Légy hűséges!

Légy hűséges!

Légy hűséges! 1024 681 Rádió Sansz

Láttál már olyat, hogy pillanatragasztóval összeragasztottak két tárgyat? Nem lehet szétválasztani többé – kivéve ha WD40-nel befújod, és kicsit hagyod rajta, az a szoros kötést megszünteti.

Van úgy, hogy elkötelezed magad, de van annak is ellenszere, oldószere – mert van, ami ’WD40-ezi’ az elkötelezettségedet. Sőt, több minden lehet. Ha megnézzük a WD40-et, annak is több összetevője van, több komponensből áll. Hasonlóképpen a kitartásodat és hűségedet is több dolog el tudja bizonytalanítani. Kétségeket akar az ördög támasztani benned. De van egy jó hírem: olyan Istenünk van, akinek csodálatos tulajdonsága, hogy Ő hűséges.

1.Korintus 1,9 „Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre”.

Hogyan tudod építeni, hogyan tudod erősíteni az Egyházat, a gyülekezetet, ahol élsz?

A hűségeddel. Ennek az alapja, hogy olyan Istened van, Aki hűséges Isten. Az én hűségem alapja, fedezete – hogy valóban képes vagyok hűséges lenni a kapcsolataimban, tudok hűséges lenni a házastársam felé, tudok hűséges lenni a családtagjaim felé, tudok hűséges lenni a munkahelyemen, tudok hűséges lenni a gyülekezetemben, a testvérek felé – ennek az alapja nem a testi erőfeszítésem, nem az, hogy egy következetes gyerek vagyok, hanem ennek az az alapja, hogy van egy hűséges Istenem. És a hűséges Istenem, amikor megtértünk, befogadtuk Őt a szívünkbe, elkezdte belénk árasztani az Ő természetét.

Amikor úrvacsorai közösséget veszünk, az nem azért van, hogy szép sorban megszemléljünk mindenkit. Nem is azért van, hogy az ’adakozós’ kosarat ide elétek téve, tudjon mindenki adakozni (merthogy az előtt mindenki úgyis eljön). Az úrvacsora azért van, hogy egy olyan közösséget élj meg (és megújuljon Istennel, az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel), amin keresztül az Ő természete megújuljon és felfrissüljön benned, és Krisztus a te természetedben nyilvánuljon meg.

Vagyis a hűségem megnyilvánulásának garanciája, a hűséges mivoltom alapja, hogy bennem él a hűséges Isten – bennem él a hűséges Fiú, bennem él a hűséges Atya, bennem él Isten Szelleme, aki a hűséget meg is termi az életedben. A hűséges Isten ott van benned. Szent Szellem eljött, és elkezdett sok mindent kimunkálni benned is, bennem is. Szent Szellem nemcsak vezet, nemcsak szól, hanem a természetünkben, a jellemünkben, karakterünkben elkezdi megteremni a szellemi gyümölcsöket. A Szellem gyümölcsei között például ott van a hűség is.

Tehát Isten hűséges Isten, és ahogy a hűséges Istennel jársz, a hűséges Isten Beszédével táplálkozol, a hűséges Isten Szellemével együtt mozdulsz, a hűség beléd ivódik, rád ragad, belőled is ez fakad fel – vagyis te is hűséges életet élsz.

Hogyan tudsz a Szent Szellemmel együtt mozdulni a hétköznapokban? Mi segíti elő, hogy a Szent Szellem tudjon vezetni? Mi segíti elő, hogy a hétköznapjaidban meg tudd hallani a Szent Szellem hangját, tudjon hozzád szólni?

– ’Tudatosan figyelek Rá.’ – Igen, ez nagyon jó és fontos dolog. Ha odafigyelsz tudatosan egy dologra, akkor meg tudod különböztetni a többitől. Mert sok zaj van. Most is zúgnak a ventillátorok, az erősítő, stb. Van egy alapzaj, és ha ’csak úgy’ figyelsz, akkor nem olyan egyszerű meghallani. Most ha figyelsz, meg tudod különböztetni a zajokat? Az alapzajokat. Kihallatszanak a gyerekszobából, hallatszik, ahogy matatnak néhányan a telefonjukkal, van sugdolózás, stb. Meg lehet ezeket különböztetni. Ha figyelsz, akkor szellemben is meg tudod különböztetni a dolgokat. Ha arra nézek, ahol te vagy, nem biztos, hogy rád nézek – hanem csak arra nézek, de közben figyelek a Szent Szellem hangjára. Van, amikor rád nézek, és konkrét dolgokat hallok. Lehet, hogy veled kapcsolatos, lehet, hogy valaki mással kapcsolatos. De ezt te is meg tudod hallani, képes vagy rá. A Szent Szellem dolgozik, működik; ajándékokat osztott és oszt, és ezeket az ajándékokat használja is – nemcsak egyes kiváltságos emberekben, hanem mindegyikőnkben: benned is és bennem is.

A Máté 24-ből és a 25-ből két történetet olvasok fel. Ismeritek mindkettőt.

1.) A hűséges sáfár-gondnok példázata:

Mát.24,45 „(Jézus itt azt kérdezi:) Kicsoda hát a bölcs és hű szolga, akit az ő ura gondviselővé tett a háznépén, hogy a maga idejében azoknak eledelt osszon?”

A Lukács 12-ben ugyanez a történet van, ott ezt olvassuk:

Luk.12,43 „Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajön, ilyen munkában talál.”

Milyen jó érzés az, ahogy hallottuk ma a bizonyságokban, amikor a főnököd a nyakadba borul, és örömmel mondja: ’De jó’! Mert örült, hogy azt a munkát, amit bár el kellett végezned – mert el kellett, hogy végezd –, sikerült elvégezned. Te is örültél, de ő szinte jobban örült.

A Mennyei Atya sok mindennel megbízott. Higgyétek el, Isten nem azért csinálja, hogy kínozzon, vagy hogy plusz néhány száz munkaórát még rád lőcsöljön. A Mennyei Atya azért bízott meg feladatokkal, mert Ő örül, amikor te azt megcsinálod. Nem azért bízta rád, mert annak az eredményére, a profitjára annyira szüksége lenne – hiszen anélkül is el tudná végezni, amit mi rajtunk keresztül elvégez –, hanem Ő azért örül, mert tudja, hogy miközben ezt csinálod, változol. Valami olyan ’krisztusi’ jön létre a természetünkben, ami másképpen nem. Amikor azzal az elhatározással jövök el istentiszteletre, hogy „akarok másokat építeni, akarom, hogy Isten rajtam keresztül mást tudjon bátorítani”, és meg is teszed, egy sikerélménnyel fogsz hazamenni.

Ma is volt néhány percünk arra, hogy odamenjünk a másikhoz, és el tudjuk mondani azt a bátorító, vigasztaló kijelentést, amivel kapcsolatban egy bizonyság volt már a bensőnkben, hogy tudunk azzal építeni.

Milyen érzés az, amikor látod, hogy fel tudtad vidítani, meg tudtad vigasztalni, tudtad bátorítani a te testvéredet, erőt tudtál neki adni? Néha az nagyobb megelégedettséget, nagyobb sikerélményt, nagyobb békességet – ’shalomot’ ad ott belül. Az egészség (lelki-, pszichikai-, és a fizikai egészség) sokszor abból fakad, hogy átéled az Úrral való ’shalomot’; azt a sikerélményt, hogy tudsz másokat építeni, tudsz másokat bátorítani, tudod másoknak a szükségét betölteni. Amikor átéled, hogy tudsz olyat szólni a másiknak, ami utat mutat; olyat szólni, ami bátorítást ad, ami bizonyságot tesz – ez boldogságot ad.

Szeretném, ha ma eltökélnéd magad arra, hogy velem együtt elmondd az Úrnak: „én építeni akarom a testvéremet, eledelt akarok adni az éhezőnek. Én építeni akarom Isten népét”. Kész vagy erre? Akkor mondd velem együtt:

„Mennyei Atyám! Kész vagyok arra, ezért eldöntöttem, hogy most igent mondok: Igen, építeni akarom a Te házadat! Igen, építeni akarom a Te népedet, építeni akarom a gyülekezetet, építeni akarom a testvéremet! Odaszánom magam, hogy eledelt adjak az éhezőnek; adjak neki bátorító és vigasztaló szót, útmutató szót. Jézus nevében, Ámen!”

2.) A talentumok példázata …

Máté 25,20-21 „Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot is, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem vele. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!

Amikor hűségről gondolkodunk, néha csak arra gondolunk, hogy az a hűség, ha leülök és ott maradok. A hűség nem feltétlen csak ez. Isten hűséges, aki elhívott, bennem él, és Ő hűséget munkál ki bennem is. A hűségemhez hozzátartozik az is: „Kicsoda az a hűséges szolga, aki eledelt ad az Övéinek, mint az Isten házában levőknek?” Nem a szolgák hozzátartozóinak, hanem az Úr házanépének. A hűséghez tehát hozzátartozik, hogy kész vagyok a testvéremnek, kész vagyok az Isten házába tartozó éhezőknek enni adni. Amikor istentiszteletek előtt Klára körbemegy, megkérdezi, hogy felírja a bizonyságokat, akkor ’kész vagyok, igen nekem is van kijelentésem, bátorításom, prófétai szó, stb.’. Ez jelenti azt, hogy hűséggel vagy Isten népe iránt. A hűségem kifejezése és megnyilvánulása az is, hogy kész vagyok etetni a nyájat. Kész vagyok legelőre vinni, kész vagyok itatni, kész vagyok megelégíteni.

„Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.” Nem annak mondta Jézus, hogy „jó és hűséges szolga”, aki betette a széfbe, a sublót alá, vagy a dunyhába; eltette, és most megvan. Annak mondta Jézus, hogy „hű szolgám”, aki másik ötöt nyert rajta. Vagyis egy aktív, gyümölcsöző, az ajándékaidat befektető, az ajándékaidat gyümölcsöztető élet a hűséges élet.

Ha tehát építeni akarom Isten népét, építeni akarom a gyülekezetet, ahhoz hozzá tartozik, hogy hűséggel vagyok a gyülekezetem, hűséggel vagyok a szellemi családom felé. Elkötelezem magam, hogy támogatni, táplálni akarom, bátorítani, vigasztalni akarom azt, aki leül majd mellém, akivel találkozom az ajtóban, vagy akár a mosdóban. Akár a gyerekszolgálatban találkozunk, vagy kávézás közben, akkor is tudsz bátorítást mondani, és nem csupán információ-csere történik, hanem élet-csere, szellemi ennivaló-csere, kijelentésmag-csere megy végbe: Adok neki kijelentés-magokat, amiket megértettem Istenből, és tudom őt bátorítani. Lehet, hogy éppen elbátortalanodott, reménytelenné vált az elmúlt napokban; vagy elhatározta, hogy megteszi ezt vagy azt, de nem tette meg; elhatározta ezt is, vagy azt is, de nem sikerült. Megvolt benne a jóra való törekvés, de a kivitelezéshez nem találta az erőt. Lehet, hogy én tudok erről, de lehet, hogy egyáltalán nem, de amikor találkozok vele, elmondom azt, amit éppen aznap reggel olvastam a Bibliában: pl. hogy „erőt ad a megfáradtnak”. És elmondom neki, hogy „az volt bennem reggel hogy ezt mondjam el neked: az Úr erőt ad most neked, mert megfáradtál.”

Isten nem azért mondja, hogy megbélyegezzen, hogy ’te vagy a megfáradt, és én most azért szólok hozzád, mert megfáradtál’ – és Isten rádragasztja a ’megfáradt’ címkét (csak azért, hogy szolgálhassak feléd, mert te vagy a ’megfáradt’)… Nem ezért, hanem azért, hogy tudd, hogy Isten erőt ad, hogy biztosan tudjad, hogy Isten AD erőt. Hogy ne legyen benned egy fikarcnyi kétség se afelől, hogy most ’lesz erőm? Nem lesz erőm? Megbírom csinálni, vagy nem?’ Legyen biztos meggyőződés benned afelől, hogy „igen, ad erőt az én hűséges Istenem”. Ámen!

Lukács 16,10-12 „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?"

Hűség a kevesen, hűség a pénzen és hűség a másén.

Ki tudod mondani velem együtt, ha házas vagy és férj vagy: ’Én hűséges férj leszek, Isten kegyelméből, 10, 20, 30 – vagy ameddig még tudunk itt a földön élni, annyi – évig is. Feleségként te is ki tudod mondani, hogy ’hűséges feleség leszek’? Ha egyedülálló vagy, ki tudod azt mondani: ’Hűséges leszek Isten népe között az Ő családjában’? ’Hűséges leszek, Uram, a Te népedhez. Hűséges leszek a Te terveidhez, céljaidhoz, a Te munkádhoz.’?

Mit jelent „a kevesen való hűség”? Ha szeretnéd, hogy a hűség megerősödjön benned, ha szeretnéd, hogy a hűség megnyilvánuljon az életedben, akkor a kevesen legyél hűséges.

Mi az, amid van? Ismeritek a történetet: emberek ezrei már napok óta a pusztában volt és hallgatták, ahogy Jézus tanított. Nem is értem, hogyan csinálták ezt, de az biztos, hogy elképesztően odaszántak voltak, és az is biztos, hogy nem 40-45 perces prédikációi voltak Jézusnak. Ebben biztos lehetsz. Már három napja ott voltak a pusztában, és már mindenkinek elfogyott az ennivalója. Megéheztek. Jézus mondta a tanítványainak, hogy a sokaságnak enni kellene adniuk. De nekik sem volt már semmijük, ők is mindent megettek. Egy gyereket találtak, akinek volt egy kis kenyere, meg egy kis hala. Azt jelenti, hogy azok a halak már legalább három napja ott voltak a tarisznyájában. Három napja ezekkel a füstölt halakkal aludt, ott ült a homokban a halakkal, melegítette a teste is, meg a Nap is. Azt is jelentette, hogy szeretted vagy nem szeretted a halat, utána tízezer ember halat evett. Azok az emberek olyan halat kaptak, amilyen volt. Nem olyat, amilyet éppen szerettek volna, mert az egyik csak a rácpontyot szerette, a másik pedig csak a grillezett lazacot vagy a sült hekket. Az a gyerek, odaadta, amije volt.

Emlékeztek a szareptai özvegyasszonyra: egy marék lisztecskéje, meg egy kicsi olaja volt. Már gyűjtötték a rőzsét a fiával, hogy abból süt pogácsát, azt megeszik, és annyi volt; utána pedig meghalnak. És ebben a kritikus és ínséges helyzetben Illés azt mondta neki: „add nekem, először nekem süss”. Az asszony pedig szó nélkül megsütötte. Nem mondta azt sem, hogy ’ez azért nem humánus dolog, hogy ami kicsike maradt, még azt is odaadjam neked’. Nem mondta, hogy ’a felét vagy a harmadát megkapod’, mind odaadta Illésnek, nekik pedig csorgott a nyáluk. Viszont utána Isten nagyon megáldotta őt is, gyerekét is. Amikor nem tartod meg magadnak azt, amid van, hanem odaadod Isten terveinek, céljainak megvalósulására – Isten odaadja neked a sokat, sokkal többet fog rád bízni. – „Aki hű a kevesen, azt Isten sokra bízza.”

Nem tudsz Isten dolgaiban előbbre jutni, ha azzal, amid van, nem sáfárkodsz. Mit jelent az, hogy sáfárkodni? Azt, hogy befekteted mások életének építésébe, használod a gyülekezet áldására.

Gondolkozz el, hogy mi van az életedben ajándék? Milyen természetes és szellemi képességek, talentumok, ajándékok vannak az életedben, amivel épülésére, áldására tudsz lenni azoknak, akik itt vannak melletted; amelyekkel épülésül és áldásul tudsz lenni a gyülekezet számára? Gondolkozz el ezen! Ne feltétlen csak pénzre gondolj. Lehet, hogy egyszerűen az a képességed, hogy valamit jól tudsz csinálni. Feri például megcsinálta a konyhabútoros dolgokat. Nagyon sok munka volt, amit a testvérek elvégeztek, de az a helyzet, hogy nagyon sok munkát mégis az összlétszámhoz képest mégis csupán kevés ember végzett el. Bizonyos dolgokat érdemes megtanulnunk, mert az is a talentumod, hogy Isten adott képességet a tanulásra.

Amikor férjhez mész/megnősülsz, akkor rájössz, hogy jó lenne tudnod ezt vagy azt is csinálni. Apró dolgokról van szó, de ezeket is meg lehet tanulni. Amikor gyakorlati dolgokban tanácsot vagy segítséget akartok kérni, kevés emberhez mentek oda a gyülekezetben, mert nem sokan értenek némely dologhoz. De azt is lehet, hogy nem segítséget kérek, hanem azért megyek oda hozzájuk, mert tanulni akarok tőlük. Például rendszeresen vannak a különböző szolgálati utak. Szoktam mondani, hogy lehet jönni. Sok mindent lehet közben tanulni a krisztusivá válás területén, az önzetlenség, a szolgálatkészség, a tűrés területein. Nagyon sok tanulság van, amit én magam is így lestem el szolgáló szívű emberektől, és úgy tanultam testvérektől, hogy együtt szolgáltam velük, együtt utaztam velük. Akkor is nagyon hasznos, ha nem is én szolgálok.

1.Korintus 4,2 „A sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.”

Ma nem nagyon használjuk azt a szót, hogy „sáfár”, pedig egy nagyon jó, találó kifejezés. A ’gondnok’ nem teljesen ugyanazt jelenti. Talán a ’házigazda’ jobban kifejezi, de ezt sem használjuk már annyira. Jó lenne ezeket a kifejezéseket visszahozni a gyakorlatba, hogy értsd.

Van, hogy azt hallom a fiataloktól, hogy ezeket a kifejezéseket, mint pl. ’sáfár’, nagyon idegenül hallják. De ez azért is van így, mivel a tartalma idegen a mai generáció az életvitelétől. Viszont ha a tartalma elkezd megnyilvánulni, akkor bár lehet, hogy a szót nem halljuk vagy nem használjuk a hétköznapjainkban, de mégsem lesz idegen. Értjük egyből, hogy mit jelent.

Ha jól gazdálkodsz, jól sáfárkodsz, jól bánsz azokkal az ajándékokkal, amiket Isten rád bízott – még akkor is, ha túl kevésnek tűnik Pál apostoléhoz képest; túl kevésnek tűnik a Barry Wissleréhez, vagy más ismert szolgáló személy ajándékához képest: ne hasonlítgasd másokhoz magadat, mert amid van, az tökéletesen elég ahhoz, hogy Isten téged használjon.

„A hamis mammonon nem volt hű…”

Jézus a hamis mammon alatt a pénzt érti. Nem maga a pénz a mammon, a pénz annak csak egy képmása és kifejeződése. Önmagában a pénz nem rossz – pláne, ha van… tehát jó az, ha van –, de a pénz el tudja fordítani a szívet. A pénz nemcsak akkor tudja elfordítani az embernek a szívét, ha van. A pénz akkor is el tudja fordítani az embernek a szívét, ha nincs. Kegyetlenné tudja tenni akkor is, ha sok van, és kegyetlenné tudja tenni akkor is a szívet, ha nincs. Nem a pénzzel van a gond, hanem a pénz mögött rejlő, és a pénzt az uralma és befolyása kiterjedésére használó szellemi erővel, amit mammonnak hív a Biblia. Maga Jézus használja ezt a kifejezést. Ha én a pénz kezelésében hűséges vagyok, akkor – ahogyan az anyagi dolgokban hűséges vagyok – Isten rám fogja bízni az igazi, a szellemi dolgokat is.

A kölcsön kezelésére különösen figyeljünk oda. Ha esetleg kölcsön kértünk testvértől, vagy nem hívő embertől pénzt, különösen figyeljünk oda, hogy időben, a megállapodás szerint vissza is fizessük. Ne éljünk vissza azzal, hogy eleve olyan szándékkal kérünk keresztény testvértől kölcsön, hogy a szívünk mélyén már tudjuk, hogy ’úgysem fogom majd visszafizetni (valójában nem is akarom), és a testvérnek majd úgyis meg kell bocsátania nekem’.

„Aki hű az anyagi dolgokon”, vagyis szükséges, hogy anyagi dolgokban is legyünk hűségesek.

„Ha a másén nem voltatok hűek”…

Hűséges akarok lenni, hogy Isten tudjon rám számítani. Hűséges akarok lenni, hogy a testvérem tudjon rám számítani. Akkor tudsz rám számítani, ha hűséges vagyok. Akkor tudsz rám számítani, ha hű vagyok hozzád. Én azért vagyok itt, mert nemcsak az Úrhoz vagyok hűséges, vagy a feleségemhez vagyok hűséges; hanem azért (is) vagyok itt, mert hűséges vagyok hozzád is. Te is számíthatsz rám. Akkor is számíthatsz rám, ha betegnek érzem magam, vagy nem vagyok jól. Akkor is számíthatsz rám, ha nem vagyok éppen topon, akkor is számíthatsz rám, ha nem vagyok jól. Nemcsak akkor számíthatsz rám, ha úgy érzem, hogy van szabad időm rád. Akkor is számíthatsz rám, ha az érzéseimben éppen nem ’repesem az örömtől’. Miért? Mert elköteleztem magam, és egy hűséges Istenem van, és a hűséges Istenem bennem él.

A férjed nem csak akkor számíthat rád, amikor neked jó kedved van. A férjed akkor is számíthat rád – mivel hűséges vagy a férjedhez –, amikor éppen felébredsz az álmodból, vagy még fel sem ébredtél az álmodból. A férjed akkor is számíthat rád – mivel hűséges vagy –, amikor éppen nincs kedved, vagy rossz kedved van. A házastársad akkor is számíthat rád, ha jó napod van, és akkor is, ha éppen ’rossz’. Akkor is, ha erős vagy, meg akkor is, ha éppen gyenge. Hasonlóan a testvéred nem csak akkor számíthat rád, amikor éppen vasárnap délután van kedvem, vagy van időm elmenni istentiszteletre. Nézz körül, és nézd meg, ki nincs most itt. A kérdésem: vajon számíthat-e Isten rád és rám abban, hogy utánamegyünk a testvéreinknek?

Zsid.10,25 „Nehogy elhagyjuk az összegyülekezésünket, ahogy ez némelyeknek szokása, hanem bátorítsuk egymást, annyival is inkább, mivel látjátok közeledni azt a napot”.

Vagyis, nem azért jövök el, mert most éppen maradt erre egy szabad délutánom. Nem azért jövök el istentiszteletre, mert ez ’egy jó társasági program’; nem azért jövök el pusztán, mert van kedvem, mert ha nincs kedvem, akkor is eljövök. Akkor is, ha van ’maradék időm’, meg akkor is eljövök, ha nincs. Miért? Mert elköteleztem magam, hogy én a hűséges Istennel akarok élni. És ha a hűséges Istennel együtt élsz, rád ragad, és te is hűséges leszel.

Mit jelent az, hogy hűség?

Lehet rám számítani, lehet rád számítani minden alkalommal, minden esetben, minden helyzetben. Nem azért, mert van kedved, hanem azért, mert hűséges vagy. És azért vagy hűséges, mert a hűséges Isten benned él. Én számítok a hűséges Istenemre. Mert a hűséges Isten tudja, hogy Ő minden helyzetben ott van, elérhető. Nyilvánvalóan vannak olyan esetek, amikor indokolt az elmaradás, de ne engedd meg, hogy a bárkitől kapott sérelem, sértés, vagy saját szíved ellankadása, elmaterializálódása által távol tartson téged Isten családjától az ördög. Mert az ördög akar távol tartani. Ez a terve, ez a célja.

Ő nagyon jól tudja, hogy például egy antilop-csapatból egy antilopot hogyan lehet elkapni. Az oroszlánok megpróbálják becserkészni a csapatot erről az oldalról, megpróbálják becserkészni a csapatot a másik oldalról. Ha valamelyik állat lemarad a csordától, ha valakit ki tudnak a csapatból szakítani, akkor annak nagyon kevés esélye marad a túlélésre. Láttatok már ti is bivalyokról felvételt a Youtube-on. Ha megpróbálták az oroszlánok megtámadni a csordát – akár itatás közben –, nem sok esélyük van az oroszlánoknak, mivel hím bivalyok odaállnak a nagy szarvaikkal, és harcolnak a kicsinyekért, harcolnak a nőstényekért, harcolnak az egész csapatért. Az oroszlánoknak így nem sok esélyük van. De ha ki tudnak szakítani egyet a csordából, akkor annak nagyon nehéz sorsa van, nagyon kevés a túlélésre való esélye.

Ha az ördög ki tud szakítani Isten népéből, ha el tudja hinteni bármilyen sérelmen keresztül a szívedbe azt a gondolatot először, hogy: ’Hát én most odamenjek, hogy megint megsértsenek?’ Igen, azért kell eljönnöd, hogy megint megsértsenek. Ha nem kaptál ma sérelmet, akkor gyere hozzám, én segítek neked. Ha sérelem ér, az segít neked abban, hogy krisztusivá válj. Hogyan? Mert az rákényszerít téged, hogy egyből megbocsáss. És mikor gyakorlod a megbocsátást, az már egy krisztusi cselekedet, az már Isten kegyelmének közvetítése. Amikor krisztusi dolgot csinálsz, akkor a krisztusi természet erősödik meg benned. Arra bátorítalak titeket, hogy ne engedd meg semmilyen testvértől kapott bántásnak, sérelemnek, ne engedd a szívedbe belopózkodott kételyeknek, gyanakvásoknak, vagy bizalmatlanságoknak, hogy el tudjon tántorítani Isten népétől!

Az Apostolok Cselekedete második fejezetében olvassuk, hogy amikor megtértek az első keresztények, ők minden nap összejöttek. Nem tudom, hogyan csinálták. Biztosan olvastatok már ilyen könyveket, vagy láttatok már ilyen filmeket, nagyon jól tudjátok, hogy nagyon sok szolga és rabszolga volt az elején a megtérők között. Nemcsak az uralkodói rétegből tértek meg, hanem szolgák, rabszolgák is sokan megtértek. Nekik a munkaidejük nem reggel hattól délután négyig tartott, hanem látástól vakulásig. Mielőtt fölkelt az uruk, már el kellett készíteniük dolgokat, utána egész nap készenlétben voltak és tették a dolgukat, majd miután lefeküdt és elaludt az uruk, utána szabadultak egy kicsit fel. Ezért a legtöbb összejövetel késő este és éjszaka volt, meg hajnalban. Így folytak az istentiszteletek és összejövetelek a Római Birodalom sok területén. Elkötelezték magukat, hűségesek voltak.

Ahogyan az Apostolok Cselekedeteiben látjuk, hogy naponta összejöttek házanként, hetente pedig nyilvánosan is. A házicsoportok ezért is vannak – hiszen a házicsoportokban sem úgy van, hogy a házicsoport-vezető föláll, titeket leültet és osztja az észt. A házicsoportokban van lehetőség arra, hogy a mindenkiben benne levő ajándék, kérdés, vagy hiány, szükség előjöjjön, mert a házicsoportokban ezeket meg tudjátok beszélni egy irányított mederben, úgy, hogy legyen egy előrehaladás is, és nemcsak egy ’lár pur lár’ megnyilatkozás, hanem legyen annak egy előrevivő célja, hogy egy krisztusivá válási folyamat tudjon megvalósulni.

Hűség – „hűség a kevesen, hűség az anyagiakon, és hűség a másén…”

Sáfárkodni, gondoskodni lehet az embernek a saját dolgain, de szükséges, hogy a más dolgain is jól sáfárkodjunk. Itt van például a gyülekezetünk épülete. Az épületben nagyon sok tárgy, eszköz van. Most elkészült az új konyha. A gyerekszobákban is nagyon sok új eszköz van. Igyekszünk ezekre pénzt, energiát fordítani. Arra kérlek titeket, hogy becsüljétek meg ezeket úgy, mintha a tiétek, a sajátotok lenne. Sáfárkodjatok úgy az eszközökkel, hogy minél tovább tudjuk azokat használni. A gyülekezet számít rád. A család Isten népe, és én magam is, mint aki ennek a szellemi családnak a vezetője vagyok, számítok rád! Számítok rád abban, hogy akár a székeket, akár mást ha ’lerágógumiztál’, vagy mást csináltál, akkor vedd a fáradtságot, és takarítsd le. Ha nem megy, akkor kérj segítséget!...

1.Timóteus 2,2 „Amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízd hű emberekre, akik mások tanítására is alkalmassá lesznek.”

Mások tanítására nem a legjobb tanítási képességű emberek a legalkalmasabbak, hanem a hűséges emberek. Azoktól tudsz a legtöbbet tanulni, akik hűségesek. Azoktól tudsz legtöbbet profitálni, akik hűségesen járják az Úrnak az útjait. Azoktól tudsz a legtöbbet profitálni mint férj, mint feleség, mint apa, mint anya, mint szellemi szülő, mint mentor, akik hűségesek. Nem azoktól, akik a legjobban előadják magukat, hanem akik azt a dolgot hűséggel csinálják. Tehát ne azt nézzétek, hogy ki az, aki a legjobban előadja azt a területet, hanem azt nézd, hogy azon a területen kik a leghűségesebbek. És ha neked, mint egyedülálló szükséged van tanácsra, akkor nézd meg, kik azon a területen az egyedülállóságban a leghűségesebbek. Akik frusztráció nélkül, fölemelt fővel, sikeres módon élik az életüket egyedülállóként: tőlük kérj tanácsot! Ha feleségként szeretnél előbbre jutni, szeretnél tanácsot kérni ’feleséges’ dologban, akkor ne azokkal kapcsolódj, akikről tudod, hogy ugyanazokkal a problémákkal küszködnek, hanem kapcsolódj olyan személyekhez, akikről látod, hogy azon a területen hűségesek, sikeresek és megoldották.

Mert hűséges az Isten, és Istennek a hűsége azt jelenti, hogy Ő bejön az életedbe, és téged is hűségessé tesz; változtat és alakít.

Az Efezusi levél 4. fejezetét olvastuk fel. Úgy kezdődik, hogy (1. vers) „járjatok úgy, ahogy illik az elhívásotokhoz, amellyel el lettetek hívva”. Istentől kaptunk egy meghívást, amire Pál apostolon keresztül a Szent Szellem bátorít, hogy „ehhez az elhíváshoz legyetek méltóak, legyetek hűségesek; éljetek úgy, hogy méltóan éljetek ehhez az elhívásotokhoz. Alázattal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el szeretetben egymást. Igyekezzetek, és a Szent Szellem egységét a békesség kötelében tartsátok meg!”

Tehát a Szent Szellem a békesség kötelékeivel köti össze a szíveket. Ha X testvérrel feszült a kapcsolatod, akkor meg kell találnod a békességre jutás módját. Lehet, hogy nem az a módja, hogy elmondd: ’Testvérem, eldöntöttem, hogy én most megbocsátok neked…’ Mire a másik kérdezi: ’Miért?’ És utána részletezed, hogy ’Azért, mert te egy nagy ~ó vagy…’ Tehát, ne a ’tüntető bocsánatkérés’ legyen az ürügy arra, hogy elmondd a sirámaidat, panaszaidat, meg a sérelmeidet a testvérednek. „Szenvedjétek el egymást szeretetben”. Igyekezzünk, törekedjünk arra, hogy a békesség kötelékeivel kössük a kapcsolatokat.

Ha most azt kérném, hogy kettesével forduljatok össze imádkozni, ki az, akivel legszívesebben állnál össze? És ki az, akivel legkevésbé imádkoznál szívesen? Nem azt mondom, hogy most menj oda ahhoz a testvéredhez –, mert az valószínűleg sok negatív gondolatot indítana el. De gondolkozz el, ha van olyan, akivel kevésbé szívesen imádkoznál, hogy vajon miért nincs ’shalom’ afelé az ember felé a gondolataidban és az érzéseidben. Meg kell szerezned a ’shalomot’, a békességet őfelé a szívedben, a gondolataidban. Lehet, hogy csak magadban kell egy döntést hozni, lehet, hogy csak magadban kell egy elhatározásra jutni, hogy ’én nem akarom őt változtatni, egyszerűen rábízom Uram, a Te kezedre. Szeretem úgy, ahogy van. Elfogadom úgy, ahogy van, mert nem én szültem, nem én formáltam, nem én hívtam el őt, ezt Te cselekedted, Uram’. Apádat sem vonhatod felelősségre, hogy miért olyan az öcséd, vagy miért olyan a nővéred. Anyádat sem vonhatod felelősségre, hogy miért őt szülte. Nekem is vannak nővéreim, nekem is vannak bátyáim, és valószínű, hogy én sem olyan vagyok, mint amit ők elképzeltek.

„Egy a Test, egy a Szellem, ahogy az elhívásotok egy reménységében lettetek elhívva.”

Csak egy Test van. Tehát ha valaki megbotránkozik közöttünk, akkor segítsetek rajta, mert benne kell, hogy maradjon abban az egy Testben. Ha nem tud benne maradni abban az egy szellemi családban, abban a helyi gyülekezetben, akkor menjen el egy másikba, de ne menjen el Krisztus Testén kívül. Épüljön be másik gyülekezetbe, de muszáj, hogy a Testben maradjon. Krisztus Teste nem csak a Dávid Sátora Gyülekezete. Van még sok másik gyülekezet is Fehérváron is, és van sok másik gyülekezet máshol is. De az fontos, hogy benne legyél Krisztus Testében, mert csak egy Test van, és egy Szent Szellem van. Nincsen olyan, hogy van egy ’karizmatikus Szent Szellem’, meg van egy ’evangélikus Szent Szellem’, egy ’fundamentalista Szent Szellem’ és ’freedom Szent Szellem’; ’kegyelmes Szent Szellem’ és ’nem kegyelmes Szent Szellem’, vagy ’törvényeskedő Szent Szellem’. Szent Szellem a kegyelemnek a Szelleme, az irgalomnak a Szelleme, de az igazságnak a Szelleme is. Ebben minden benne van. Ne engedjétek magatokat semmilyen divatos tanítási irányzat által se megtéveszteni.

„Ugyanarra a reménységre lettünk elhívva”…

Mi a te reménységed?

-„hogy feltámadott testben meglátom Jézust”

-„hogy amikor vége lesz a földi pályafutásomnak, akkor pozitív elbírálás alá esem, és ’átmegyek a vizsgán’

-„az, hogy amiért ide küldött Isten, azt (a pályát) meg tudom futni”

-„hogy engedelmességre jutok abban, amiben Isten szeretné”

-„helyreáll Fehérváron a gyülekezetek közötti kapcsolat”

-„meglesz az, amit Isten megígért, és meg fogom látni az egybeszerkesztést”

-„az, hogy velem van az Úr minden nap”

-„hogy jó jövőt készített el számunkra az Úr”

-„az, hogy a mennybe jutok”

-„hogy az utódaim is ismerni és követni fogják Istent”

-„hogy amikor felnövök, akkor is Isten gyermeke leszek”

-„hogy fiaim mind az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz az ő békességük –és én ezt látom”

-„hogy a földi pályám után meglátom az Urat”

-„hogy amit megígért Isten –hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz-, azt én is meglátom”

-„hogy Istennek gondja lesz rám és a gyerekeimre ezután is, ahogy eddig is gondja volt”

-„hogy meg fogom látni, ahogy Isten Királysága Budapesten és Magyarországon is előre tör”

Stb.

Több mindent fogalmaztatok meg… Ha belegondoltok: a Szent Szellem ugyanarra az „egy reménységre hívott el bennünket”. Így visszagondolva, nem emlékszem, hogy mondtatok volna olyat, amire ne tudtam volna én személyesen is azt mondani, hogy „igen, én is (ebben reménykedem)”. És még lehetne nagyon sokat mondani, de igazából a reménység az maga a Názáreti Jézus Krisztus.

Hozzászólás írása

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

   Privacy Preferences

   When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.