhangzani, és hiszem, hogy a próféták sokkal többször fogják azt mondani, hogy „látok”, mint ezelőtt bármikor mondták. Ebben az időszakban élünk. Még akkor is, ha az erősséged a hallás volt, vagy az érzékelés, és nem feltétlenül a látás, ez az az idő, amikor a látók előállnak. Isten továbbra is használni fogja a többi területet is, de ne korlátozd be azt, hogy Isten hogyan szól hozzád vagy mit szeretne cselekedni.

2020 a tökéletes prófétai látás éve. Miközben növekszünk ebben, szükségünk van megfelelő nyelvezetre. Fontos bibliarész, amit most említek, mert szükségetek lesz erre ebben az évben … Isten azt mondja: Hóseás 12,10 „Én szóltam a próféták által, és megsokasítottam a látásokat.” Persze, utána pusztulásról szóló látásokat is adott. De Isten itt azt mondja, hogy ’megsokasította’ a látásokat.

’Mennyei Atyánk, most felszabadítjuk a látások megsokasítását ebben a teremben, hogy ez egy olyan időszak lesz, amikor a növekedés annyira felgerjed minden itt lévőben, hogy a látás nem egy ritka, alkalmankénti dolog lesz, hanem a napi kenyerünkké válik, a ránk eső résszé válik, új szintünkké válik. Most megragadjuk ezt. Tegyétek prófétai cselekedetként: ’Most megragadjuk a megsokasított látásokat’. Az Úr Jézus nevében.’ Ámen!

Nézz a melletted lévőre s kérdezd meg tőle: Készen állsz, hogy Isten megsokasítsa a látásodat?

A bennem lévő egyik legerősebb kenet, hogy a nagyszerűséget, a nagyságot másokban felszabadítsam. És odaszántam magam arra, hogy felszabaduljon a bennetek lévő nagyság. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ez dedós, de nem. Alapokat fektetünk le. A kettő között van különbség. A dedós azt jelentené, hogy még gyerekek vagytok, és ennél a szintnél többet nem fogtok fel. Az alap pedig azt jelenti, hogy valami stabil, szilárd dolgot fektetünk le, amire ráállhattok, hogy arra a magasabb szintre jussatok el, amit Isten belétek helyezett.

 

A prófétai látás a ’vigyázzatok és imádkozzatok’ programmal kezdődik. Jézus azt mondta: 

Mát.26,41 „Vigyázzatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek.” 

A „vigyázzatok és imádkozzatok” része, hogy őrizzük a szem kapuit. Ahhoz, hogy megsokasodott látásunk legyen, tiszta szemkapura van szükségünk

Szükség van azokra, akik figyelnek, vigyáznak és imádkoznak. Ha bárki azt mondja, hogy ’Krisztusban minden szabad’, akkor teljes tévedésben van. A megváltás ingyenes volt, de minden egyébnek ára van. Minden kerül valamibe… az idődbe, szívedbe, az áldozatodba. Osztoznod kell valakivel a megélhetéseden, másokkal meg kell osztanod az erősségeidet és gyengeségeidet. Minden kerül valamidbe. De a „vigyázzatok és imádkozzatok”-nál Jézus többet is mond annál, mint hogy „résen legyetek, figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok, ne csukjátok be szemeiteket”. Jézus azt mondja: „Figyeljetek, vigyázzatok, legyen nyitva a szemetek, hogy észrevegyétek az ellenség terveit. Ez távol tart a kísértésektől. Ez része annak a védelemnek, amit készítettem számotokra.” Amikor figyeltek, vigyáztok és imádkoztok, és meglátjátok, mi zajlik szellemben, az része annak, hogy megfelelő pozícióba kerüljetek, hogy hatalommal éljetek. 

A „vigyázzatok és imádkozzatok” a szem kapuinak őrzője. Ez szükséges a prófétai látáshoz. Ahhoz, hogy a látások teljes egészében Istenről szóljanak és ne csak pizzáról álmodjatok, szentségre van szükség. Ezért kezdjük azzal, hogy „vigyázzatok és imádkozzatok”, és őrizzétek a szem kapuit. Amikor hazamentek, ne nézzetek akármit a tévében. Engedjétek, hogy a Szent Szellem új korlátokat állítson fel. Engedjétek, hogy új mércét állítson fel számotokra. Lehet, hogy ami teljesen rendben volt, mielőtt idejöttél, például a Netflixen szeretnél befejezni egy sorozatot, de lehet, hogy ezután a Szent Szellem nem fogja neked megengedni. És ahogy a szem kapuit folyamatosan őrizzük, a céltudatosság egy új szintjét tapasztaljuk meg a Szent Szellem által tiltott, veszélyes területekkel kapcsolatban. 

Hiszem, hogy a szemkapuk óvásának része az istenfélelem. Elkezded látni a határokat. Látod, hogy ezen nem léphetsz túl. Nem nyithatod ki az ajtót, amit Jézus bezárt. Nem teheted meg. Ne hagyd, hogy az ellenség a szemeidet használja, hogy ellopja azt, ami beléd lett fektetve. 

Máté 6,22 „A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.”

Őrizd a szemeidet, és tisztábbak lesznek a látásaid. Nagyobb tisztánlátás lesz, több konkrét tény, több részlet lesz, ha vigyázol a szemeidre. Imádkozzunk ezért:

’Mennyei Atyánk, mi, a Te prófétai néped, vágyunk olyanok lenni, akik látnak a szellemvilágban. Istenünk, felismertük, hogy arra lettünk teremtve, hogy többet lássunk, mint amit eddig láttunk. Ezért arra kérünk, szenteld meg a szemünk kapuit, hogy olyanok legyünk, akik vigyáznak és imádkoznak. Arra kérünk, hadd tudjunk a szentség tisztaságával belépni ebbe a területbe, ahogyan Te kéred tőlünk. Az Úr Jézus nevében.’ Ámen! 

Sok álomról olvasunk a Bibliában, és ez a prófétai látás része. A Bibliát tanulmányozva azt látjuk, sokkal több szó esik a látomásokról, mint az álmokról. Mégis, többet tanultunk, többet beszéltünk az álmokról, az álmok értelmezéséről, és többet gyakoroltuk az álmok értelmezését. Pedig a Biblia sokkal többet beszél a látomásokról. Miért nem hallottunk többet a látásról és látomásokról? Mert ez az a nap, amibe most beleléptünk. Lesznek álmaink ezután is, de sokkal több látomás lesz, mint álom. Drámai látomások lesznek, amelyek megváltoztatják az életedet, a szolgálatodat. E látomások megváltoztatják a családként és nemzetként hozott döntéseket is. 

Ez a számunkra elrendelt idő, a tökéletes prófétai látás éve! A dicsőség új korszakába léptünk be. 2020 (1) a tökéletes látás betetőzése és csúcspontja, (2) a ’SZÁJ’ felszabadul, és az időszak, amelybe most belépünk, az (3) a dicsőségnek egy új korszaka. Ez nem azt jelenti, hogy három különböző dolog, hanem átfedés van e három között, és együtt működnek.

Ap.csel.2,17-18Kitöltök az utolsó napokban az Én Szellememből minden testre; és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látomásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És az Én szolgáimra és az Én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az Én Szellememből, és prófétálnak.”

Nem csak az idős embereknek lesznek álmaik, és nem csak a fiataloknak lesznek látomásaik. Ez egy mindenkire kiterjedő, mindenkit magába foglaló ígéret Istentől. Nincs többé kizárólagosság, nincs többé exkluzivitás, hanem minden korosztály, minden társadalmi réteg, minden nemű, kultúrájú és neveltetésű ember számára hozzáférhető. Mindenki képes látásokat, kijelentéseket kapni, vagy éppen prófétálni. Ez nem egy személyválogató bibliavers. Mindenki számára szól, hogy prófétáljon, álmokat és látomásokat lásson. 

Vannak itt olyanok, akik azt mondják: ’Én álomlátó vagyok’. ’Én prófétálok.’ ’Én meg az ismeret beszédét szoktam kapni.’ Lehet, hogy valóban ezek az erősségek az életedben, de nem hiszem, hogy arra lettél volna elhívva, hogy csak egyetlen egy módon tükrözd Jézus Krisztust és a prófétai valóságot. Mindegyikre szükségünk van ahhoz, hogy Krisztust tükrözzük minél dicsőségesebben. Emeljük fel kezeinket és imádkozzunk: 

’Mennyei Atyánk, szólunk most oda, ahol bármi hiány van, akár a prófétálásban vagy az álmok és látomások látásában. Atyánk, arra kérünk, áraszd el azokat a területeket az életünkben. Csordulj túl bennünk mindegyik területen. Hozz el a Te teljességedből egy új prófétai területet bennünk. Az Úr Jézus nevében.’ Ámen! 

Illusztráció: Gyerekkoromban a családunk sokat utazott, hosszú utakat tettünk meg együtt. A bátyám és én megtanultuk elfoglalni magunkat anélkül, hogy a szüleinket zavartuk volna. Játszottunk, a ’Láttam az én szemeimmel…’ (’I spy with my little eye’) játékot, így emiatt figyelmesebben kellett néznünk, hogy kitaláljuk a másik ’látását’, kérdését. Ez a játék nagyban fejlesztette a megfigyelési képességünket, a fókuszálásunkat. Hallottatok már erről a játékról? A lényege az, hogy a másiknak csak egy támpontot adsz, és ki kell találnia, hogy mit látsz. Például én azt mondom, hogy ’Láttam a kis szemeimmel valami zöldet.’ A másik körbenéz, hogy lát-e valami zöldet. ’Az-e?’ ’Nem.’ Akkor újabb nyomot kell adnod. ’Láttam a kis szemeimmel valamit, ami zöld és nagy.’ ’A fű?’ ’Nem.’ ’Láttam a kis szemeimmel valami zöldet, nagyot, aminek négy lába van.’ Épp Orlandóban voltunk, és egy nagy zöld dinoszaurusz mellett haladtunk el, ami valami reklámtáblán volt. Azért osztottam meg ezt veletek, mert ebben a játékban összpontosítani kellett és meg kellett tanulni figyelni.

Ebben az időszakban összpontosítanunk kell a látásunkban, mélyebbre kell néznünk Isten Szelleme által. Egy olyan időszakba lépünk most, amikor Isten azt kérdezi: ’Mit látnak a szemeid?’ És mint Mózest a csipkebokornál, Isten rá fog venni, hogy odanézz! Azt mondja a Biblia, amikor Mózes odanézett és észrevette az égő csipkebokrot, közelebb ment, hogy jobban lássa. Ez által Isten még többet tudott neki megmutatni és kijelenteni. Mi a Szent Szellemmel indulunk erre az útra, és a tökéletesített prófétai látás szintjére jutunk el. 

Isten szeretne minket a prófétai bepillantásoktól a mélyebb megfigyelésekre eljuttatni. Erre átéléseken keresztül, a Biblia tanulmányozásán át juthatunk el. Van egy barátom, Jennifer LeClaire, aki azt mondta, hogy ő áttanulmányozta a Bibliában található összes látomást. Egyből kértem tőle egy példányt a tanulmányból. Amikor megkapom azt a példányt, akkor ti is kapni fogtok belőle. Hiszem, ha tanulmányozzuk a Bibliában levő látomásokat, akkor nagyobb módon leszünk képesek figyelni, vigyázni és látni. A Biblia tanulmányozásával mindenképpen nagyobb látásra jutunk. Mindig Isten Beszéde az alapja mindannak, amit Isten szellemben létrehoz, beleértve látásunkat is. Jézus maga a Szó, Jézus az ajtó, a Szent Szellem igazgat és vezet el minket minden igazságra.

Úgy szólok hozzátok, mint látó prófétákhoz és prófétákhoz, akik látnak. Mindnyájan látunk szellemben, de nem feltétlen mindenki látó. Isten minket a saját képmására teremtett olyanoknak, akik látnak. Az 1. Mózes 1-ben hét alkalommal is olvassuk azt, hogy „Isten látta”. Isten kétségkívül olyan Isten, aki lát. Persze van, aki azt mondja: ’Tudod, Sharon, én szeretnék olyan látomásokat látni, mint amilyeneket János látott a Jelenések könyvében’. A jó hír az, hogy János nem volt sem próféta, sem látó. Ő egy tanítvány és apostol volt, aki szerette Mesterét. Ahogy ő képes volt így látni, akkor számotokra, próféták számára is megvan a lehetőség, hogy úgy lássatok, ahogy ő látott. Isten ilyennek teremtett téged. Istennek szólni kellett Jánoshoz: „hadd szakítsalak félbe, gyere ide fel, mert mutatni szeretnék valamit”, ugyanakkor nálad ez egy olyan életforma lesz, amit Isten ad neked.

Az ellenség nagyon is tudja, mennyire fontos a szellemi látóképességed. Ezért kezdtük ezt az időszakot azzal, hogy „vigyázzatok és imádkozzatok” és őrizzétek a szemkapukat. Az ember elleni első támadás az ember szeme és látása ellen volt, a látási képességén keresztül. 

  1. Mózes 3-ban a sátán kígyó formájában Évához ment, és azt mondta: „Egyél ebből a gyümölcsből, és többet fogsz látni, mint most.” Azt mondta: „Meg fognak nyílni a szemeid, és mint Isten, tudni fogod a különbséget jó és rossz között.”

Amit Ádám és Éva nem értettek meg akkor, az, hogy a szemük már nyitva volt. Hiszem, hogy prófétákként helyesbíteni fogtok egy eretnekséget, ami Krisztus Testében és a prófétaságban ebben az időben fog előjönni. Mert ők Isten által képesek voltak mindazt látni, amit kellett látniuk, de az ellenség egy jogtalan, illetéktelen kiskaput nyújtott nekik a szellemi látáshoz. Az ördög átverte őket, becsapta őket. Éva és Ádám nem bíztak Istenben, hogy Tőle mindent megkapnak, amit látniuk kell vagy látni szeretnének, vagy nem most fogja nekik megadni. 

Ez egy olyan probléma, amivel nekem és nektek is szembe kell néznünk Krisztus Testében, mivel lesznek olyanok, akik – figyeljetek, Jézus azt mondta, hogy csak egy ajtó, egy kapu van, ezen kell átmennetek, más úton nem juthattok el az óhajtott célhoz. Sok New Age-es módszer van a szellemi látás eléréséhez, de mi nem mehetünk azokon az utakon. Tudom, vannak, akik a ’képzeld magad elé’ módszert tanítják. Álmodjatok Istennel, de azt nem nevezhetitek látomásnak. Vagy valaminek az elképzelése is teljesen más dolog. 

Isten hangját bármikor képes vagy meghallani. Bármikor felgerjesztheted magad prófétálásra. De nem veheted rá magad, hogy álmot vagy látomást láss. Ha ezzel nem foglalkozunk, akkor egy szellemileg illegitim ajtót használnánk, miközben csakis Jézus Krisztus az egyedüli ajtó, akin keresztül a szellemi látásokhoz beléphetünk. Éva megtanulta a leckét. Jézus az egyetlen ajtó.

Hogyan fejleszthetjük ezt? Az előbb beszéltünk arról, hogy (1) vigyázhatunk/figyelhetünk és (2) imádkozhatunk és (3) óvhatjuk a szemkapukat. A következő dolog, amit nem szeretnék kihagyni, hogy (4) kérhetünk is álmokat és látomásokat. A folyamatos figyelés által is láthatsz. Álmaidban és látomásaidban Istent is megláthatod, nem csak az ellenséget, a démonokat. Meg lehet tanulni levetkőzni a hiábavaló képzelgéseket, és alávetni magad a megújult, átalakult képzeletnek. Este, amikor lefekszem, még akkor is, amikor nagyon fáradt vagyok, és nem szeretném, ha a pihenésem megszakadna, akkor is kérem Istent, hogy adjon álmokat és látomásokat. Még akkor is megpróbálom félretenni a nap bosszúságait, és azt mondom: 

’Istenem, szükségem van rád. Szükségem van arra, hogy meglássam ma éjjel azt, amit nem voltam képes nappal meglátni. Szükségem van arra, hogy felkészíts engem az éjszaka folyamán a másnapi dolgokra, amiket esetleg nem értek.’ 

És mindnyájan tisztában vagytok vele, hogy egy szolgálati út során néha alig eszel, alig alszol, és reggel prófétaként friss üzenettel kell előállnod. Én amikor este lefekszem az ágyamban, szó szerint azt mondom: 

’Istenem, reggelre friss üzenetet kérek és várok Tőled. Kedves Szent Szellem, meghívlak, hogy adj nekem álmokat, látomásokat.’ 

És amikor egy új területen vagyok: 

’Istenem, nem tudom, mik e helynek a szellemi erősségei, de nem hajlok meg előttük, és nem engedem, hogy megakadályozzák, hogy az általad eltervezett befolyással legyek e helyre. Ezért, Istenem, fedd fel ennek a területnek a szellemi erősségeit álomban, látomásban ma éjjel.’ 

Szóval rendszeresen imádkozok ezzel kapcsolatban. És az imám valahogy így szól: 

’Mennyei Atyám, útmutatásra van szükségem. Legyen egyszerű és egyértelmű. Tőled jövő megértésre van szükségem azzal kapcsolatban, amit itt cselekszel. Mélyebb kapcsolatra vágyok Veled.’ 

A következő az én bibliaversem, nyugodtan kölcsönvehetitek. Vágyom arra, hogy olyan legyek, mint Jób, aki azt mondta: 

’Mennyei Atyám, füleimmel hallottam Rólad, de most szeretnélek a szemeimmel meglátni. Atyám, szeretnék többet azokból a dolgokból, ami növeli a kapcsolatunkat és annak meghittségét. Jézus nevében.’ Ámen!

Jób 42,5 „A füleimmel hallottam felőled, de most szemeimmel látlak Téged.”

Úgy vélem, hogy ez a bibliavers kulcsfontosságú számunkra, próféták számára ebben az időszakban. Bátran kérjünk Istentől álmokat és látomásokat.

Mit tehetünk még? Elvárhatjuk, hogy lássunk az által, hogy folyamatosan figyelünk és nézünk. Ezékiel 1. része egy ilyen elképesztően drámai látomás a Bibliában. Most olvassuk úgy, hogy elősegítse a megértést. Ezékiel könyve úgy kezdődik, hogy „míg néztem”. Tudatosabbaknak kell lennünk. Néha nézünk, de nem látunk. Ezékiel azt mondja, hogy „amint néztem”. Ez azt jelenti, hogy megpróbált valamit észrevenni. Tehát ha látni akarsz, akkor nézned, figyelned kell, és el kell várnod, hogy meg is látsz valamit. Lehet, hogy pont az orrom előtt vagy, de nem készültem arra, hogy itt leszel ezen az összejövetelen; és lehet, hogy nem veszlek észre. De ez nem változtat azon a tényen, hogy itt vagy. 

Isten mutat neked dolgokat, de ha nem szánsz rá időd, hogy odanézz, akkor nem fogod meglátni. De attól még azok a dolgok ott vannak és Isten továbbra is próbálja megmutatni. Szerintetek mennyi ideig volt ott az égő csipkebokor, mire Mózes odafordult és odament? Évekig élt a sivatagban. Egy égő bokor látványa nem egy szokatlan dolog a hőségben. De egy olyan égő bokor, ami nem ég el, az már szokatlan! De ehhez Mózesnek többször is oda kellett néznie, hogy ezt meglássa. Tehát készeknek kell lennünk várakozással figyelni.

’Mennyei Atyánk, kérjük, hogy a Szent Szellemed, aki elvezet minket minden igazságra, segítsen minket, hogy meglegyen bennünk az a képesség és tudatosság, hogy izgatottan figyeljünk és nézzünk, hogy mi a következő dolog, amit megmutatsz nekünk. Az Úr Jézus nevében.’ Ámen!

„Amint néztem…” – mondja Ezékiel. Egy szélvihar jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, körülötte nagy fényességgel. A tűz közepéből mintha izzó fém látszott volna. És élőlényekre hasonlító alakok voltak ott. Mindegyiknek négy arca volt és négy szárnya.

Ezék.1,4-9 És láttam, és íme forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlással, amely körül fényesség volt, közepéből pedig mintha izzó érc látszott volna ki, tudniillik a villámlás közepéből. (5) És belőle négy szellemi lény formája körvonalazódott ki, és ez volt a megjelenésük: emberi formájuk volt, (6) és mindegyiknek négy arca volt, és négy szárnya mindegyikőjüknek(7) És lábaik egyenes lábak, és lábaik talpa mint a borjúnak patája, és csillogtak, mint a fényesített bronz. (8) Szárnyaik alatt négy oldalukon emberi kezek voltak. Mind a négyőjüknek arcai és szárnyai pedig (9) a szárnyaik egymást érintették, nem fordultak meg jártukban, hanem mindegyik egyenesen előrement.”

Ez egy elég érdekes álom és látomás, amit Ezékiel kapott. De figyeljük meg a részleteket. Ha nem keresitek, nem veszitek észre. Ha nem vagyunk várakozással, akkor nem fogjuk meglátni a részleteket. Mi abba a tökéletes látásba lépünk bele, amiről Isten szólt. Tehát itt vannak ezek a részletek: a szél, a vihar, a nagy felhő, a folyamatos villámlás. „Láttam a fényességet, láttam valami ragyogót körülötte és láttam valami fémet izzani a tűz közepében”. Majd azt mondja: „Láttam valamit, ami olyan volt, mint…” Ez az új szókincsünk része, miközben a látás időszakába lépünk be. Mert nem mindig lesz pontos szókincsünk, hogy elmondjuk, amit Isten Szelleme mutat nekünk. Ezért majd azt fogjuk mondani, mint Ezékiel: „látok valamit, ami olyan, mint…”. És a lehető legjobban körülírjuk. Mert egy új dimenzióba lépünk, és nincsenek megfelelő szavaink a leírásához.

Ezék.1,15 „Amikor néztem az élőlényeket, megpillantottam egy-egy kereket a földön az élőlények mellett, mind a négy előtt.”

„Ahogy néztem…” – hiszen eddig is nézett, nem? Mi történik itt? Ezékiel kicsit tovább nyomul. Mi mit tettünk volna ekkor? Mi valószínűleg ennél a pontnál már azt mondtuk volna: ’Hű, már láttam.’ Lehet, hogy néhányan már Facebookon is megosztották volna az első látomást. De Ezékiel tovább nyomult. „Ahogy néztem őket, észrevettem, hogy mindegyik élőlény lába mellett egy-egy kerék látható.” És azt mondja: „Még többet is láttam.” El kell jussunk oda, hogy ne legyünk elégedettek egy-egy bepillantással vagy pillanatnyi felvillanó képpel. Figyeljünk tovább, szemléljük tovább, és várjuk, hogy a részleteket is meglássuk, várjunk egy nagyobb tisztánlátást. 

Szeretem, amikor imádkozok, dicsőítek, vagy prófétálok, és Isten képeket mutat nekem. Mindnyájan szeretjük, amikor Isten ezt teszi. De pontosan ez az az idő, amikor mondjuk azt a bensőnkben, hogy nem elégszünk meg a sekélyessel, hanem válaszolunk Isten hívására, mert Ő az, Aki „feltárja a sötétségből a mélységes titkokat” (Jób 12,22). Készen állok, hogy arra fókuszáljak amit Isten Szelleme megmutat, hogy Isten még többet jelenthessen ki annál, mint amit eddig láttam. 

Látókként vágynunk kell, sőt el kell várnunk egy fajta részletességet a látomásainkban. De néha annyira fellelkesülünk attól, hogy egyáltalán kaptunk valamit, vagy valami újat kaptunk, hogy abban a pillanatban elégedettek vagyunk. Hányan tapasztaltátok már ezt? Amikor álmot vagy látomást kapok, általában eltöltök némi időt vele, mielőtt az értelmezését elmondanám, mivel tudom, hogy ha túl gyors vagyok, akkor nem kapom meg a jelentés teljességét. Hagynom kell, hogy kibontakozzon. Ki kell tartanunk ahhoz, hogy pontosabbat, hogy többet lássunk. A figyelmemet, a fókuszomat folyamatosan azon kell tartanom. Szóval figyeljetek kitartóan, akkor tisztábban fogtok látni, több tényt, több mennyei valóságot és részletet láttok meg.

Dániel egész jól bemutatja ezt nekünk. Dániel 7. rész, 1. verstől bemutatja azt, hogy ha figyelünk, akkor egyre többet fogunk látni.

Babilónia királyának, Belsazárnak, uralkodása első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekvőhelyén. Az álmot akkor leírta, és a főbb dolgokat elmondta.

  1. vers: Szóla Dániel, és monda: Láttam az én látásomban éjszaka, és ímé… - Mit mond itt? Már benne vagyok a látomásban, és úgy döntöttem, hogy belenézek a látomásomba. Úgy döntöttem, hogy megfigyelem a látomásomat. Úgy vélem, hogy ez az egyik kulcs, ami eddig hiányzott. Míg Isten az, aki meghív minket erre a tökéletes (20/20-as) prófétai látásra ebben az időszakban, addig a mi felelősségünk, hogy kitartó megfigyelők legyünk, hogy többet láthassunk. Dániel azt mondta, hogy „figyeltem és láttam”. Mit látott? Látta az ég négy szelét, ami felkorbácsolta a nagy tengert. Látta a négy nagy vadállatot, és mindegyik különbözött a másiktól. Az egyiket úgy látta, mint egy oroszlánt sasszárnyakkal. És amikor már ezeket látta, szerintetek mit tett Dániel? Azt mondja, hogy „Néztem, amíg…”. Azt hiszem, néha nem tudjuk, mit takar az „amíg”. Azt mondja: „Néztem, amíg…”, vagyis kitartóan figyelt, nyomult, hogy többet lásson.
  2. vers: Néztem, míg szárnyai kitépettek, és felemeltetett a földről, és mint valami ember, lábra állíttatott és emberi szív adatott neki.

Hozzászólás írása

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.