Itt az idő: Az igazságért és az életért

Itt az idő: Az igazságért és az életért

Itt az idő: Az igazságért és az életért 1024 576 Rádió Sansz

2018. október 25. (Fordította: Patkó Richárd)

Itt az idő

Most egy ’megfelelő idő’ van arra, hogy ne adjuk fel az élet, az abortusz, az igazságosság körüli csatákat. Annak az ideje van, hogy bizonyossággal előrehaladjunk, és kinyilvánítsuk az életet.

Galata 6,9 „A jótéteményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk.”

János 10,10 „A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; Én pedig azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.”

Nem rég volt egy erőteljes prófétai álmom annak a sürgősségéről, hogy nyilvánítsuk ki az Életet, az Élet uralmát. Létfontosságú, hogy folytassuk az imát, és ne lankadjunk meg. A földi bírói ítélőszék hallani fogja az igazságért való kiáltásokat a Menny ítélőszékéből.

Van egy különleges kegyelem, ami Istentől most felszabadul, hogy előrehaladhassunk ebben az időszakban az igazságosságért. Ez a kegyelem megnövekedett befolyást és média általi figyelmet fog hozni, és sokakat vonzani fog, akik eddig nem álltak ki nyíltan az élet, az igazságosság mellett. Mozgalmak és imaharcosok új típusának felemelkedését hozza ez el; új kegyelem éled fel az árvaházak, az örökbefogadás, az abortusz további alternatívái és az igazságosság körül. Megnyitja a földi ítélőszék füleit, amely hatással van és lesz a törvényekre, és megváltoztatja azokat.

Ahogy biztosítjuk, hogy a szavaink, cselekedeteink és imáink ezzel a kegyelemmel és szeretettel át vannak itatva, úgy az eddig süket fülek hallani fogják a kiáltásokat az életért és az igazságosságért. Most annak az ideje van, hogy megálljunk, higgyünk és imádkozzunk; mert most van egy kegyelem és lendület a nagy áttörésre és reformokra. Ünnepeljük helyesen a győzelmeket, vagyis továbbra is folyamatosan ostromolnunk kell a Földet imában, amíg meg nem látjuk a teljes áttörést és győzelmet. Igazságot, igazságosságot és jogosságot hirdetnek a Menny ítélőszékéből. Menjünk előre bizonyossággal és bátorsággal, ne hátráljunk meg.

Tisztában voltam vele, hogy minden, amit az álmomban láttam, mindazok életének, imáinak a gyümölcse volt, akik hűséggel már előttünk jártak. Minden ember becsülendő és tiszteletre méltó, aki kiállt az életért, az igazságért, az igazságosságért és jogosságért.

Kiáltás az igazságért, az igazságosságért – és sürgős hívás az imára

Ahogy figyeltem az álmomban, láttam egész családokat, férfiakat, nőket, gyerekeket, ahogy egy tárgyalóteremben meneteltek. Mindegyikük dicsőített, imádkozott és életért kiáltott, ahogy együtt mentek. Hallottam sok gyerek sírását is tisztán és hangosan. A sírásuk folyamatos és erőteljes volt, és sürgős figyelmet követelt. Nehéz volt hallgatni, annyira szívszorító volt.

Az álmomban tudtam, hogy a sírás, amit hallottam, prófétai jelkép volt. Ez tükrözte az igazságért, az igazságosságért való növekedő kiáltást – rengeteg gyerektől jött ez, akiket abortáltak. Ez mélyen megrendítő volt. Fontos megjegyezni: nem volt rosszindulat, keserűség vagy szégyen ebben az álomban. Isten kegyelme tapintható volt.

Viszont volt egy kiáltás az igazságért, az igazságosságért az álomban, amelyet síró gyerekek formájában hallottam. Ez a sírás erősödő volt. Tisztában voltam a bizonyságok fellegével, és az ő hangjuk bátorított, hogy menjünk tovább.

A meg nem szűnő kiáltás, amit hallottam, valaminek a születését hívta elő. Ez egy felhívás volt arra, hogy egy hadsereg felemelkedjen a Földön, és egy hanggal az ÉLETET, az IGAZSÁGOT, az IGAZSÁGSSÁGOT nyilvánítsa ki. Ez a Menny ítélőszékéből jött, és a harcosok növekedését harangozta be. Kikiáltotta a napot, amikor az abortusz, a törvénytelenség, az igazságtalanság elveszíti a nyomasztó szorítását. Ennek az órának a sürgőssége és fontossága tapintható volt, és éreztem a SÜRGŐS felhívást az imára a Mennyből.

Az áttörés kulcsai: Menetelj, törj előre, dicsőíts és nyilváníts ki prófétai módon!

A tárgyalóteremben folyamatosan ment az áttörő dicsőítés és a prófétai kinyilvánítások. Tudtam, hogy ezek kulcsok voltak, hogy meglássuk ezeknek a falaknak a lerombolását a földi ítélőszékeknél. A dicsőítés áttöréssel támadta a Földet, és felszabadította a friss hitet.

Sokakhoz közel kerültem, akik meneteltek a tárgyalóteremben. A dicsőítésük és imáik hordozták az áttörő kenetet, mivel különösen az élet felszabadítására, az abortusszal kapcsolatos törvények megváltoztatására, az igazságért és igazságosságért lettek célozva. Tudták, hogy „ez a megszabott idő”, hogy előretörjenek bizonyossággal, és hogy ne adják fel, mivel a feltételek érettek lettek a reformációra. Nagyon sok zaj volt, ami próbálta elfojtani az igazságért, az igazságosságért való kiáltásokat, de ez csak figyelemelterelés volt, hogy elhallgattassák és kifárasszák ezeket a kiáltó hangokat.

Láttam, hogy egész családok meneteltek együtt, és kézen fogva kinyilvánították az életet, az igazságot és az igazságosságot. Ez lenyűgöző volt. Az arcuk elszánt volt, de nem dühös. A szemeik kegyelmet hordoztak, és szent tüzet. Egy hajthatatlan bátorság és elszántság fémjelezte őket. Figyeltem, ahogy meneteltek és imádkoztak, mindannyian felvettek egy síró gyereket, és a vállukra tették. Tudtam, hogy ez az Ézsaiás 9,6 jelképe: „és az uralom az Ő vállán lesz”. Azt is láttam, hogy gyerekek vesznek fel más gyerekeket, ami valóban erőteljes volt, és láttam, hogy sokan a gyerekek közül voltak a legelszántabb harcosok.

Volt egy sürgető felhívás azok felé, akik eddig meghátráltak, hogy bátran vegyék fel és hordozzák imában az igazságért és az igazságosságért való kiáltást és kiállást.

Ahogy néztem azokat, akik síró gyerekeket hordoztak, megértettem, hogy ezt a csatát addig KELL harcolnunk, AMÍG meg nem látjuk, hogy lapállyá lesz a hegy. A következő generációk forognak kockán. Az ellenség elhatározta, hogy nem veszít területet. A sok „Góliáttól” jövő félelem és zaj arra van gerjesztve, hogy elvegyék a figyelmünket arról, hogy bizonyossággal megálljunk az igazságban, az igazságosságban és meglássuk ennek az óriásnak a romlását. A bizonyossággal teli gyermeki hit elmozdította azt, ami lehetetlennek tűnt sokak szemében. Láttam, hogy az áttörés a bátorsággal való előrehaladásban volt, a tömeg ellenséges zaja ellenére.

Egy új palást

A kegyelem kulcs volt mindeközben. A kegyelem nélkül sokan magas pozíciókban süketek maradnának az igazságért, az igazságosságért való kiáltásra. Kegyelem nélkül sokan a LEGHATÁSOSABB és LEGHATÉKONYABB HARCOSOK közül a periférián maradnának a szégyen miatt. A KEGYELEM FORDÍTJA MEG A DOLGOKAT.

Láttam a kegyelem és igazságosság új palástját. Az Élet, az igazságosság elleni háború a mi időnk egyik legnagyobb csatája. Ez a harc nagyobb az abortusznál, mert a következményei a jövendő generációkra is hatással lesznek. Ez harc a világosság és a sötétség, az élet és a halál, az igazságosság és az igazságtalanság között. Ennek a küzdelemnek a kimenetele minden társadalmi területre (’hegyre’) hatással lesz, de most a Mennyből felszabadul egy friss kegyelem ehhez a csatához.

Az igazságosság és kegyelem női harcosai

A figyelmem most egy gyönyörű, dicsőítő anya felé fordult. Ez a harcos asszony felvett egy síró ötéves kislányt, és vízszintesen a vállaira rakta. Mivel a gyermek kb. ötéves volt, azaz kicsit nagyobbacska volt már, így ez kissé furán nézett ki.

Azt gondoltam „Biztosan van egyszerűbb módja annak, hogy hordozza őt”. Hirtelen rájöttem, hogy ez a harc mindazoknak, akik részt vesznek benne, valamijükbe kerül. Ezután láttam, hogy ez az asszony folytatta a menetelést a tárgyalóteremben, és vállain hordozta a síró gyermeket. Tudtam, hogy újfajta harcosok anyja ő is, akiket Isten felemel. Látni fogunk erőteljes női harcosokat, akik közül sokan a rejtettségből jönnek elő, és bátran támogatják az igazságot és az igazságosságot.

Figyeltem, ahogy ez a nő nagyon egyszerűnek mutatta be azt, ami nehéz volt. Egy olyan másokra ’ragályos’ kegyelemmel és elszánt bátorsággal hordozta az életért és az igazságosságért való kiállást és kiáltást, hogy másokat is felbátorított arra, hogy csatlakozzanak hozzá. A hangja meggyőző volt, átformálta a csatát és felemelte az életért és igazságosságért kiállók új nemzedékét. Ezek az erős nők, akik nyilvánvalóan nagy kegyelmet hordoztak, megváltoztatták az emberek aktivitását, és vonzották a média figyelmét.

Elhívás a kegyelem hordozására

Rájöttem, hogy az ötéves kislányt Grace-nek (= kegyelem) hívták. A Menny kegyelme azokon nyugodott, akik az életért és az igazságosságért kiálltak, és arra kaptak kegyelmet, hogy MOST álljanak ki és harcoljanak az életért, az igazságosságért. Tudtam, hogy a kegyelem hordozása létfontosságú a törvények megváltoztatásához, a szívek meggyógyításához, és az olyan ajtók megnyitásához, amelyek eddig zárva voltak.

A világ meg fogja látni azt az aktivitást és az ima egy új hullámának felemelkedését a Testben, amely tisztasággal, bátorsággal és gyógyító kegyelemmel harcol. Az Eklézsia megtalálja a hangját, és máshogy hangzik majd, mint ahogyan eddig, hagyományosan hangzott. Ez nem csak a törvényekre lesz megváltoztató hatással, hanem sokak szívét megváltoztatja. Az életért és az igazságosságért való küzdelemben egy felgyorsult lendület lesz, ahogy a szíveket megragadja a Menny legsürgősebb terveiről való tiszta és szent megértés.

Gondolkodásmódbeli váltás és új bortömlő az új korszakra

A szemem hirtelen odafordult egy idősebb emberhez, aki a tárgyalóterem lépcsőin ült. Tudtam, hogy a ’jelen beletörődéssel elfogadott gondolkodásmódjának’ jelképe volt. Az arca közönyös volt, fáradt és kemény. Annak ellenére, hogy a tárgyalóterem lépcsőin ült, a fülei süketek voltak az előtte levő életért és igazságosságért hangzó folyamatos kiáltásokra. Viszont tudtam, hogy ez meg fog változni, és a ’jelen beletörődéssel elfogadott gondolkodásmódja’ megváltozik, ahogy az igazságosság tiszta és szent mértéke helyreállítja a szíveket.

Akkor azt láttam, hogy valami felemelkedik. Az aktivitás, az ima, az igazságosság új arca és hangja emelkedett fel, NAGY befolyással. Ez egy új bortömlő egy új korszakra, hogy egy új kegyelemmel képviselje az életet és az igazságosságot a jelenlegi politikai és kulturális légkörben.

Ahogy visszanéztem, láttam, hogy a férfi, aki a tárgyalóterem lépcsőin ült, elkezdte meghallani az életért és az igazságosságért való kiáltásokat. Ettől az egész arca elkezdett változni. A kegyelemmel való találkozás megnyitotta füleit az igazságért, az igazságosságért való kiáltásokra. Ehhez kitartásra volt szükségünk, hogy közbenjárjunk és szellemben elérjük a bíróságokat. De a süket fülek újra elkezdtek hallani.

Előrenéztem, és friss kegyelmet láttam az életet és igazságosságot támogató kezdeményezések és szolgálatok születésére. Az örökbefogadás, az árvaházak és új kezdeményezések, amiket még megnevezni sem tudok, felemelkedtek, hogy képviseljék az életet, képviseljék az igazságosságot és támogassák a nők virágzását. Az élet és az igazságosság támogatása egy új módon működik együtt a kegyelem támogatásával.

Jön az átváltozás! Ne bátortalanodjatok el a süket füleknek kinéző dolgoktól!

Fontos, hogy ebben az időben ne bátortalanodjunk el a süketnek kinéző fülektől sem. Az álmomban az ima megnyitotta a magas helyeken ülők füleit. Imádkozzunk, hogy azok fülei, akik a földi törvényszékeken ülnek, meghallják az igazság kiáltását. Sok olyan hang, amely leghangosabban kiáltott az abortusz, s az igazságtalanságok mellett, az élet és az igazságosság legnagyobb támogatójává válik. Csak egy személyes találkozás választja el őket az átváltozástól.

Jézus hordozza az igazságért és igazságosságért való kiáltást

Zsoltárok 8,3 „Csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a Te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.”

Az álmomban most már az eljövendő napokban voltam, és láttam Jézust, ahogy egy síró gyermeket vitt a vállain, és megállt egy ítélőszék előtt. Ez a pillanat mély benyomást tett rám. Tudtam, hogy Jézus nem csak hallotta az igazságért és igazságosságért való kiáltást, hanem Ő maga is készen állt arra, hogy kiálljon az igazságért és igazságosságért és kiáltson.

AZONNAL vége lett a sírásnak! A csend nagyította fel a győzelem hatalmas voltát, ami éppen most történt. Reménységgel megtöltve ébredtem fel. Azt mondtam: „A SÍRÁSNAK VÉGE!”

Tudtam, hogy a gyors igazságszolgáltatás napja jön el a mi tárgyalótermeinkbe. Azt is tudtam, hogy az életért és az igazságosságért való imára való felhívás most nagyon fontos, és Jézus szívét érintette meg.

Péld.21,22 „A hősök városába felmegy a bölcs, és lerontja az ő bizodalmuk erejét.”

(a linket már nem kell betenni a Hírlevélbe:)

http://elijahlist.com/words/display_word.html?ID=21027

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.